Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  171
  Tài liệu đã gửi
  164
  Tài liệu được mua
  703
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,008
  Tài khoản hiện có
  442 Xu

  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Truyền tải điện 1

  MỤC LỤC

  Trang
  Lời nói đầu 4
  PHẦN I: Hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 6
  I. Khái quát chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 6
  1. Một số khái niệm cơ bản 6
  2. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 6
  3. Xây dựng thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển
  nguồn nhân lực 8
  II. Hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 15
  1. Hiệu quả và quan điểm đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 15
  2. Quá trình lượng hoá đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 16
  3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 18
  4. Phương hướng nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 19
  4.1.Đào tạo gắn liền với phát triển . 19
  4.2.Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo. 20
  4.3.Bố trí, sử dụng nhân lực sau khi đào tạo. 22
  III. Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của số doanh nghiệp trong và ngoài nước 22
  1.Kinh nghiệm của một số doanh nghiệp nước ngoài 22
  2. Kinh nghiệm của một số doanh nghiệp ở trong nước 23
  PHẦN II: Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Truyền tải điện 1 25
  I. Đặc điểm và tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty 25
  1. Quá trình hình thành và phát triển 25
  2. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh 28
  II. Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty 32
  1. Đặc điểm về nguồn nhân lực 32
  1.1. Về số lượng lao động 32
  1.2. Về chất lượng lao động 34
  2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển ở Công ty 38
  2.1. Công tác đào tạo cán bộ quản lý 40
  2.2. Đào tạo công nhân kỹ thuật 42
  III. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 51
  1. Lượng hoá qua các chỉ tiêu kinh tế 51
  2. Đánh giá qua chất lượng lao động 53
  IV. Tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 55
  1.Tồn tại trong công tác đào tạo và phát triển. 55
  2.Nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả đào tạo. 56
  PHẦN III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Truyền tải điện 1 58
  I. Cơ sở định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 58
  1. Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty 58
  2. Phương hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty 59
  II. Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển 60
  1. Xác định chính xác nhu cầu đào tạo 60
  2. Đổi mới các phương pháp, hình thức đào tạo 64
  3. Cải tiến mở rộng nội dung đào tạo 65
  4. Quản lý công tác đào tạo 66
  5. Đào tạo gắn với khuyến khích người lao động 68
  6. Đào tạo và phát triển đi đôi với tạo việc làm, sử dụng người sau
  đào tạo 69
  7. Tổ chức Hội thi thợ giỏi 71
  Kết luận 73
  Tài liệu tham khảo 75

  LỜI MỞ ĐẦU

  Biện chứng của quá trình phát triển các tư tưởng và học thuyết quản lý đã chỉ ra rằng con người luôn là nguồn lực cơ bản và quyết định sự phát triển của các tổ chức. Trong thời kỳ xã hội công nghiệp đã có một số học thuyết quản lý tập trung vào sự phát triển các yếu tố kỹ thuật khoa học và kinh tế. Nhưng ngay cả những học thuyết này cũng phải thừa nhận không thể đạt được hiệu quả và những tiến bộ kinh tế bền vững nếu thiếu sự đầu tư cho phát triển các nguồn lực con người. Việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức đã và đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của những người làm công tác quản lý.

  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp là một hoạt động cần có nhiều thời gian tiền bạc, và công sức. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một điều kiện để nâng cao năng suất lao động, phát triển toàn diện đội ngũ lao động nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

  Qua thời gian tìm hiểu thực tế công tác tổ chức lao động tại Công ty Truyền tải điện 1 đã cho thấy vai trò quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong sự trưởng thành và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Cùng với nhiều công tác khác, công tác này đã giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam và Nhà nước giao đồng thời đứng vững trên thị trường.
  Với quy mô quản lý được mở rộng, Công ty Truyền tải điện 1 đã lắp đặt thêm một số trạm truyền tải điện ở một số tỉnh, địa phương. Để từng bước giảm chi phí, nâng cao chất lượng hiệu quả truyền tải điện năng, giảm suất sự cố, Công ty không ngừng thay thế những thiết bị cũ bằng thiết bị mới hiện đại hơn. Công ty từng bước hạn chế thuê ngoài mà tự sửa chữa lấy những hỏng hóc do sự cố, tự đại tu lấy các công trình vừa và lớn. Do đó, hơn lúc nào hết Công ty rất cần có đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật lành nghề, một đội ngũ chuyên gia kỹ thuật giỏi để đảm nhiệm tốt các công việc này.

  Chi phí đầu tư cho nguồn nhân lực luôn là khoản đầu tư quan trọng để phát triển sản xuất kinh doanh. Để chi phí này thực sự có ý nghĩa thì doanh nghiệp phải đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo qua các chỉ tiêu kinh tế đã thực hiện được.Từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ lao động.
  Nhận thức được đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những nội dung quan trọng của quản trị nhân lực. Quản trị nhân lực là khai thác sử dụng tối đa tiềm năng của con người mà đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để có thể sử dụng người lao động một cách hiệu quả hơn. Hơn nữa, thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Truyền tải điện 1 còn nhiều tồn tại làm cho hiệu quả đào tạo chưa cao. Chính vì vậy, luận văn với đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Truyền tải điện 1” được thực hiện để giải quyết vấn đề trên.

  Mục đích nghiên cứu của đề tài: về lý thuyết, hệ thống hoá kiến thức về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, về hiệu quả đào tạo và phát triển. Về thực tiễn, áp dụng lý thuyết phân tích đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển, đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Truyền tải điện1.
  Phạm vi nghiên cứu: tập trung tìm hiểu công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hiệu quả của công tác này ở Công ty Truyền tải điện 1 và các yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác này trong giai đoạn 1998 – 2000.

  Phương pháp nghiên cứu: luận văn tốt nghiệp đã áp dụng một số phương pháp truyền thống như biểu bảng, thông kê, tổng hợp, phân tích để làm rõ hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Truyền tải điện 1. Luận văn đã sử dụng các số liệu trong bảng tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh cuối năm, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phương hướng năm 2000 – 2005, báo cáo thành tích và các số liệu tổng hợp của phòng tổ chức cán bộ lao động, phòng kế toán, phòng kỹ thuật ở Công ty Truyền tải điện 1.

  Luận văn bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
  Phần I: Hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
  Phần II: Hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Truyền tải điện 1 .
  Phần III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

Similar Threads

Find us on Google+