Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  May 2013
  Bài viết
  164
  Tài liệu đã gửi
  140
  Tài liệu được mua
  203
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  49,768
  Tài khoản hiện có
  334 Xu

  Thực trạng các hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA SỔ NHỰA CHÂU ÂU 2
  1.1. Giới thiệu chung 2
  1.2. Quá trình hình thành và phát triển 2
  1.3. Phân tích sản phẩm, thị trường 3
  1.4. Cơ cấu tổ chức 5
  1.5. Đặc điểm về nguồn nhân lực 6
  1.6. Đặc điểm về nguồn vốn 8
  1.7. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA SỔ NHỰA CHÂU ÂU 12
  2.1. Phân tích công việc 12
  2.2. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực 13
  2.3. Biên chế nguồn nhân lực 13
  2.3.1. Tuyển dụng 13
  2.3.2. Biên chế nội bộ 14
  2.4. Đánh giá thực hiện công việc 15
  2.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 16
  2.6. Thù lao lao động 18
  2.6.1. Tiền lương, tiền công 18
  2.6.2. Khuyến khích tài chính 19
  2.6.3. Các phúc lợi 19
  2.7. Quan hệ lao động 20
  2.8. Quản lý hồ sơ nhân sự 21

  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA SỔ NHỰA CHÂU ÂU VÀ HƯỚNG CHỌN ĐỀ TÀI 22
  3.1. Phương hướng phát triển 22
  3.1.1. Chiến lược sản xuất kinh doanh 22
  3.1.2. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực 23
  3.2. Hướng chọn đề tài 23
  KẾT LUẬN 25
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 26
  PHỤ LỤC

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  CBCNV Cán bộ công nhân viên
  CTCP Công ty Cổ phần
  ĐTPTNNL Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  ĐGTHCV Đánh giá thực hiện công việc
  Eurowindow Công ty Cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu

  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Bảng 1.1: Cơ cấu sản phẩm theo doanh thu thuần năm 2009 – 2011 4
  Bảng 1.2: Cơ cấu lao động của Eurowindow năm 2009 - 2011 7
  Bảng 1.3: Cơ cấu vốn kinh doanh của Eurowindow năm 2009 - 2011 8
  Bảng 1.4: Một số chỉ số tài chính của Eurowindow năm 2009 - 2011 9
  Bảng 1.5: Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh của Eurowindow năm 2009 - 2011 10
  Bảng 2.1 : Nhu cầu lao động của Eurowindow trong năm 2010, 2011 13
  Bảng 2.2: Tình hình biến động tuyển dụng của Eurowindow từ 2009 đến 2011 14
  Bảng 2.3: Kết quả đánh giá nhân lực của Eurowindow năm 2011 16
  Bảng 2.4: Cơ cấu các chương trình đào tạo tại Eurowindow năm 2009 – 2011 17
  Bảng 2.5: Số lượt người được đào tạo tại Eurowindow năm 2009 – 2011 17
  Bảng 2.6: Tiền lương bình quân của người lao động 2009-2011 18
  Bảng 2.7: Các khoản tiền thưởng của Eurowindow năm 2009 – 2011 19
  Bảng 2.8: Các khoản phúc lợi của công ty Eurowindow 20
  Bảng 3.1: Kế hoạch kinh doanh của Eurowindow trong năm 2012 22
  Bảng 3.2: Kế hoạch hóa nguồn nhân lực của Eurowindow trong năm 2012 23

  LỜI MỞ ĐẦU

  Sau gần 4 năm học tập và rèn luyện tại mái trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, chúng em, những sinh viên năm cuối, đã được trang bị khá đầy đủ các kiến thức lý luận về các vấn đề kinh tế nói chung và các vấn đề liên quan tới chuyên ngành Quản trị Nhân lực nói riêng. Hơn thế nữa, để có thể hệ thống hóa lại toàn bộ nội dung, kiến thức trong toàn khóa học tại nhà trường, và bước đầu gắn lý thuyết với thực tiễn hoạt động kinh tế, nhà trường và khoa đã tạo điều kiện cho chúng em có điều kiện thực tập tại các doanh nghiệp cũng như các tổ chức của bộ máy chính quyền để có thể làm quen với môi trường, học tập và làm việc bên ngoài nhà trường, tạo tiền đề phát triển tốt hơn cho sinh viên trong quá trình tốt nghiệp và tìm kiếm việc làm trong thời gian tới.

  Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu là doanh nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập này. Đây là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có lịch sử phát triển trên thị trường Việt Nam 10 năm nhưng là nhà tiên phong trong việc thay đổi phong cách tiêu dùng về cửa và chiếm khoảng 60% thị phần thị trường. Để có thể đạt được thành công trên thị trường đầy cạnh tranh đòi hỏi công ty phải sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong đó có nguồn nhân lực, đây cũng là yếu tố quyết định thành công của mọi doanh nghiệp. Bằng cách vận dụng các kiến thức đã được học trên trường Đại học vào thực tiễn, qua giai đoạn thực tập ban đầu, em đã hoàn thành bài báo cáo tổng hợp về tình hình tổng quan của Công ty, đặc biệt đi sâu tìm hiểu thực trạng các hoạt động quản trị nhân lực. Nội dung của bài báo cáo này gồm có 3 phần:
  Phần I: Tổng quan về Công ty Cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu
  Phần II: Thực trạng các hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu
  Phần III: Phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu và hướng chọn đề tài
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự

 2. #2
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  6
  Tài liệu đã gửi
  0
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  93,727
  Tài khoản hiện có
  0 Xu
  Bài viết của bạn hay đó, nó rất bổ ích với mình, UP TOP cho bạn
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+