Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  171
  Tài liệu đã gửi
  164
  Tài liệu được mua
  703
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,008
  Tài khoản hiện có
  442 Xu

  Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở nhà máy in Diên Hồng

  Lời Nói Đầu

  Nguồn nhân lực ngày càng có vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và sự tồn tại, phát triển của từng tổ chức nói riêng. Con người luôn là chủ thể của các hoạt động sản xuất, là tất yếu cách mạng nhất trong lực lượng sản xuất.
  Bên cạnh sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ thì vấn đề đào tạo - phát triển nguồn lực là vấn đề quan tâm hàng đầu để áp dụng thành công các tiến bộ khoa học kỹ thuật đem lại hiệu quả cao nhất cho quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy về mặt khách quan thì đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là đòi hỏi thường xuyên và liên tục.

  Nền kinh tế nước ta đang trên con đường phát triển và hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Cùng với nó là sự xuất hiện của nhiều loại hình doanh nghiệp mới, rất đa dạng. Sự phát triển của nền kinh tế thị trơừng tạo điều kiện cho các ngành nghề kinh doanh càng đa dạng và năng động hơn. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt và quyết liệt. Do đó, các doanh nghiệp phải nhạy bén với sự thay đổi của thị trường và để tìm cho mình một thị trường ổn định, vững chắc và phát triển. Để làm được điều này, ngoài đầu tư đổi mới trang thiết bị máymóc công nghệ sản xuất hiện đại đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng phát huy và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Một thực trạng đang xảy ra ở nước ta là thừa lao động, nhưng lại thiếu lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.Vấn đề quan tâm bây giê là chất lượng nguồn lực chứ không phải số lượng. Đây cũng là quan điểm cơ bản trong kế hoạch 10 năm (2001 - 2010) của Đảng và Nhà nước ta về việc phát triển nguồn nhân lực và xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam là đặt con người vào vị trí trung tâm, khơi dậy mọi tiềm năng cá nhân và cả cộng đồng dân téc, kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá xã hội, giữa đời sống vật chất với đời sống tinh thần.

  Trong thời gian thực tập tại nhà máy in Diên Hồng, em nhận thấy bên cạnh những kết quả khả quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy là những tồn tại cần khắc phục. Chất lượng nguồn nhân lực và công tác đào tạo - phát triển mặc dù đã được Ban lãnh đạo nhà máy quan tâm và đã đạt được những thành tựu nhất định tuy nhiên cũng còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy em chọn đề tài "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở nhà máy in Diên Hồng" để nghiên cứu, tìm hiểu những nguyên nhân và mong đóng góp một số giải pháp giúp nhà máy ổn định và phát triển hơn.

  Chuyên đề gồm 3 phần chính:
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC.
  PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NHÀ MÁY THỜI GIAN QUA.
  PHẦN III: MÉT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NHÀ MÁY.

  MỤC LỤC

  Lời Nói Đầu 1
  Phần I 3
  Cơ sở lý luận về công tác đào tạo - phát triển 3
  nguồn nhân lực trong tổ chức 3
  I. Khái niệm và sự cần thiết phải đào tạo - phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức. 3
  1. Các khái niệm: 3
  2. Sự cần thiết và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức. 4
  3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo - phát rtiển nguồn nhân lực trong tổ chức. 6
  II. Các phương pháp đào tạo và phát triển 6
  1. Đào tạo trong công việc. 6
  2. Đào tạo ngoài công việc. 9
  III. Tiến trình đào tạo và phát triển 14
  1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển. 14
  1. 1. Phân tích nhu cầu đào tạo14 14
  1.2. Xác định nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật........................................... .15
  1.3. Xác định nhu cầu tuyển sinh đào tạo công nhân kỹ thuật. 17
  1.4. Xác định nhu cầu phát triển năng lực cho quản trị gia...............................17
  2. Xác định mục tiêu và nội dung ĐT&PT. 18
  3. Lùa chọn các phương pháp thích hợp. 18
  4. Lùa chọn, đào tạo giáo viên và phương tiện đào tạo. 18
  5. Xác định chi phí cho chương trình đào tạo và phát triển. 19
  6. Thực hiện chương trình đào tạo và phát triển . 20
  7. Đánh giá chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 20
  IV. Sự cần thiết cuả đào tạo - phát triển nguồn nhân lực đối với nhà máy in Diên Hồng. 34
  Phần II 35
  Phân tích thực trạng công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực trong nhà máy in Diên Hồng. 35
  I. Một số nét khái quát về nhà máy in Diên Hồng. 35
  II. Phân tích các đặc điểm của nhàg máy có ảnh hưởng đến công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực. 36
  1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 36
  1.1. Sơ đồ tổ chức 36
  1.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng............................................ .......37
  2. Quy trình công nghệ máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. 43
  3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 46
  4. Đặc điểm về lao động 48
  5. Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng tới công tác đào tạo- phát triển nguồn nhân lực của nhà máy: 52
  III. Phân tích thực trạng công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực trong nhà máy in Diên Hồng. 52
  1. Những căn cứ xác định nhu cầu đào tạo phát triển 52 52
  2. Mục tiêu và nội dung đào tạo - phát triển 55
  3. Những phương pháp đào tạo được áp dụng 55
  5- Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo - phát triển 57
  6. Đánh giá chương trình đào tạo - phát triển 58
  IV. Các hoạt động quản trị nhân lực khác ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo - phát triển trong nhà máy. 59
  1. Công tác tổ chức cán bộ: 59
  2. Công tác tuyển dụng 60
  3. Quỹ tiền lương Nhà máy. 60
  4. Công tác đánh giá thực hiện công việc 60
  5. Tổ chức sử dụng sau đào tạo: 62
  V. Những vấn đề còn tồn tại trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của nhà máy và nguyên nhân 62
  Phần III 63
  Một số giải pháp - kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 63
  I. phương hướng và nhiệm vụ phát triển của nhà máy trong thời gian tới. 63
  1. Phương hướng nhiệm vô phát triển của nhà máy trong thời gian tới. 63
  2. Một số định hướng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 63
  II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhà máy in Diên Hồng 64
  1. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu và đối tượng đào tạo. 65
  2. Đa dạng hoá loại hình đào tạo 68
  3. Hoàn thiện việc đánh giá chương trình đào tạo và phát triển. 68
  4. Một số biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển. 69
  Kết luận 71
  Danh mục tài liệu tham khảo 72
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+