Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  299
  Tài liệu đã gửi
  291
  Tài liệu được mua
  1,044
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  32,009
  Tài khoản hiện có
  8,598 Xu

  Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Xí nghiệp 11 – Công ty xây dựng 319 – Bộ Quốc Phòng

  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong mọi thời đại, con người luôn là tài nguyên quý giá của hoạt động sản xuất kinh doanh. Người lao động không chỉ là đối tượng để khai thác mà còn là chủ thể của quá trình sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Chất lượng nguồn nhân lực ngày càng đươc thế giới quan tâm hơn, nhất là trong xu thế hội nhập, khi thế giới đang dần bước vào nên kinh tế tri thức. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững thì phải đặt nguồn nhân lực lên vị trí hàng đầu bởi con người là tài nguyên vô cùng quý giá. “Mọi tài nguyên trên thế giới có thê cạn kiệt nhưng khả năng và trình độ của con người là vô hạn”.

  Đất nước ta đang bước sang giai đoạn mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh thời đại được đặc trưng bởi xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, xuất phát điểm của nền kinh tế nước ta quá thấp, cơ sở vật chất thiết bị lạc hậu, trong khi nguồn vốn đầu tư còn nhiều hạn chế. Để có thể tồn tại và phát triển bền vững thì yếu tố con người đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chỉ có sự bố trí, sử dụng nguồn nhân lực mới tạo nên bước đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp. Song vấn đề này cũng phát sinh những biến cố mới trong đó có cả những thách thức mà các doanh nghiệp cẩn phải vượt qua.

  Trước những đòi hỏi của thực tiển, ngành xây dựng đã và đang triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng khoa học kĩ thuật, sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp… Những cố gắng đó đang góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tích cực. Hàng ngàn, hàng vạn công trình dân dụng, công nghiệp, kĩ thuật, đô thị hiện đại không ngừng mọc lên làm cho diện mạo đất nước ngày càng thêm đổi mới.
  Để có cái nhìn hoàn chỉnh và toàn diện hơn cũng như nhận thức được tính cấp thiết của vấn đề, em mạnh dạn chọn đề tài: “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Xí nghiệp 11 – Công ty xây dựng 319 – Bộ Quốc Phòng”.

  • Mục đích nghiên cứu: Xác định rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa kinh tế - xã hội của công tác nâng cao hiệu quả quản lí nguồn nhân lực tại xí nghiệp 11 – công ty xây dựng 319. Đánh giá tình hình, thực trạng của đội ngũ nhân lực trong xí nghiệp để từ đó đưa ra những giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự trước những đòi hỏi của nên kinh tế mở.

  • Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp logic, phương pháp tổng hợp và phân tích, phương pháp thống kê toán.
  • Kết cấu của khóa luận:
  Bài viết của em được kết cấu thành 3 chương với nội dung của từng chương được bố trí như sau:
  + Lời mở đầu.
  + Chương 1:Cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp.
  + Chương 2: Thực trạng hiệu sử dụng nguồn nhân lực tại Xí nghiệp 11 – Công ty xây dựng 319 – Bộ QP.
  + Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Xí nghiệp 11.
  + Kết luận.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU - 1 -

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. - 3 -
  1.1 Khái nệm chung về nguồn nhân lực. - 3 -
  1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. - 3 -
  1.1.2. Khái niệm về sử dụng nguồn nhân lực. - 5 -
  1.1.3. Khái niệm về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. - 8 -
  1.1.4. Vai trò của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. - 10 -
  1.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. - 12 -
  1.2.1. Chỉ tiêu năng suất lao động bình quân. - 12 -
  1.2.2. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng chi phí tiền lương. - 12 -
  1.2.3. Chỉ tiêu hiệu suất tiền lương. - 13 -
  1.2.4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời của một nhân viên. - 13 -
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. - 13 -
  1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. - 13 -
  1.3.1.1. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. - 14 -
  1.3.1.2. Xu hướng toàn cầu hóa và sự hội nhập nền kinh tế quốc tế. - 14 -
  1.3.1.3. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật. - 15 -
  1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp. - 16 -
  1.3.2.1. Chính sách về đào tạo nguồn nhân lực: - 16 -
  1.3.2.2. Chính sách về phân công và hiệp tác lao động. - 17 -
  1.3.2.3. Chính sách về trả lương cho người lao động. - 18 -
  1.3.2.4. Chính sách về đánh giá thành tích nhân viên. - 18 -
  1.3.2.5. Triết lý quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. - 19 -
  1.4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. - 19 -
  1.4.1. Yêu cầu đối với nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập. - 19 -
  1.4.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. - 20 -

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP 11 – CÔNG TY XÂY DỰNG 319 – BỘ QUỐC PHÒNG. - 22 -
  2.1. Những nét chung về Xí nghiệp 11 – Công ty xây dựng 319. 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. - 22 -
  2.1.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 11. - 22 -
  2.1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Xí nghiệp 11. - 23 -
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh. - 24 -
  2.1.3 Đặc điểm về lĩnh vực hoạt động của Xí nghiệp 11. - 27 -
  2.1.4. Đặc điểm về kết quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp 11 có ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. - 28 -
  2.1.5. Đặc điểm về lao động của Xí nghiệp 11. - 29 -
  2.2. Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại Xí nghiệp 11. - 31 -
  2.2.1. Thực trạng về năng suất lao động bình quân. - 31 -
  2.2.2. Thực trạng về hiệu quả sử dụng chi phí tiền lương. - 33 -
  2.2.3. Thực trạng về hiệu suất tiền lương. - 35 -
  2.2.4. Thực trạng về khả năng sinh lời của một nhân viên. - 37 -
  2.3. Đánh giá công tác sử dụng nguồn nhân lực tại Xí nghiệp 11. - 39 -
  2.3.1. Những thành tựu đạt được. - 40 -
  2.3.2. Những tồn tại trong công tác sử dụng nguồn nhân lực tại Xí nghiệp 11- 42 -

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP 11 - 43 -
  3.1. Một số phương hướng phát triển nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực tại Xí nghiệp 11 trong thời gian tới. - 43 -
  3.1.1. Phương hướng phát triển trong kinh doanh. - 43 -
  3.1.1.1. Tiếp tục thực hiện các dự án: - 43 -
  3.1.1.2. Triển khai xây dựng các dự án mới: - 43 -
  3.1.2. Phương hướng phát triển nguồn nhân lực. - 43 -
  3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Xí nghiệp 11. - 44 -
  3.2.1. Một số giải pháp tăng năng suất lao động. - 44 -
  3.2.1.1. Sắp xếp nguồn nhân lực một cách hợp lý. - 44 -
  3.2.1.2. Đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại. - 46 -
  3.2.1.3. Tạo ra bầu không khí, văn hóa tốt lành, kết hợp làm việc nghỉ ngơi phù hợp. - 46 -
  3.2.1.4. Tăng cường kỷ luật lao động trong xí nghiệp. - 48 -
  3.2.2. Hoàn thiện công tác tiền lương. - 50 -
  3.2.3. Có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực. - 51 -
  3.2.4. Hoàn thiện công tác tuyển dụng. - 56 -
  3.2.5. Các nhóm biện pháp khác. - 58 -
  3.2.5.1. Giải quyết tốt các mối quan hệ trong xí nghiệp. - 58 -
  3.2.5.2. Đề bạt cán bộ quản lý một cách đúng đắn, vô tư, tạo cơ hội thăng tiến cho người có năng lực. - 60 -
  KẾT LUẬN - 62 -
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - 63 -
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 01-06-2013, 10:42 AM

Find us on Google+