Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  299
  Tài liệu đã gửi
  291
  Tài liệu được mua
  1,046
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  32,009
  Tài khoản hiện có
  8,609 Xu

  “ Những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Sông Đáy

  LỜI NÓI ĐẦU

  Trong xã hội hiện đại, việc quản lý nhân lực ngày càng đóng vai trò quan trọng. Trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và đổi mới, cơ chế quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất và văn hoá cho người lao động.
  Trong phạm vi một doanh nghiệp, việc làm thế nàođể quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả là vấn đề khó khăn và thử thách lớn nhất đối với mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế chuyển đổi, sử dụng lao động được coi là vấn đề quan trọng hàng đầu vì lao động là một trong ba yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Nhưng sử dụng lao động sao cho có hiệu quả cao nhất lại là một vấn đề riêng biệt đặt ra trong ra trong từng doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp sử dụng những biện pháp gì, những hình thức nào để phát huy khả năng của người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh là một điều hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp đó. Mặt khác biết được đặc điểm của lao động trong doanh nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, thời gian và công sức vì vậy mà việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp dễ dàng hơn.

  Là một doanh nghiệp chuyên về sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng, Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Sông Đáy cũng đang đứng trước nhiều thách thúc để tồn tại và phát triển; vai trò quan trọng của nguồn nhân lực đã được khẳng định. cho nên vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã được ban lãnh đạo công ty rất chú trọng trong những năm vừa qua. và nhận thúc được vai trò quan trọng của yếu tố con người trong mỗi doanh nghiệp, nên sau một thời gian thực tập tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng sông đáy tôi đã trọn đề tài “ Những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Sông Đáy” làm đề tài tốt nghiệp của mình.

  Bố cục của đề tài ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được chia làm 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luân chung về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực.
  Chương II: Phân tích thực trạng sử dụng nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Sông Đáy.
  Chương III: Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Sông Đáy.

  Đứng trước một đề tài lớn và sâu rộng, đòi hỏi nhiều kiến thức tổng hợp và kinh nghiệm thực tiễn, nhưng do có nhiều mặt hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. vì thế tôi rất mong có được sự góp ý của các thầy cô giáo, các bạn sinh viên và cán bộ công ty cổ phần VLXD Sông Đáy để đề tài được hoàn thiện hơn.

  Tôi xin trân trọng cảm ơn các cán bộ, công nhân viên của công ty cổ phần VLXD Sông Đáy đã giúp tôi thực hiện đề tài, và đặc biệt tôi xin trân trọng cảm ơn thây giáo hướng dẫn: PGS- TS Nguyễn Hồng Thái đã tận tình giúp đỡ tôi thực hiện và hoàn thành đề tài này.

  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU ………..1

  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC
  VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC……………………………………… …..3
  I. Khái niệm chung về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực………….3
  1. Khái niệm, vai trò, phân loại nguồn nhân lực………………………………….3
  1.1. Khái niệm nguồn nhân lực……………………………………… ………….3
  1.2. Vai trò của nguồn nhân lực……………………………………… …………4
  1.3. Phân loại nguồn nhân lực……………………………………… …………..4
  1.3.1. Phân loại theo vai trò của nguồn nhân lực…………………………… … 5
  1.3.2. Phân loại theo nghiệp vụ kinh doanh của người lao động……………...5
  1.3.3. Phân loại theo nghiệp vụ chuyên môn của người lao động………… … 5
  2. Khái niệm, vai trò, nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực………………………...6
  2.1. Khái niệm quản lý nguồn nhân lực……………………………………… ...6
  2.2. Vai trò quản lý nguồn nhân lực……………………………………… …....7
  2.3. Nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực……………………………………… 8
  II. Nội dung quản lý nguồn nhân lực……………………………………… …….9
  1. Sự cần thiết của công tác quản lý nguồn nhân lực…………………………….. 9
  2. Nội dung quản lý nguồn nhân lực……………………………………… ……. 10
  2.1. Lập chiến lược nguồn nhân lực……………………………………… …. 10
  2.2. Tuyển mộ nhân lực……………………………………… ……………….11
  2.3. Tuyển chọn nhân lực……………………………………… ……………..11
  2.4. Công tác làm hoà nhập người lao động……………………………….… 12
  2.5. Lưu chuyển nhân lực……………………………………… ……………. 12
  III. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực……………………………………..1 3
  1. Nội dung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực……………………………….14
  1.1. Giáo dục……………………………………… ………………………….14
  1.2. Đào tạo……………………………………… …………………………...14
  1.3. Phát triển…………………………………… ………………………….14
  2. Hợp đồng lao động…………………………………… ……………………15
  3. Trả công cho người lao động…………………………………… ………….15
  4. Chế độ phúc lợi cho người lao động…………………………………… …..16
  IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực…………………16
  1. Môi trường bên ngoài…………………………………… ………………... 16
  1.1. Chính tị và luật pháp……………………………………… ……………..16
  1.2. Môi trường tự nhiên và cơ sở hạ tầng………………………………… .. 17
  1.3. Môi trường kỹ thuật và công nghệ…………………………………… 17
  1.4. Môi trường kinh tế……………………………………… …………….17
  1.5. Môi trường văn hoá- xã hội……………………………………… ……...18
  2. Môi trường ngành…………………………………… ……………………..18
  2.1. Các khách hang……………………………………… ………………..18
  2.2. Người cung ứng……………………………………… ………………….19
  2.3. Các tổ chức cạnh tranh và bán hang……………………………………. 19
  3. Môi trường bên trong doanh nghiệp…………………………………… …… .19
  3.1. Nhóm nhân tố liên quan đến người lao động……………………………20
  3.2. Nhóm nhân tố liên quan đến đối tượng lao động……………………… 24
  3.3. Nhóm nhân tố liên quan đến tư liệu lao động………………………… 25

