Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  841
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,470 Xu

  Nâng cao chất lượng công tác bố trí và sử dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Vận tải hành khách số 14

  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
  “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠICÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH SỐ 14”

  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, muốn tồn tại vững, phát triển và củng cố uy tín của mình, mỗi doanh nghiệp phải vận động tích cực, phát huy tìm tòi mọi biện pháp giảm thiểu chi phí và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bởi để tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay các doanh nghiệp phải nắm bắt được thông tin về thị trường về nguồn khách trên cơ sở các thông tin về cung, cầu và giá cả trên thị trường giúp cho doanh nghiệp tìm ra cơ cấu sản phẩm tối ưu, xác định được giá bán hợp lý đảm bảo vừa tận dụng được nguồn lực hiện có, vừa mang lại lợi nhuận cao. Để thực hiện tất cả các điều nói trên yếu tố con người đóng vai trò quan trọng hơn cả, vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng lao động luôn được các doanh nghiệp quan tâm thích đáng. Tại Công ty Cổ phần Vận tải hành khách số 14 công tác bố trí và sử dụng nhân sự đang gặp một số khó khăn trong việc sắp xếp nhân viên vào các vị trí sao cho phù hợp với chuyên môn của họ, khi công việc được giao cho đúng người thì năng suất lao động mới tăng cao và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mới có chất lượng tốt nhất.

  1.2. XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐỀ TÀI
  Xuất phát từ tính cấp thiết xét cả ở góc độ lý luận và thực tiễn, em quyết định lựa chọn đề tài “Nâng cao chất lượng công tác bố trí và sử dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Vận tải hành khách số 14” để thực hiện chuyên đề tốt nghiệp của mình.

  1.3. CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  * Mục tiêu: đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bố trí và sử dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Vận tải hành khách số 14.
  * Nhiệm vụ:
  Nghiên cứu vấn đề lý luận về bố trí và sử dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
  Phân tích thực trạng về bố trí và sử dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Vận tải hành khách số 14.
  Đề xuất những biện pháp để nhằm nâng cao chất lượng công tác bố trí và sử dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Vận tải hành khách số 14.

  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  - Về không gian: Công ty Cổ phần Vận tải hành khách số 14.
  - Về thời gian: Dữ liệu năm 2007 – 2009.
  - Về nội dung nghiên cứu: Công tác bố trí và sử dụng nhân sự tại doanh nghiệp.
  - Về đối tượng nghiên cứu: Nhà quản trị và nhân viên văn phòng tại doanh nghiệp.

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1
  “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠICÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH SỐ 14” 1
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
  1.2. XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐỀ TÀI 1
  1.3. CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1
  1.5. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ PHÂN ĐỊNH NỘI DUNG CÔNG TÁC BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP 2
  1.5.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản về công tác bố trí và sử dụng nhân sự tại doanh nghiệp 2
  1.5.2. Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu về công tác bố trí và sử dụng nhân sự tại doanh nghiệp 2
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH SỐ 14 13
  2.1. PHƯƠNG PHÁP HỆ NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ 13
  2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 13
  2.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 15
  2.2. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN CÔNG TÁC BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH SỐ 14 15
  2.2.1. Đánh giá tổng quan về công tác bố trí và sử dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần vận tải hành khách số 14 15
  2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác bố trí và sử dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Vận tải hành khách số 14 19
  2.3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SƠ CẤP PHẢN ÁNH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH SỐ 14 21
  2.3.1. Phân tích dữ liệu về những nguyên tắc bố trí và sử dụng nhân sự 21
  2.3.2. Phân tích dữ liệu về nội dung bố trí và sử dụng nhân sự 23
  2.4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỨ CẤP PHẢN ÁNH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH SỐ 14 23
  2.4.1. Đánh giá nhu cầu về nhân sự 23
  2.4.2. Đánh giá thực trạng nhân sự 25
  2.4.3. So sánh nhu cầu và thực trạng 25
  2.4.4. Triển khai công tác bố trí và sử dụng nhân sự 26
  2.4.5. Đánh giá bố trí và sử dụng nhân sự 26
  CHƯƠNG 3 CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH SỐ 14 28
  3.1. CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN VỀ CÔNG TÁC BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH SỐ 14 28
  3.1.1. Những thành công và nguyên nhân 28
  3.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân 28
  3.2. DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH SỐ 14 29
  3.2.1. Dự báo triển vọng của doanh nghiệp 29
  3.2.2. Quan điểm hoàn thiện công tác bố trí và sử dụng nhân sự tại công ty trong thời gian tới 30
  3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH SỐ 14 31
  3.3.1. Nâng cao chất lượng bố trí và sử dụng nhân sự trong các nguyên tắc 31
  3.3.2. Nâng cao nội dung trong bố trí và sử dụng nhân sự 33
  3.4. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HỖ TRỢ 34
  3.4.1. Biện pháp hỗ trợ từ phhía công ty 34
  3.4.2. Biện pháp hỗ trợ từ phía Nhà nước 35
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 
Find us on Google+