Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Giải pháp hoàn thiện quy trình Xuất khẩu lao động tại Trung tâm phát triển việc làm và xuất khẩu lao động- Công ty Virasimex

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Từ vài thập kỷ qua, nhiều nước đã coi xuất khẩu lao động là một lĩnh vực kinh tế quan trọng. Ngày nay, qua thực tiễn của sự di chuyển lao động quốc tế, xuất khẩu lao động được khẳng định như là một xu thế tất yếu. Nhiều nước đã xây dựng chiến lược xuất khẩu lao động lâu dài trong đường lối phát triển kinh tế - xã hội. Hàng năm, các nước ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã đưa được hàng triệu người đi lao động ở các nước trong và ngoài khu vực, đem lại thu nhập to lớn cho đất nước và cá nhân người lao động. Những khoản thu về xuất khẩu lao động đã thực sự trở thành nguồn quan trọng bổ sung cho ngân sách quốc gia. Chính vì vậy, chính phủ các nước cùng các doanh nghiệp xuất khẩu lao động ngày càng chú trọng đến công tác tổ chức và thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tại Việt Nam, xuất khẩu lao động hiện đang được xem như là một ngành kinh tế đầy tiềm năng. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của xuất khẩu lao động. Nghị quyết Trung ương (khóa VIII) cũng chỉ rõ: “Mở rộng xuất khẩu lao động trên thị trường đã có và thị trường mới, cho phép các thành phần kinh tế tham gia xuất khẩu lao động”.

  Tuy nhiên, bên cạnh thành tích đạt được, hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam còn tồn tại những hạn chế nhất định trong tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu, tuyển chọn lao động, đào tạo lao động cũng như giải quyết các mối quan hệ lao động phát sinh trước, trong và sau khi người lao động trở về giữa người lao động với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và đối tác. Đó chính là các khâu yếu trong quy trình xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Vậy làm thế nào để hoàn thiện hơn nữa từng bước của quy trình xuất khẩu lao động, giúp các doanh nghiệp đưa lĩnh vực xuất khẩu lao động lên tầm cao mới xứng đáng với vị trí và tầm quan trọng của nó?

  Trong quá trình thực tập tại Trung tâm phát triển việc làm và xuất khẩu lao động- Công ty Virasimex, qua nghiên cứu quy trình xuất khẩu lao động còn thấy nhiều hạn chế, em đã chọn đề tài: “Giải pháp hoàn thiện quy trình Xuất khẩu lao động tại Trung tâm phát triển việc làm và xuất khẩu lao động- Công ty Virasimex” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình, với mong muốn được góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của quy trình xuất khẩu lao động nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động của Trung tâm ngày tốt hơn, có hiệu quả hơn.

  2. Mục đích nghiên cứu
  • Xác định khung lí luận cơ bản về xuất khẩu vào động và quy trình xuất khẩu lao động làm cơ sở nghiên cứu của đề tài.
  • Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu lao động tại Trung tâm, đưa ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong quy trình xuất khẩu lao động của Trung tâm, từ đó đề xuất một số các giải pháp và kiến nghị nhằm:
  - Tiếp tục phát huy những ưu điểm và cải tiến những hạn chế trong quy trình xuất khẩu lao động của Trung tâm.
  - Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động xuất khẩu lao động tại Trung tâm.
  - Đề xuất một số kiến nghị đối với Nhà n¬ước, Bộ, Ngành và các cơ quan có liên quan nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động tại Trung tâm trong thời gian tới.

  3. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng kết hợp phương pháp luận duy vật lịch sử và vận dụng các quan điểm đổi mới của Đảng và Chính phủ, vận dụng các phương pháp thống kê, mô hình hóa, phân tích, so sánh, dự đoán làm nổi bật những nội dung liên quan đến đề tài. Từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động của Trung tâm trong thời gian tới.

  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  • Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu thực tiễn hoạt động xuất khẩu lao động và quy trình xuất khẩu lao động tại Trung tâm phát triển việc làm và xuất khẩu lao động- Công ty Virasimex. Bên cạnh đó, đề tài cũng làm rõ những kết quả đạt được và các hạn chế cần khắc phục trong việc thực hiện quy trình xuất khẩu lao động của Trung tâm.
  • Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số vấn đề cơ bản liên quan đến quy trình xuất khẩu lao động tại Trung tâm phát triển việc làm và xuất khẩu lao động- Công ty Virasimex. Số liệu thống kê được sử dụng trong đề tài giới hạn từ năm 2005-2008.

