Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  171
  Tài liệu đã gửi
  164
  Tài liệu được mua
  703
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,008
  Tài khoản hiện có
  442 Xu

  Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Chi nhánh Biti’s Miền Bắc

  LỜI MỞ ĐẦU

  Chóng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của công nghệ thông tin và tri thức. Chính đặc điểm này đã tạo ra một môi trường cạnh tranh gay gắt trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế. Bởi vậy, để trường tồn và không ngừng phát triển, mỗi doanh nghiệp phải trang bị cho mình một vũ khí lợi hại nhất để thắng thế các đối thủ cạnh canh. Mỗi doanh nghiệp dù có nguồn tài chính dồi dào, cơ sở vật chất hiện đại mà chất lượng lao động kém thì kết quả sản xuất kinh doanh cũng không hiệu quả. Nguồn nhân lực có chất lượng cao trong kỷ nguyên mới được đánh giá là vũ khí lợi hại dó.Và thành công thuộc về doanh nghiệp nào biết thu hút, hình thành gìn giữ và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho doanh nghiệp mình.

  Khi một người lao động không có đủ trình độ chuyên môn, năng lực, tay nghề mà được thuê mướn do sù quan liêu và sự lựa chọn không chính xác thì họ sẽ không những làm giảm năng suất lao động của tổ chức mà còn là gánh nặng cho tổ chức. Vì vậy, đÓ có được một đội ngũ nhân viên có trình độ, năng động và thực sự phù hợp với công việc, mỗi doanh nghiệp không thể không tiến hành quá trình tuyển dụng và tuyển dụng là một hoạt động then chốt, quyết định sự thành công hay thất bại của tổ chức trong việc sử dụng nguồn nhân lực.

  Công tác tuyển dụng ngày nay đã được quan tâm thực hiện nhiều ở các công ty, đặc biệt là các công ty liên doanh, các công ty nước ngoài hay ở một số công ty lớn trong nước như Biti’s- mét doanh nghiệp đi đầu trong ngành công nghiệp da giầy của Việt Nam. Hoạt động quản trị nhân sự nói chung và công tác tuyển dụng nói riêng đã được Công ty quan tâm, thiết lập và thực hiện theo những quy trình quản lý rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nó vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục. Mặc dù chất lượng lao động ngày càng được nâng cao, phân công lao động ngày càng hợp lý nhưng tỷ lệ biến động nhân sự vẫn luôn ở mức cao. Điều này chịu ảnh hưởng rất lớn của công tác tuyển dụng. Vì vậy mà năng suất và hiệu quả công việc chưa đạt yêu cầu. Qua thời gian thực tập tại Chi nhánh Biti’s Miền Bắc, với mong muốn học hỏi những kinh nghiệm quản trị nhân sự thành công và góp phần giải quyết những hạn chế còn tồn tại trong công tác tuyển dụng tại Chi nhánh; đồng thời được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban Giám đốc Chi nhánh và P. TCNL&ĐT, các phòng có liên quan trong việc tìm hiểu và tham gia công tác tuyển dụng thực tế nên em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Chi nhánh Biti’s Miền Bắc”.

  Trong quá trình nghiên cứu đề tài này, em đã sử dụng một số phương pháp như: phương pháp phân tích, tổng hợp (giáo trình, tài liệu tham khảo…), quan sát, các phương pháp phỏng vấn và thu thập thông tin từ thực tế tham gia công tác tuyển dụng tại Chi nhánh.

  Chuyên đề này chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy em mong nhận được sự chỉ bảo tận tình của Thầy giáo, tổ Tuyển dụng P. TCNL& ĐT, Ban Giám đốc Chi nhánh để em có thể hoàn thành tốt hơn nữa ở luận văn sắp tới.

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG 3
  I. VAI TRÒ CỦA TUYỂN DỤNG 3
  1. Các khái niệm cơ bản 3
  2. Vai trò của tuyển dụng 4
  3. Các nguyên tắc cơ bản của tuyển dụng 8
  4. Cơ sở của tuyển dụng nhân sự 9
  4.1. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực 9
  4.2. Phân tích công việc 10
  4.3. Đánh giá thực hiện công việc 11
  II. TUYỂN MỘ NHÂN LỰC 12
  1. Khái niệm 12
  2. Nguồn và phương pháp tuyển mộ 12
  2.1. Nguồn nội bộ 12
  2.1. Nguồn bên ngoài 14
  3. Quy trình tuyển mộ 17
  4. Đánh giá hiệu quả công tác tuyển mộ 18
  III. TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC 20
  1. Các tiêu thức tuyển chọn 20
  2. Các công cụ tuyển chọn 21
  2.1. Đơn xin việc 21
  2.2. Trắc nghiệm tuyển chọn 21
  2.3. Phỏng vấn tuyển chọn 23
  2.4. Thẩm tra thông tin 25
  3. Quy trình tuyển chọn nhân lực 26
  3.1. Chuẩn bị tổ chức tuyển dụng 27
  3.2. Thu nhận hồ sơ và sàng lọc ứng viên 28
  3.3. Phỏng vấn sơ bộ 29
  3.4. Kiểm tra trắc nghiệm 29
  3.4. Phỏng vấn tuyển chọn nhân viên 30
  3.6. Kiểm tra sức khoẻ 31
  3.7. Thẩm tra các thông tin thu được 32
  3.8. Tham quan và thử việc 32
  3.9. Ra quyết định tuyển dụng 32
  4. Đánh giá hiệu quả quá trình tuyển chọn 33
  IV. THỰC TRẠNG CHUNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG Ở
  VIỆT Nam 34
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CHI NHÁNH BITI’S MIỀN BẮC 39
  I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH BITI’S MIỀN BẮC 39
  1. Quá trình hình thành và phát triển 39
  2. Chức năng- nhiệm vụ của Chi nhánh 41
  3. Tổ chức bộ máy của Chi nhánh 43
  4. Kết quả sản xuất kinh doanh 45
  II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CHI NHÁNH 48
  1. Hệ thống phân phối 48
  2. Cơ cấu và đặc điểm đội ngũ lao động 49
  III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CHI NHÁNH 52
  1. Cơ sở của công tác tuyển dụng 52
  1.1. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực 52
  1.2. Phân tích công việc 53
  1.3. Đánh giá thực hiện công việc 53
  2. Thực trạng công tác tuyển dụng tại Chi nhánh 54
  2.1. Công tác tuyển mộ 54
  2.1.2. Nguồn và phương pháp tuyển mộ 54
  2.1.2. Quy trình tuyển mộ 56
  2.2. Công tác tuyển chọn 61
  2.2.1. Các tiêu thức tuyển chọn nhân viên 61
  2.2.2. Các công cụ tuyển chọn 62
  2.2.3. Quy trình tuyển chọn 64
  2.3. Đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng tại Chi nhánh 72
  3. Nhận xét công tác tuyển dụng tại Chi nhánh 73
  3.1. Những ưu điểm 73
  3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 75
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CHI NHÁNH 78
  I. NHỮNG ĐỔI MỚI VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI 78
  II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG 80
  1. Lập kế hoạch / chiến lược phát triển nguồn nhân lực 80
  2. Xác định nguồn tuyển mộ nhân viên 81
  3. Đa dạng hoá các phương pháp tuyển mộ 82
  4. Quy định về thủ tục nộp hồ sơ 83
  5. Lập phiếu tuyển dụng 83
  6. Đầu tư cho nguồn đối tượng tuyển 85
  7. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng 86
  KẾT LUẬN 89
  MỤC LỤC 90
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  01-05-2013, 07:31 PM

Find us on Google+