Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  972
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  413 Xu

  Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch Kim Liên

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu 1
  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn 3
  I.Tổng quan về hoạt động kinh doanh khách sạn: 3
  1. Khái niệm: 3
  2.Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn: 4
  2.1.Kinh doanh khách sạn phụ thuộc vào tài nguyên du lich tại các điểm du lịch: 4
  2.2.Kinh doanh khách sạn đòi hỏi dung lượng vốn đầu tư lớn: 5
  2.3.Kinh doanh khách sạn đòi hỏi dung lượng lao động trực tiếp tương đối lớn: 5
  2.4.Kinh doanh khách sạn mang tính quy luật: 6
  II. Đặc điểm của lao động và sử dụng lao động trong kinh doanh khách sạn: 6
  2.1. Lao động trong khách sạn mang tính chuyên môn hóa cao. 7
  2.2. Người lao động trong kinh doanh khách sạn chịu sức ép về mặt tâm lý cao. 7
  2.3. Lao động trong kinh doanh khách sạn bao gồm cả lao động trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa và lao động trong lĩnh vực dịch vụ,trong đó lao động trong lĩnh vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn hơn. 8
  2.4. Quá trình sử dụng lao động trong khách sạn khó áp dụng cơ giới hóa và tự động hóa. 8
  2.5. Sử dụng lao động trong kinh doanh khách sạn mang tính thời vụ. 9
  2.6..Lao động trong kinh doanh khách sạn đòi hỏi phải có khả năng giao tiếp tốt với mọi đối tượng khách. 9
  2.7.Sử dụng lao động trong kinh doanh khách sạn có hệ số luân chuyển lao động cao. 10
  2.8.Lao động trong kinh doanh khách sạn đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao. 10
  III.Quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn: 11
  3.1.khái niệm quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn: 11
  3.2.Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn: 14
  3.3.Vai trò của bộ phận quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn: 14
  3.4.Nội dung của quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn: 15
  3.4.1 Kế hoạch hóa nguồn nhân lực. 16
  3.4.2 Phân tích công việc. 18
  3.4.3 Hoạt động tuyển mộ và lựa chọn nhân lực: 19
  3.4.4 Hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 23
  3.4.5 Hoạt động bố trí, sắp xếp công việc: 25
  3.4.6 Hoạt động đánh giá thực hiện công việc của nhân viên 26
  3.4.7 Hoạt động khen thưởng và kỷ luật: 28
  3.5.Chức năng quản trị nguồn nhân lực của khách sạn: 29
  IV.Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn: 30
  4.1 Nhân tố bên trong. 30
  4.2. Nhân tố bên ngoài. 32
  V. Ý nghĩa của công tác quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn: 34

  Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch Kim Liên. 35
  I.Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần du lịch Kim Liên: 35
  1.Sơ lược về quá trình hình thành và phát triến của công ty: 35
  2.Điều kiện kinh doanh: 37
  2.1.Nguồn vốn kinh doanh: 37
  2.2.Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty cổ phần du lịch Kim Liên: 38
  2.2.1.vị trí địa lí và kiến trúc: 38
  2.2.2.Các khu vực kinh doanh của công ty: 38
  2.2.3.Nguồn nhân lực của công ty: 42
  3.Cơ cấu tổ chức của công ty: 45
  3.1.Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần du lịch Kim liên: 45
  3.2.Chức năng,nhiệm vụ của từng bộ phận: 46
  4. Sản phẩm và ngành nghề kinh doanh: 50
  5.Thị trường khách: 50
  6. Kết quả kinh doanh của công ty cổ phần du lich Kim Liên: 54
  II.Thực trạng về công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch Kim Liên: 58
  2.1.Thực trạng về kế hoạch hóa nguồn nhân lực: 58
  2.2.Thực trạng về Phân tích công việc: 58
  2.3.Thực trạng về công tác tuyển chọn nhân lực: 61
  2.4.Thực trạng về hoạt động bố trí,sắp xếp công việc: 62
  2.5.Thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển: 64
  2.6.Thực trạng về hoạt động đánh giá thực hiện công viêc: 64
  2.7.Thực trạng về công tác trả lương và đãi ngộ lao động: 65
  2.7.1 công tác trả lương: 65
  2.7.2.Vấn đề về đãi ngộ lao động: 66
  3.Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch Kim Liên: 67
  3.1.Những mặt mạnh: 67
  3.2 Những mặt yếu: 68
  Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch Kim Liên 69
  3.1. Định hướng tương lai của công ty cổ phần du lịch Kim Liên: 69
  3.2.Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch Kim Liên: 70
  3.2.1.Hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân lực: 71
  3.2.2.Hoàn thiện công tác bố trí,phân công lao động: 72
  3.2.3. Hoàn thiện công tác đánh giá lao động: 72
  3.2.4.Hoàn thiện công đào tạo và phát triển: 73
  3.2.5. Hoàn thiện công tác đãi ngộ và trả lưong: 74
  3.2.6. Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực: 76
  3.2.7. Hoàn thiện công tác phân tích công việc: 77
  Kết luận 78
  Tài liệu tham khảo 79

