Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  165
  Tài liệu đã gửi
  165
  Tài liệu được mua
  586
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,025
  Tài khoản hiện có
  6,305 Xu

  Một số biện pháp nâng cao chất lượng NNL tại công ty CP VTVTXM

  LỜI MỞ ĐẦU

  Sự phát triển của mỗi doanh nghiệp phải dựa trên nhiều nguồn lực: nhân lực, vật lực, tài lực... Song chỉ có nguồn lực con người mới tạo ra được động lực của sự phát triển, những nguồn lực khác muốn phát huy được tác dụng thì chỉ có thể thông qua nguồn lực con người. Chất lượng nguồn nhân lực là phần quyết định giá trị của nguồn lực này, nó được thể hiện thông qua các chỉ tiêu về trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn, tay nghề, thể lực, các yếu tố khác về nhân cách, tác phong của con người.
  Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày nay, mỗi doanh nghiệp phải tìm cách tạo ra cho mình một thế đứng vững chắc và thích hợp trong một môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Muốn làm được điều đó, doanh nghiệp phải biết tận dụng những tiềm năng, sức mạnh, ưu thế của mình nhằm đưa ra những chiến lược phát triển phù hợp, kịp thời và hiệu quả. Chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực không còn là vấn đề muốn hay không nữa mà nó là tất yếu đối với mọi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển.

  Tiềm năng trí tuệ và tay nghề của con người là vô cùng lớn, song để phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lực con người thì cần phải tìm ra những khâu đột phá, những giải pháp đột phá, đặc biệt là các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhận thức được tình cấp thiết của đề tài cùng với sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của các anh chị trong phòng tổ chức lao động em đã chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng NNL tại công ty CP VTVTXM”.

  1. Mục đích của đề tài là:
  - Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực hiện nay của công ty và những biện pháp công ty đã sử dụng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
  -Đưa ra một số hướng nhằm hoàn thiện các biện pháp mà công ty đã sử dụng đồng thời bổ sung thêm một số biện pháp mà công ty nên sử dụng nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả của công tác này.

  2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài:
  Nghiên cứu thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của công ty CP VTVTXM.

  3. Phạm vi nghiên cứu: do thời gian có hạn nên nội dung chuyên đề chỉ đi sâu vào nghiên cứu tại trụ sở chính của công ty tại 21B Cát Linh.
  - Phương pháp nghiên cứu:
  - Phương pháp thống kê kinh tế
  - Phương pháp phân tích, tổng hợp
  - Phương pháp điều tra phỏng vấn

  4. Kết cấu chuyên đề:
  Chương 1: Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng NNL trong DN
  Chương 2: Phân tích thực trạng chất lượng NNL tại công ty CP VTVTXM
  Chương 3: Một số biện pháp nâng cao chất lượng NNL ở công ty CP VTVTXM

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NNLTRONG DOANH NGHIỆP 3
  1.1 Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 3
  1.1.1 Nguồn nhân lực . 3
  1.1.2 Vai trò của NNL đối với hoạt động của doanh nghiệp. 3
  1.2 Chất lượng NNL. 5
  1.2.1 Khái niệm về chất lượng NNL. 5
  1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng NNL 5
  1.2.2.1 Chỉ tiêu biện hiện trạng thái sức khỏe của nguồn nhân lực 5
  1.2.2.2 Chỉ tiêu biển hiện trình độ học vấn của NNL 6
  1.2.2.3 Chỉ tiêu biểu hiện trình độ chuyên môn kỹ thuật: 7
  1.2.2.4 Chỉ tiêu biểu hiện năng lực phẩm chất NNL. 7
  1.2.3 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng NNL 7

  CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NNL TẠI CÔNG TY CP VTVTXM 9
  2.1 Giới thiệu chung về công ty CP VTVTXM. 9
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 9
  2.1.2 Hình thức hoạt động của công ty. 11
  2.1.3.Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty. 11
  2.1.4 Đặc điểm của công ty. 15
  2.1.4.1 Đặc điểm về sản phẩm. 15
  2.1.4.2 Về thị trường tiêu thụ sản phẩm. 15
  2.1.4.3 Về cơ sở vật chất kỹ thuật 16
  2.1.4.4 Về tình hình lao động của công ty. 16
  2.2 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây (2006-2008). 20
  2.3 Phân tích thực trạng chất lượng NNL công ty CP VTVTXM 23
  2.3.1 Phương pháp đánh giá chất lượng NNL tại công ty CP VTVTXM 23
  2.3.2 Chỉ tiêu biện hiện trạng thái sức khỏe của nguồn nhân lực 23
  2.3.2 Chỉ tiêu biển hiện trình độ học vấn của NN. 25
  2.3.3 Chỉ tiêu biểu hiện trình độ chuyên môn kỹ thuật 27
  2.3.3 Phẩm chất tâm lý xã hội của NNL 31
  2.4 Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng NNL ở công ty CP VTVTXM 32
  2.4.1 Công tác kế hoạch hóa NNL 32
  2.4.2 Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực. 33
  2.4.2.1. Nguyên tắc tuyển dụng. 33
  2.4.2.2 Quy trình tuyển dụng. 33
  2.4.3 Công tác tiền lương, tiền công của công ty. 36
  2.4.3.1 Các nguyên tắc phân phối tiền lương của công ty. 36
  2.4.3.2.Nguồn hình thành và sử dụng quỹ tiền lương của công ty. 36
  2.4.3.3.Các hình thức trả lương tại công ty. 37
  2.4.4 Công tác tạo động lực cho nhân viên tại công ty. 39
  2.4.4.1 Công tác khen thưởng 39
  2.4.4.2 Công tác tạo động lực lao động qua cung cấp phúc lợi cho người lao động. 42
  2.4.5 Công tác đào tạo nguồn nhân lực. 43
  2.4.5.1 Đối tượng đào tạo 43
  2.4.5.2 Tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức đào tạo: 43
  2.4.5.3 Quy định về chế độ, chính sách đối với người được cử đi đào tạo 44

  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NNL Ở CÔNG TY CP VIVTXM 46
  3.1 Mục tiêu phương hướng của công ty từ năm 2009-2011 46
  3.1.1 Mục tiêu phương hướng chung. 46
  3.1.2 Mục tiêu phát triển NNL 47
  3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL của công ty. 48
  3.2.1 Đối với công tác tuyển dụng nguồn nhân lực. 48
  3.2.2 Đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực. 49
  3.2.3 Đối với công tác tiền công và tiền lương của công ty. 51
  3.2.4 Công tác tạo động lực. 51
  3.2.5 Một số biện pháp khác nhằm nâng cao chất lương NNL như sau: 52
  3.2.5.1 Nâng cao tinh thần hợp tác trong lao động của toàn thể CBCNV 52
  3.2.5.2 Sắp xếp, sử dụng nguồn nhân lực một cách phù hợp. 52
  3.2.5.3 Đề bạt cán bộ quản lý đúng theo năng lực. 53
  3.2.5.4 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh. 53
  KẾT LUẬN 55
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 56
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+