Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  171
  Tài liệu đã gửi
  164
  Tài liệu được mua
  703
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,008
  Tài khoản hiện có
  442 Xu

  Phương hướng và giải pháp hoàn thiện các hình thức khuyến khích vật chất, tinh thần đối với người lao động ở công ty in và văn hoá phẩm ộ văn hoá thông tin

  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU…………………………………… …………………….1

  CHƯƠNG I : 2
  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY & CÁC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN KHÍCH VẬT CHẤT & TINH THẦN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY 2
  I. Giới thiệu khái quát về công ty in và văn hoá phẩm 2
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2
  2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất của công ty 4
  II. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến kết quả làm việc của người lao động 8
  1.Về sản phẩm 8
  2.Về thị trường 8
  3.Về nhân lực 10
  4. Về vốn. 12
  5. Về thiết bị kỹ thuật công nghệ 12
  6. Kết cấu sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 14

  CHƯƠNG II- 19
  THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN KHÍCH BẰNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY IN VÀ VĂN HOÁ PHẨM BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN 19
  I-Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty In và Văn hoá phẩm. 19
  II : Các hình thức khuyến khích bằng vật chất, tinh thần đối với người lao động của công ty in và văn hoá phẩm 21
  1- Quan điểm của lãnh đạo công ty về vấn đề khuyến khích bằng vật chất và tinh thần đối với người lao động. 21
  2-Tiền lương , tiền thưởng và phương thức phân phối lương, thưởng cho người lao động. 22
  2.1-Quy mô lương thưởng của công ty được thể hiện qua số liệu của bảng dưới đây. 22
  2.2- Phương thức phân phối tiền lương, tiền thưởng cho người lao động của công ty In và Văn hoá phẩm. 23
  3. Các chương trình phúc lợi và các hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động 30
  3.1-Quỹ phúc lợi của công ty In và Văn hoá phẩm 30
  3.2-Quỹ tương trợ công nhân viên chức 32
  3.3.Các phương thức nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động ở công ty In và Văn hoá phẩm bộ văn hoá thông tin 34
  4-Các nhân tố ảnh hưởng đến các quỹ khuyến khích vật chất của công ty In và Văn Hoá Phẩm 39
  III- Những đánh giá kết luận rút ra từ thực tiễn 41
  1-Những thành công mà công ty đạt được: 41
  1.1-Về số lượng và giá trị hợp đồng ngày càng tăng: 41
  1.2-Về quản lý 41
  1.3-ổn định sản xuất. 42
  1.4-Về lao động: 42
  1.5- Khả năng cạnh tranh mạnh 42
  1.6- Đa dạng hoá sản phẩm 43
  1.7-Thu nhập của người lao động 43
  2-Những tồn tại, khó khăn của công ty In và Văn hoá phẩm. 43
  2.1-Những khó khăn do cơ chế quản lý nhà nước đối với công ty. 43
  2.2-Những khó khăn do cơ chế quản lý của công ty. 44
  2.3-Sự yếu kém về tổ chức quản lý. 44
  3-Những tồn tại khách quan. 45

  CHƯƠNG 3 46
  PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN KHÍCH VẬT CHẤT, TINH THẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY IN VÀ VĂN HOÁ PHẨM. 46
  3.1. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 46
  3.2- Quan điểm về hoàn thiện các hình thức khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động ở công ty rút ra từ nhu cầu thực tiễn 50
  3.3 những giải pháp hoàn thiện các hình thức khuyến khích vật chất, tinh thần đối với người lao động ở công ty in và văn hoá phẩm.. 53
  3.3.1. Cụ thể hoá tiêu chuẩn đánh giá. 53
  3.3.2. Nâng cao hiệu quả đánh giá thực hiện công việc 54
  3.3.3. Tăng nguồn thu và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ phúc lợi. 55
  3.3.4 Đẩy mạnh các phong trào thi đua. 56
  3.3.5. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động 57
  3.3.6 Thay đổi tư duy quản lý. 58
  3.3.7. Tổ chức lại sản xuất 59
  3.3.8-Đào tạo và phát triển đội ngũ lao động một cách hợp lý. 59
  3.3.9 Đổi mới thiết bị, công nghệ và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư. 62
  3.3.10.Lập kế hoạch giảm biên chế hợp lý 63
  3.3.11-Chăm sóc sức khoẻ cho nhân viên 64
  3.4- Kiến nghị với nhà nước và bộ văn hoá thông tin 64
  3.4.2. Quản lý chặt chẽ việc thực hiện chỉ thị 05- 1988/CT/BVHTT của Bộ trưởng bộ Văn hoá thông tin về tăng cường quản lý hoạt động in. 67
  KẾT LUẬN. 69

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

  Kết luận.


  Vai trò con người ngày càng trở nên quan trọng trong mỗi tổ chức. Con người được coi là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Từ trước đến nay, một sự thật không thể phủ nhận được là con người khi đã thoả mãn tương đối về lợi Ých vật chất và tinh thần thì khả năng thực hiện công việc của họ sẽ tốt hơn và hiệu quả hơn. Chính vì vậy, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải chú trọng đặc biệt đến các hình thức khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động. Mọi nguồn lực được xem là hữu hạn, chỉ có nguồn tài nguyên con người được coi là vô hạn, cho nên việc phát huy yếu tố con người là rất tốt cho mỗi doanh nghiệp. Vì vậy hoàn thiện các hình thức khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động là yếu tố vô cùng quan trọng, góp phần tạo nên sức mạnh của doanh nghiệp.

  Nhận thức được tầm quan rọng của con người đối với công ty và hiểu rằng nâng cao lợi Ých vật chất và tinh thần cho người lao động là cách tốt nhất để kích thích người lao động làm việc. Cho nên, công ty In và Văn hoá phẩm đã chú trọng đến công tác hoàn thiện các biện pháp khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động nhằm tạo ra lực lượng lao động làm việc hăng say hết mình với công việc để lấy đó làm cơ sở mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh của công ty. Cũng như bất cứ một công ty nào, việc hoàn thiện các hình thức khuyến khích lợi Ých vật chất và tinh thần cho người lao động của công ty đã đem lại những kết quả đáng kế, có nhiều ưu điểm, nhưng vẫn không tránh khỏi một số thiếu sót, dẫn đế công tác này của công ty chưa đem lại kết quả cao nhất.

  Trong chuyên đề thực tập này, tôi đã tìm hiểu và phân tích thực trạng của các hình thức khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động của công ty In và Văn hoá phẩm dựa trên hiệu quả sản xuất kinh doanh, việc sử dụng lao động sau đào tạo, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả. Qua đó, ta thấy được những ưu điểm hạn chế của công ty In và Văn hoá phẩm trong việc khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động. Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực tế tại công ty In và Văn hoá phẩm, tôi đã đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động của công ty để từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

  Do trình độ, năng lực và thời gian có hạn. Mặc dù đã rất nhiều cố gắng nhưng chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy tôi rất mong sự giúp đỡ, bổ sung của các thầy cô và của công ty.

  Toi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các cô chú, anh chị trong toàn công ty In và Văn hoá phẩm, sự hướng dẫn trực tiếp và tận tình của thầy giáo- Ts. Võ Kim Dung đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi để tôi hoàn thành nội dung nghiên cứu của mình.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+