Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Một số giảI phấp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý ở công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Nhật Lâm

  LỜI NÓI ĐẦU

  Ngày nay, nước ta đang từng bước phát triển và hoàn thiện một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này đặt ra cho các doanh nghiệp hàng loạt các vấn đề cần phải thay đổi và hoàn thiện. Trong các vấn đề được đặt ra đối với các doanh nghiệp thì việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý doanh nghiệp là một trong những vấn đề nổi cộm, hết sức phức tạp và quan trọng.

  Trong nền kinh tế thị trường thì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được xác định là hiệu quả kinh tế xã hội của các hoạt động đó. Nhìn chung, mục tiêu của một doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường là lợi nhuận tối đa. Trong khi đó, hiệu quả kinh tế xã hội, việc tối đa hoá lợi nhuận của các hoạt động sản xuất kinh doanh có đạt được hay không là phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý doanh nghiệp là một yếu tố cơ bản và mang tính quyết định.

  Trong khi đó ở nước ta, ảnh hưởng của cơ chế kinh tế cũ vẫn còn tồn tại xét ở nhiều góc độ. Các ảnh hưởng này thường mang tính tiêu cực, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý và từ đó ảnh hưởng tới hiệu quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  Trong thực tế, bộ máy quản lý doanh nghiệp ở nước ta được đánh giá thấp hơn so với bộ máy quản lý doanh nghiệp của các nước có nền kinh tế thị trường phát triển cao về hiệu quả hoạt động. Do đó, trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu, cạnh tranh khốc liệt thì vấn đề nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý cụ thể hơn là hoàn thiện bộ máy quản lý doanh nghiệp là một vấn đề hết sức cấp bách và quan trọng đối với các doanh nghiệp nước ta ngày nay.

  Hoàn thiện bộ máy quản lý doanh nghiệp có các nội dung là:
  - Hoàn thiện cơ cấu bộ máy.
  - Hoàn thiện công tác cán bộ.
  - Hoàn thiện cơ chế quản lý.

  Ta thấy rằng hoàn thiện bộ máy quản lý doanh nghiệp là một công việc hết sức phức tạp đòi hỏi phải thực hiện từng bước và phải có một sự nghiên cứu tỷ mỉ, khoa học.

  Là mét sinh viên khoa quản trị kinh doanh, sau một thời gian học tập và nghiên cứu tại trường và thực tập tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Nhật Lâm em lựa chọn đề tài thực tập chuyên đề của mình là: "Một số giảI phấp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý ở công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Nhật Lâm”

  Do trình độ và tài liệu còn hạn chế nên báo cáo thực tập chuyên đề này của em không thể tránh khỏi sai sót và thiết sót, rất mong được các thầy cô giáo cho ý kiến nhận xét để em có thể hiểu vấn đề đầy đủ hơn nữa.

  Em xin chân thành cám ơn thầy giáo hướng dẫn Hoàng Văn Liêu và các cô chú trong công ty đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp.

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 2
  1.1:Những vấn đề chung về quản lý doanh nghiệp 2
  1.1.1:Quản trị và vai trò quản trị trong doanh nghiệp 2
  1.1.2:Sự cần thiết phải có hoạt động quản lý doanh nghiệp. 2
  1.2:Nội dung tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 2
  1.2.1:Các chức năng và lĩnh vực trong quản lý doanh nghiệp. 2
  1.2.1.1:Các chức năng quản lý. 2
  1.2.1.2: Lĩnh vực quản lý. 2
  1.2.1.3 Mối quan hệ giữa phân loại theo chức năng và theo các lĩnh vực quản trị. 2
  1.2.2Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp. 2
  1.2.2.1:Khái niệm: 2
  1.2.2.2Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 2
  1.2.2.3-Các kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 2
  1.2.3Cán bộ quản trị. 2
  1.2.3.1:Khái niệm. 2
  1.2.3.2:Phân loại. 2
  1.2.3.3:Vai trò và vị trí của cán bộ quản trị. 2
  1.2.3.4:Một số đặc điểm của lao động quản trị. 2
  1.2.3.5. Yêu cầu đối với cán bộ quản trị kinh doanh. 2
  CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT LÂM 2
  2.1 :Tổng quan về công ty cổ phần thương mại vầ dịch vụ Nhật Lâm 2
  2.2:Một số đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Nhật Lâm 2
  2.2.1:Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty: 2
  2.2.2.:Đặc điểm về lao động 2
  2.2.3:Đặc điểm về vốn và tài sản của công ty 2
  2.2.4:Về môi trường kinh doanh: 2
  2.2:Phân tích thực trạng bộ máy quản lý của công ty cổ phần thưong mại và dịch vụ Nhật Lâm 2
  2.2.1:Thực trạng về cơ cấu tổ chức bộ máy 2
  2.2.2:Thực trạng hội đồng quản trị và ban giám đốc: 2
  2.2.2.1:Hội đồng quản trị 2
  2.2.2.2:Giám đốc 2
  2.2.2.3:Phó giám đốc 2
  2.2.3:Thực trạng các phòng chức năng: 2
  2.2.3.1. Phòng tổ chức hành chính. 2
  2.2.3.2 Phòng kế toán : 2
  2.2.3.3 Phòng kinh doanh,nghiên cứu thị trường . 2
  2.2.3.4:Phòng nghiệp vụ 2
  2.2.3.5: Các đơn vị trực tiếp kinh doanh: 2
  2.2.4:Thực trạng về đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp 2
  2.2.4.1 Chất lượng đội ngũ cán bộ của Công ty . 2
  2.2.4.2 Số lượng và chất lượng cán bộ quản lý của Công ty ở một vài phòng ban . 2
  2.3.Đánh giá thực trạng bộ máy quản lý công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Nhật Lâm 2
  CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT LÂM 2
  3.1Mục tiêu của việc hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Nhật Lâm 2
  3.2NHỮNG GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ 2
  3.21 - Hoàn thiện mô hình: 2
  3.2- Hoàn thiện các phòng chức năng: 2
  3.2.1/ Ban giám đốc. 2
  3.2.2/ Công tác Tổ chức nhân sự. 2
  3.2.3 Công tác tài chính và hạch toán kinh doanh. 2
  3.2.4/ Công tác kinh doanh – tiêu thụ sản phẩm 2
  3.2.5 Công tác quản lý chất lượng 2
  3.3 - Hoàn thiện cơ chế quản lý. 2
  3.4 - Nâng cao hiệu quả đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý của Công ty. 2
  3.5 - Khuyến khích vật chất, tinh thần. 2
  3.6 - Hoàn thiện công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc cho lao động quản lý. 2
  KẾT LUẬN 2
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 2
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 01-03-2013, 12:31 AM

Find us on Google+