Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  972
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  413 Xu

  Quản trị nhân sự tại nhà máy gạch Granite Cosevco Long Hầu

  Lời nói đầu
  Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá Đất nước và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta, quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất và văn hoá cho người lao động.
  Nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt đem lại những thuận lợi và những khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay hội nhập kinh tế vơi những cơ hội và thách thức lớn khi Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN, APEC và đang đứng trên ngưỡng cửa WTO, AFTA.Tham gia vào hội nhập quốc tế các doanh nghiệp phải cải tổ chính mình để nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng sức cạnh tranh, đó là con đường duy nhất để tồn tại và phát triển. Để làm được điều này thì các doanh nghiệp phải dựa vào nguồn nhân lực trong đó có nguồn nhân lực con người, một trong những nguồn lực được coi là giá trị nhất, có vai trò quan trọng nhất tạo ra lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp trong kinh doanh. Có thể nói bất kỳ một tổ chức nào dù có nguồn tài chính phong phú, nguồn tài nguyên dồi dào, kỹ thuật công nghệ tiên tiến, hiện đại như thế nào đi nữa cũng không thể tồn tại và phát triển được nếu như họ thiếu đi nguồn lực con người với số lượng chất lượng và cơ cấu phù hợp.
  Đổi mới kinh tế đưa tới sự ra đời của các loại hinh doanh nghiệp mới (công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp kinh doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài …) Và theo đó công tác quản trị nhân sự cũng hết sức đa dạng và phức tạp .
  Với vai trò quan trọng như vậy, trong thực tế quản tri nhân sự là một lĩnh vực khó khăn và phức tạp. Nó là sự tập hợp của nhiều yếu tố kết hợp lại: Quản trị học, tâm lý, sinh lý, triết học, đạo đức, kinh tế, văn hoá, xã hội, …Do vậy quản trị nhân sự được coi là khoa học và một nghệ thuật.
  Với mong muốn sử dụng kiến thức đã học tập ở nhà trường để xem xét một vấn đề thực tiễn em đã chọn đề tài:
  " Quản trị nhân sự tại nhà máy gạch Granite Cosevco Long Hầu " để thực hiện khoá luận tốt nghiệp.
  Khoá luận gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
  Chương 2:Thực trạng quản tri nhân sự tại nhà máy gạch Granite Cosevco Long Hầu.
  Chương 3: Định hướng phát triển và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự ơ nhà máy gạch Granite Cosevco Long Hầu.


  Mục lục
  Lời nói đầu 1
  Chương 1: Lý luận chung về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 3
  1.1. Khái niệm, mục tiêu và vai trò của quản trị nhân sự 3
  1.1.1. Khái niệm 3
  1.1.2. Mục tiêu của công tác quản trị nhân sự 3
  1.1.3. Vai trò 5
  1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự 6
  1.2.1. Các nhân tố chủ quan 6
  1.2.2. Các nhân tố khách quan 8
  1.2.3. Quy mô loại hình doanh nghiệp 9
  1.2.4. Triết lý về quản trị nhân sự 9
  1.3. Nội dung cơ bản của công tác quản trị nhân sự 10
  1.3.1. Hoạch định nguồn nhân lực 10
  1.3.2. Phân tích công việc 11
  1.3.3. Định mức lao động 11
  1.3.4. Tuyển dụng nhân sự 12
  1.3.5. Đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho người lao động 14
  1.3.6. Tạo động lực cho người lao động 15
  1.3.7. Đánh giá thực hiện công việc 17
  Chương 2: Thực trạng quản trị nhân sự tại nhà máy gạch Granite Cosevco Long Hầu 19
  2.1. Tổng quan về nhà máy 19
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển nhà máy gạch Granite Cosevco Long Hầu là đơn vị thành viên của Công ty đầu tư
  và xây dựng Phương Bắc 19
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của nhà máy 22
  2.1.3. Vốn, cơ sở vật chất và kỹ thuật 23
  2.1.4. Tổ chức quản lý 26
  2.1.5. Sản phẩm kinh doanh và thị trường tiêu thụ 28
  2.2. Tình hình quản trị nhân sự 29
  2.2.1. Tổng quan về lực lượng lao động của nhà máy 29
  2.2.2. Công tác tuyển dụng lao động 31
  2.2.3. Thù lao lao động và khuyến khích lao động 32
  2.2.3.1. Tiền lương 32
  2.2.3.2. Tiền thưởng và chế độ phúc lợi khác 35
  2.2.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 37
  2.2.5. Môi trường làm việc tại nhà máy 40
  2.3. Đánh giá kết quả công tác quản trị nhân sự tại nhà máy 43
  2.3.1. Kết quả đạt được trong những năm qua 43
  2.3.2. Những tồn tại trong công tác quản trị nhân sự 44
  Chương 3: Định hướng phát triển và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại
  nhà máy gạch Granite Cosevco Long Hầu 48
  3.1. Định hướng phát triển của nhà máy 48
  3.1.1. Nền kinh tế thị trường hiện đại với vấn đề quản trị nhân sự 48
  3.1.2. Phương hướng phát triển 49
  3.2. Giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý 49
  3.2.1. Đổi mới công tác tuyển dụng lao động 50
  3.2.2. Bố trí lao động hợp lý và tổ chức đánh giá lao động thường xuyên 52
  3.2.3. Hoàn thiện công tác đào tạo 52
  3.2.4. Hoàn thiện công tác tiền lương, khen thưởng và kỷ luật 53
  Kết luận 55
  Tài liệu tham khảo 56
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+