  5. Kết cấu đề tài
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của đề tài được trình bày trong 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận chung về quy trình Xuất khẩu lao động
  Chương 2: Phân tích thực trạng quy trình Xuất khẩu lao động tại Trung tâm phát triển việc làm và xuất khẩu lao động- Công ty Virasimex
  Ch¬ương 3: Những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình Xuất khẩu lao động tại Trung tâm phát triển việc làm và xuất khẩu lao động- Công ty Virasimex

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH XKLĐ 4
  I. Những khái niệm cơ bản liên quan đến xuất khẩu lao động………………….4
  1.Xuất khẩu lao động 6
  1.1.Khái niệm xuất khẩu lao động 6
  1.2. Nguyên nhân dẫn đến xuất khẩu lao động 8
  1.3.Phân loại xuất khẩu lao động 8
  1.4.Các hình thức xuất khẩu lao động 9
  1.5.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của xuất khẩu lao động 11
  2.Đặc điểm của xuất khẩu lao động 15
  2.1. Xuất khẩu lao động và chuyên gia là một hoạt động kinh tế. 15
  2.2. Xuất khẩu lao động và chuyên gia là một hoạt động thể hiện rõ tính chất xã hội. 16
  2.3. Xuất khẩu lao động và chuyên gia: 16
  2.4. Xuất khẩu lao động và chuyên gia diễn ra trong một môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. 17
  2.5. Phải đảm bảo lợi ích của ba bên trong quan hệ xuất khẩu lao động và chuyên gia. 18
  2.6. Xuất khẩu lao động và chuyên gia là hoạt động đầy biến đổi. 19
  3.Sự cần thiết khách quan và vai trò của xuất khẩu lao động đối với sự phát triển Kinh tế- Xã hội Việt Nam 19
  3.1.Sự cần thiết khách quan của việc phát triển hoạt động xuất khẩu lao động 19
  3.2.Vai trò của xuất khẩu lao động đối với sự phát triển Kinh tế- Xã hội Việt Nam 21
  3.2.1. Về mặt kinh tế 22
  3.2.2. Về mặt xã hội 24
  II.Quy trình xuất khẩu lao động 25
  1. Khái niệm quy trình xuất khẩu lao động 25
  2.Nội dung cụ thể của quy trình xuất khẩu lao động trong doanh nghiệp 26
  2.1.Lập kế hoạch xuất khẩu lao động 27
  2.2.Tuyển chọn lao động xuất khẩu 32
  2.3. Đào tạo và giáo dục định hướng cho lao động xuất khẩu 34
  2.4. Tổ chức xuất khẩu lao động 39
  2.5.Quản lý, thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ quyền lợi cho người lao động 40
  2.6.Chính sách hỗ trợ người lao động khi hết hợp đồng lao động 42
  3. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình xuất khẩu lao động tại Doanh nghiệp 42
  V.Kinh nghiệm xuất khẩu lao động của một số nước điển hình 43
  1.Thái Lan 43
  2.Philippin 45
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH XKLĐ TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VIỆC LÀM VÀ XKLĐ- CÔNG TY VIRASIMEX 50
  1.Giới thiệu chung về Trung tâm 50
  1.1.Quá trình hình thành và phát triển 50
  2.THựC TRạNG Về HOạT ĐộNG XKLĐ TạI TRUNG TÂM GIAI ĐOạN 2005-2008 52
  2.1.Tổng quan về tình hình XKLĐ ở Việt Nam giai đoạn 2005-2008 52
  I.Tác động của XKLĐ tới tổng thu nhập 59
  2.2.Kết quả hoạt động XKLĐ của Trung tâm giai đoạn 2005-2008 59
  2.3.Những thuận lợi và khó khăn trong hội nhập và cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế 66
  3.Thực trạng thực hiện quy trình XKLĐ tại Trung tâm 69
  3.1.Quy trình XKLĐ của Trung tâm 69
  3.2.Tình hình thực hiện quy trình XKLĐ tại Trung tâm 69
  CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VIỆC LÀM VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG- CÔNG TY VIRASIMEX 76
  1.Mục tiêu hoàn thiện quy trình XKLĐ của Trung tâm 76
  1.1.Chủ trương 76
  1.2.Mục tiêu của Trung tâm trong thời gian tới 77
  1.3.Mục tiêu hoàn thiện quy trình XKLĐ 77
  2. Giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình XKLĐ tại Trung tâm …………..78
  2.1.Giải pháp trong việc tìm kiếm và khai thác nguồn lao động xuất khẩu 78
  2.2.Giải pháp trong việc tuyển chọn lao động xuất khẩu 78
  2.3.Giải pháp trong đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động 79
  2.3.1.Một số kiến nghị chung về công tác đào tạo vào giáo dục định hướng 79
  2.3.2.Hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung các chương trình dạy, đào tạo: 81
  2.4.Giải pháp trong chính sách hỗ trợ cho người lao động đi xuất khẩu 82
  2.5..Giải pháp trong quản lý, bảo vệ quyền lợi cho lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài 82
  2.6..Giải pháp trong việc tiếp nhận lao động về nước và thanh lý hợp đồng 83
  2.7.Giải pháp trong việc tạo điều kiện cho người lao động tái hoà nhập 83
  2.8.Nâng cao chất lượng doanh nghiệp 83
  2.9. Giải pháp từ phía bản thân người đi xuất khẩu lao động 83
  3. Một số kiến nghị đối với Nhà nước, Bộ, Ngành và các cơ quan có liên quan
  85
  KẾT LUẬN 89
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+