  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD SÔNG ĐÁY…………………………..26
  I. Tóm lược về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty……………………26
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty …………………………….. 26
  2. Cơ cấu tổ chức quản lý ở công ty………………………………………… … 28
  3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban............................................... ........ 28
  4. Khái quát về tình hình kinh doanh của công ty…………………………….. 30
  4.1. Về mặt hàng kinh doanh của công ty……………………………………… 30
  4.2. Về thị trường của công ty………………………………………… ………… 31
  4.3. Về đối thủ cạnh tranh của công ty………………………………………… …31
  4.4. Về nguồn lực lao động của công ty………………………………………… 31
  4.5. Về nguồn lực tài chính của công ty………………………………………… 33
  4.6. Kết quả hoạt động sán xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm( 2007- 2009)……………………………………… ………………………………………….3 4
  II. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động ở công ty cổ phần VLXD Sông Đáy…….39
  1. Phân tích về chất lượng lao động của công ty qua 3 năm( 2007- 2009)...........39
  2. Phân tích tình hình phân bổ và sử dụng lao động của công ty qua 3 năm(2007- 2009)……………………………………… ………………………………………42
  3. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng lao động của công ty qua 3 năm(2007- 2009)……………………………………… ………………………………………45
  III. Đánh giá tổng quát tình hình quản lý và sử dụng lao động ở công ty cổ phần VLXD Sông Đáy............................................. .............................................49
  1. Đối với công tác tuyển dụng lao động .................................................. .......... 50
  2. Phân công và hiệp tác lao động........................................... .............................51
  3. Công tác đào tạo và phát triển đội ngũ lao động .............................................53
  4. Đánh giá kết quả công việc của nhân viên trong công ty.................................54
  5. Công tác đãi ngộ nhân sự ở công ty................................................ .................55
  5.1. Đãi ngộ về vật chất…………………………………… ………………55
  5.2. Đãi ngộ về tinh thần…………………………………… …………… 56

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD SÔNG ĐÁY ……….58
  I. Định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới.................................. 58
  II. Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở công ty cố phần VLXD Sông Đáy ………………………………………… ………… 60
  1. Thực hiên tốt công tác tuyển dụng lao động……………………………… 60
  2. Cơ cấu và bố trí lại lao động, áp dụng các hình thức tổ chức lao động hợp lý trong công ty………………………………………… ………………………… 63
  3. Đẩy mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ quản lý và nhân viên trong công ty………………………………………… ……………………………… 65
  4. Làm tốt hơn nữa công tác đánh giá kết quả công việc của nhân viên trong công ty………………………………………… ……………………………… 69
  4.1. Các phương pháp đánh giá kết quả công việc của nhân viên trong công
  ty………………………………………… …………………………………… 69
  4.1.1. Phương pháp xếp loại nhân viên……………………………………… ..70
  4.1.2. Phương pháp mức thang điểm…………………………………… …...70
  4.1.3. Phương pháp so sánh cặp……………………………………… ………..70
  4.2. Tăng cường kỷ luật lao động…………………………………… …… ..71
  5. Chú trọng hơn nữa đến công tác đãi ngộ nhân sự ở công ty…………………..72
  5.1. Tạo động lực khuyến khích lao động……………………………………. .72
  5.1.1. Kích thích về mặt vật chất…………………………………… ………..72
  5.1.2. Kích thích về mặt tinh thần…………………………………… …….. 73
  5.1.3. Hoàn thiện chế độ trợ cấp và bảo hộ lao động………………………..74
  5.2. Xây dựng chế độ làm việc và nghỉ nghơi hợp lý……………………… .. 75

  KẾT LUẬN…………………………………… ………………………………77
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+