Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Cải tiến đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần in Diên Hồng

  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN 1
  LỜI CẢM ƠN 2
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 3
  1.1 KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐGTHCV 3
  1.1.1 Khái niệm 3
  1.1.2. Mục đích 3
  1.1.3 Tầm quan trọng của ĐGTHCV 3
  1.2 HỆ THỐNG ĐGTHCV VÀ CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐG 4
  1.2.1 Hệ thống ĐGTHCV 4
  1.2.2 Các yêu cầu đối với một hệ thống đánh giá thực hiện công việc 6
  1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐGTHCV 6
  1.3.1 Phương pháp đánh giá thang đo đồ hoạ 6
  1.3.2 Phương pháp danh mục kiểm tra 8
  1.3.3 Phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng 9
  1.3.4 Phương pháp đánh giá đồ hoạ dựa trên hành vi 9
  1.3.5 Phương pháp so sánh 11
  1.3.6 Phương pháp bản tường thuật 13
  1.3.7 Phương pháp quán lý bằng mục tiêu 14
  1.4 XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐGTHCV 15
  1.4.1 Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá 15
  1.4.2 Lựa chọn người đánh gía 15
  1.4.3 Xác định chu kỳ đánh giá 15
  1.4.4 Đào tạo người đánh giá 16
  1.4.5 Phỏng vấn đánh giá 16
  1.5 SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN ĐGTHCV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG 18
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG 19
  2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHÂN IN DIÊN HỒNG 19
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần In Diên Hồng 19
  2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 20
  2.1.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 21
  2.1.4 Máy móc trang thiết bị 21
  2.1.5 Tổ chức quản lý 22
  2.1.6 Đặc điểm về lao động 25
  2.1.6 Một số kết quả hoạt động chính trong năm 2008 26
  2.2 PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐGTHCV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG 27
  2.2.1 Phân tích thực trạng thực hiện ĐGTHCV tại công ty cổ phần In Diên Hồng 27
  2.2.2 Mục đích đánh giá 28
  2.2.3 Chu kỳ đánh giá 30
  2.2.5 Người đánh giá 30
  2.2.6 Phương pháp đánh giá 31
  2.2.7 Thông tin phản hổi 46
  2.2.8 Thực hiện ĐGTHCV tại công ty cổ phần in Diên Hồng 47
  2.2.9 Hiệu quả công tác đánh giá thực hiện công việc 49
  2.2.10 Vai trò của phòng tổ chức hành chính trong ĐGTHCV 53


  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN IN DIÊN HỒNG 55
  3.1 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HÔNG TRONG NHỮNG NĂM TỚI 55
  3.1.1 Mục tiêu 55
  3.1.2 Các biện pháp thực hiện mục tiêu: 55
  3.2 CẢI TIẾN TÌNH HÌNH ĐGTHCV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG 56
  3.2.1 Xác định đầy đủ, toàn diện mục đích đánh giá 56
  3.2.2 Chu kỳ đánh giá 58
  3.2.3 Phương pháp đánh giá 58
  3.2.4 Bước phỏng vấn đánh giá 72
  3.2.5 Những hoạt động liên quan cần thiết nhằm đảm bảo cho đánh giá thực hiện công việc được hiệu quả 74
  KẾT LUẬN 81
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
  PHỤ LỤC 1 83
  PHỤ LỤC 2 85

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Ngày nay, trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì càng phải củng cố vững chắc vấn đề quản trị trong công ty. Trong đó hoạt động đánh giá thực hiện công việc là một hoạt động quan trọng có ảnh hưởng nhiều tới hoạt động quản trị nhân lực của doanh nghiệp. Tuy nhiên công ty cổ phần In Diên Hồng vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng và thực hiện có hiệu quả hoạt động này. Chính vì thế mà em đã lựa chọn đề tài “cải tiến đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần in Diên Hồng”.

  2. Mục đích nghiên cứu
  Để phân tích hoạt động đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần in Diên Hồng, nhận biết những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất ra các giải pháp nhằm cải tiến tình hình đánh giá ở công ty.

  3. Đối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu về đánh giá thực hiện công việc tại công ty cô phần in Diên Hồng.

  4. Phạm vi nghiên cứu
  Chỉ nghiên cứu hoạt động đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần in Diên Hồng qua các số liệu về tình hình sản xuất, đánh giá thực hiện công việc tại công ty qua các năm 2006 – 2008.

  5. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp số liệu, thông tin từ các tài liệu, báo cáo của công ty. Bên cạnh đó còn sử dụng phương pháp điều tra bằng 25 phiếu bảng hỏi

  6. Kết cấu nội dung của đề tài gồm 3 phần:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về đánh giá thực hiện công việc
  Chương 2: Phân tích thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần in Diên Hồng.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm cải tiến đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần in Diên Hồng.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+