Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng máy móc thiết bị tại Công ty xây dựng Lũng Lô

  lời nói đầu
  Hoạt động trong cơ chế thị trường môi trường cạnh tranh gay gắt, cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bảo và xuất phát từ yêu cầu thực tế của thời kỳ công nghiêp hoá, hiện đại hoá đất nước, vấn đề đặt ra cho mỗi doanh nghiệp là phải đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, không ngừng cải thiện vị thế và uy tín trong cạnh tranh bằng thực lực của chính mình. Để phát triển sản xuất kinh doanh còng nh* tiến tới hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Ngày nay nhờ đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã có bước phát triển nhanh chóng và vững chắc. Trong khi đo cơ chế thị trường đã tạo ra sự phân cực giữa các doanh nghiệp và cạnh tranh ngày càng trở nên quyết liệt. Để tồn tại và phát triển đối với mỗi doanh nghiệp chỉ có sự lựa chọn duy nhất là phải sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành hạ. Mà hiện nay điều đáng lo ngại nhất ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và giá thành sản phẩm là sự lạc hậu về máy móc thiết bị. Điều này càng có ý nghĩa hơn đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong ngành xây lắp, khi mà giờ đây chất lượng và giá thành của mỗi công trình phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực thực tế của các thiết bị và phương tiện thi công.

  Công ty xây dựng Lũng Lô là một doanh nghiệp xây dựng quân đội chịu sự quản lý trực tiếp của bộ tư lệnh công binh – Bộ quốc phòng. Từ những năm mới thành lập cho đến nay Công ty luôn củng cố,phát triển khá vững chắc mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng tập trung đầu tư đối với một số ngành nghề chủ đạo. Một trong những nguyên nhân then chốt được Công ty chú trọng là đầu tư chiều sâu đổi mới máy móc thiết bị , nâng cao công suất của máy móc, tăng sản lượng và chất lượng đối với các công trình thuộc lĩnh vực mũi nhọn. Để hoạt động một cách có hiệu quả nhất không phải là đầu tư đổi mới máy móc thiết bị ồ ạt mà vấn đề là ở chỗ làm sao để nâng cao được hiệu quả quản lý sử dụng chúng một cách có lợi nhất.

  Trong quá trình thực tập tại công ty, em thấy rằng điều quan tâm lớn nhất hiện nay của Công ty là tìm ra được một biện pháp quản lý sử dụng máy móc thiết bị thi công có hiệu quả để có thể đáp ứng được yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Chính điều này đã thôi thúc em nghiên cứu và lựa chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng máy móc thiết bị tại Công ty xây dựng Lũng Lô”

  - Mục đích nghiên cứu nhằm đưa ra những biện pháp có tính khả thi trên cơ sở phân tích rõ thực trạng và bản chất của tình hình, nguyên nhân thành công hay thất baị giúp ban lãnh đạo Công ty có các quyết định đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh và ngày càng khẳng định mình trên thương trường.
  - Phạm vi, đối tượng nghiên cứu: Là các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình quản lý sử dụng máy móc thiết bị của Công ty xây dựng Lũng Lô, từ 1996 đến nay.
  - Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp trong đó đặc biệt chú ý nh* phương pháp gắn nghiên cứu lý luận với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh.

  - Kết cấu đề tài gồm 3 phần chính nh* sau:
  Phần 1: Cơ sở lý luận về máy móc thiết bị và hiệu quả quản lý sử dụng máy móc thiết bị.
  Phần 2: Thực trạng quản lý và sử dụng máy móc thiết bị tại Công ty xây dựng Lũng Lô.
  Phần 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng máy móc thiết bị tại Công ty xây dựng Lũng Lô.

  Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy giáo THS Nguyễn Mạnh Quân người đã tậm tình hướng dẫn em trong suốt thời gian qua cùng các cô chú trong phòng chính trị, phòng kế hoạch, phòng tiền lương đã tạo điền kiện cho em thực tập tốt tại Công ty.

