Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  972
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  413 Xu

  Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty thiết bị Giáo dục I trong xu thế hội nhập

  MỤC LỤC
  Lời nói đầu 1
  Chương I: Lý luận chung về nguồn nhân lực và sử dụng nguồn nhân lực trong xu thế hội nhập. 3
  I. Khái niệm chung về nguồn nhân lực. 3
  1.Khái niệm chung về nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực. 3
  2.Vai trò của nguồn nhân lực. 5
  3.Chức năng nhiệm vụ của nguồn nhân lực trong xu thế hội nhập. 7
  II. Sử dụng nguồn nhân lực và một số chỉ tiêu đánh giá nguồn nhân lực. 8
  1. Khái niệm về sử dụng nguồn nhân lực. 8
  2. Bồi dưỡng và tạo nguồn cho công tác sử dụng nguồn nhân lực. 10
  3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 18
  III. Tính tất yếu của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 21
  1.Cơ hội và thách thức trong xu thế cạnh tranh hiện đại 21
  2. Tính khách quan của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 22
  3.Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 25
  Chương II: Thực trạng công tác sử dụng nguồn nhân lực tại công ty thiết bị giáo dục 1. 31
  I. Những nét chung về công ty thiết bị giáo dục 1. 31
  1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 31
  2. Loại hình sản suất kinh doanh của công ty. 32
  3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty thiết bị giáo dục I. 33
  4.Đặc điểm kinh doanh và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây. 38
  II. Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty thiết bị giáo dục I. 45
  1.Cơ cấu lao động tại công ty thiết bị giáo dục I. 45
  2. Thực trạng công tác nhân sự tại công ty thiết bị giáo dục I. 49
  III. Đánh giá công tác sử dụng nguồn nhân lực taị công ty thiết bị giáo dục I. 52
  1. Những kết quả đạt được trong việc sử dụng nguồn nhân lực tại công ty. 52
  2. Những khó khăn tồn đọng trong việc sử dụng nguồn nhân lực tại công ty. 54
  3.Thách thức trong công tác nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty thiết bị Giáo dục I. 57
  Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty thiết bị giáo dục I 59
  I. Một số phương hướng chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty thiết bị giáo dục I. 59
  1. Xây dựng mới và nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật. 59
  2. Mở rộng thị phần và thị trường. 60
  3. Đổi mới công tác quản lý. 64
  II. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty thiết bị giáo dục I. 66
  1. Các giải pháp ngắn hạn. 66
  2. Các giải pháp trung hạn. 75
  3. Các giải pháp dài hạn. 81
  III. Một số kiến nghị. 92
  1. Đối với bộ chủ quản. 92
  2. Đối với lãnh đạo công ty. 93
  3.Đề xuất một số ý kiến. 94
  Kết luận 96
  Danh mục tài liệu tham khảo 97
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 01-10-2013, 11:55 AM

Find us on Google+