  Lời mở đầu
  1.Lý do chọn đề tài:
  Du lịch thế giới phát triển mạnh và trở thành ngành kinh tế quan trọng của nhiều nước. Năm 2010 dự báo thế giới có trên 1 tỷ người đi du lịch. Du lịch đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống dân cư và trong xã hội và là một trong những ngành kinh tế phát triển nhất trên thế giới.

  Nhu cầu của khách du lịch ngày càng cao, và ngày càng quan tâm tới điều kiện về an toàn và sức khỏe xu hướng khách chỉ chọn những điểm đến, những cơ sở dịch vụ du lịch quan tâm đến bảo vệ môi trường. Chỉ những nơi môi trường xanh - sạch - đẹp với những sản phẩm an toàn mới có thể có sức cạnh tranh thu hút khách và từ đó các doanh nghiệp du lịch, cộng đồng dân cư địa phương mới có thể thu lợi từ du lịch. Hiện nay, do quá trình công nghiệp hóa, dân số ngày càng tăng, vấn đề đô thị hóa và nạn xây dựng tràn lan không theo quy hoạch, kế hoạch dẫn tới việc khai thác và sử dụng quá mức làm cạn kiệt tài nguyên, gia tăng các chất thải và khí thải, nước thải, tiếng ồn làm ô nhiễm và xuống cấp môi trường ảnh hưởng tới sức khoẻ của cả cộng đồng dân cư.

  Trong xu thế đổi mới và hội nhập đó,du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.Trong đó kinh doanh khách sạn là một bộ phận của kinh doanh du lịch.Hơn nữa trong kinh doanh khách sạn,yêu cầu về chất lượng dich vụ ngày càng cao mà thành phàn quan trọng góp phần tạo nên chất lượng dịch vụ đó là đội ngũ lao động hoạt động trong ngành du lịch.Để tạo được đội ngũ lao động cao đòi hỏi công tác quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định.
  Công ty cổ phần du lịch Kim Liên thuộc tiêu chuẩn khách san 3 sao ở Việt Nam tuy đã có nhiều biện pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao trình độ chuyên môn nghiêp vụ ,khả năng phục vụ song công tác này vẫn chưa thực sự hiệu quả.
  Công ty cổ phần du lịch Kim Liên tuy đã có nhiều biện pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng phục vụ của nhân viên song công tác này vẫn chưa thực sự có hiệu qủa.
  Chính vì lí do đó mà em đã chon đề tài “Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch Kim Liên”.

  2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  Tìm hiểu về những mặt mạnh,nặt yếu công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch Kim Liên từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch Kim Liên..

  3.Đối tượng nghiên cứu:
  Là công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch Kim Liên

  4.Phương pháp nghiên cứu:
  Chuyên đề sử dụng chủ yếu là phương pháp điều tra, thống kê,quan sát, thu thập thông tin.Ngoài ra còn các phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp…Từ đó để có đánh giá sát thực về thực trạng công tác quản tị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch Kim Liên,nhằm đưa ra các giải pháp tốt nhất nhằm hoàn thiện công tác quản trị tại công ty này.

  5.Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về thực trạng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch Kim Liên dựa trên báo cáo và các số liệu của công ty trong ba năm 2007, 2008, 2009 và qua sự quan sát,tìm hiểu và nghiên cứu của em.

  6.Nội dung nghiên cứu:
  Bản chuyên đề tốt nghiệp ngoài phần mở bài và kết luận gồm 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn
  Chương II:Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch Kim Liên.
  Chương III:Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch Kim Liên.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-31-2012, 10:16 AM

Find us on Google+