  MỤC LỤC
  lời nói đầu 1
  Phần thứ 1: Cơ sở lý luận về máy móc thiết và hiệu quả quản lý, sử dụng máy móc thiết bị 3
  I. Máy móc thiết bị và công tác quản lý máy móc thiết bị trong doanh nghiệp 3
  1.Khái niệm máy móc thiết bị 3
  2. Phân loại máy móc thiết bị 4
  3. Vai trò của công tác quản lý máy móc thiết bị trong doanh nghiệp 7
  4. Một số quan điểm đánh giá hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị 9
  II . Hao mòn và khấu hao máy móc thiết bị 11
  1. Hao mòn máy móc thiết bị 11
  2. Khấu hao máy móc thiết bị 13
  3. Các phương pháp tính khấu hao cơ bản 14
  III. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, sử dụng máy móc thiết bị 17
  1. Nhóm nhân tố bên trong của doanh nghiệp 17
  2. Nhân tố thuộc môi trường bên ngoài 21
  IV. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị 22
  1. Các chỉ tiêu về doanh lợi 23
  2. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản cố định 23
  V. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng MMTB 25
  Phần thứ 2:Thực trạng hoạt động quản lý sử dụng máy móc thiết bị tại công ty xây dựng Lũng Lô 26
  I. Đặc điểm chung của công ty xây dựng lũng lô 26
  1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty xây dựng lũng lô 26
  2. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty 27
  3. Năng lực về sản xuất kinh doanh và nhân sự của công ty 29
  4. Hệ thống trang thiết bị máy móc xây dựng 32
  5. Năng lực về tài chính 34
  6. Đặc điểm tổ chức của công ty xây dựng Lũng Lô 34
  II. Phân tích thực trạng quản lý sử dụng máy móc thiết bị của công ty xây dựng lũng lô 40
  1. Phân tích thực trạng quản lý sử dụng máy móc thiết bị của công ty 40
  1.1. Phân tích hệ thống tổ chức quản lý máy móc thiết bị của Công ty ……44
  1.2. Phân tích tình hình quản lý sử dụng máy móc thiết bị về mặt thời gian .45
  1.3. Phân tích tình hình quản lý sử dụng máy móc thiết bị về mặt số lượng .46
  1.4. Phân tích tình hình sử dụng công suất máy móc thiết bị ……………….48
  1.5. Phân tích tình hình tính và trích khấu hao ……………………………...49
  1.6. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị của Công ty ………………………………………… ……………………………...51
  2. Tình hình đổi mới và kế hoạch đầu tư MMTB của công ty 51
  III. Đánh giá tình hình quản lý sử dụng máy móc thiết bị tại công ty Xây Dựng Lũng Lô: 53
  1. Đánh giá chung về tình hình quản lý sử dụng máy móc thiết bị 53
  1.1. Những thành tích đã đạt được…………………………………… ...….56
  1.2. Những tồn tại cần khắc phục…………………………………… ….57
  2. Nguyên nhân. 55
  2.1. Nguyên nhân khách quan ………………………………………… .58
  2.2. Nguyên nhân chủ quan……………………………………… ……...
  PHẦN THỨ 3:MỘT SÔ BIỆN PHÁP NĂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ..…57
  1.Biện pháp thứ nhất: Bố trí sử dụng hệ thống máy móc thiết bị một cách có hiệu quả. 58
  3. Biện pháp thứ ba: Huy động và sử dụng vốn có hiệu qủa. 61
  4. Biện pháp thứ tư. Hoàn thiện công tác bảo dưỡng sửa chữa dự phòng theo kế hoạch 62
  5. Biện pháp thứ năm. Đầu tư cải tiến nâng cao năng lực của máy móc thiết bị. 64
  6.Biện pháp thứ 6:Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý và công nhân vận hành máy. 67
  Kết luận 69
  Tài liệu tham khảo 70
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 01-15-2013, 05:42 PM

Find us on Google+