Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Bài viết
  19
  Tài liệu đã gửi
  33
  Tài liệu được mua
  94
  Tài liệu đã mua
  9
  Mã số thành viên
  40,110
  Tài khoản hiện có
  9,113 Xu

  Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công tyTNHH Phương Đông

  LỜI MỞ ĐẦU 5
  1. Lý do chọn đề tài 5
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 6
  3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 6
  4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 6
  5. Kết cấu của đề tài 7
  CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 8
  1.1. Khái niệm, mục tiêu, vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 8
  1.1.1. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 8
  1.1.2. Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 10
  1.1.3. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 10
  1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 13
  1.2.1. Đào tạo trong công việc 13
  1.2.2. Đào tạo ngoài công việc 16
  1.3. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 19
  1.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo 19
  1.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo 21
  1.3.3.. Lựa chọn đối tượng đào tạo 21
  1.3.4. Xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo 21
  1.3.5. Dự tính chi phí đào tạo 22
  1.3.6. Lựa chọn giáo viên 22
  1.3.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo. 23
  1.4. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂNDỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁCDOANH NGHIỆP 23
  CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG 25
  2.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁTTRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 25
  2.1.1. Tình hình chung của Công ty TNHH Phương Đông 25
  2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH PhươngĐông 25
  2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Phương Đông. 27
  a, Chức năng: 27
  b, Nhiệm vụ: 29
  2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 29
  a. Cơ cấu tổ chức: 29
  b. Chức năng , nhiệm vụ các phòng ban: 30
  c. Mối quan hệ công tác trong bộ máy của công ty: 31
  d. Các lĩnh vực hoạt động của công ty: 31
  2.1.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn vừa qua 32
  2.1.1.5. Đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông. 34
  2.1.2. Tổ chức và hoạt động của phòng tổ chức – hành chính 37
  :2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính. 37
  a. Chức năng: 37
  b. Nhiệm vụ: 37
  2.2.. Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhânlực tại công ty TNHH Phương Đông 38
  2.2.1. Tình hình thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhânlực của công ty TNHH Phương Đông trong thời gian qua 38
  2.2.2. Phân tích thực trạng tổ chức đào tạo và phát triển của công ty TNHH Phương Đông 40
  2.2.2.1. Việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Phương Đông 40
  2.2.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo của công ty TNHH Phương Đông 43
  2.2.2.3. Phân tích việc xác định đối tượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Phương Đông 44
  2.2.2.4. Phân tích nội dung chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo của công ty TNHH Phương Đông 45
  2.2.2.5. Phân tích đội ngũ giáo viên giảng dạy của công ty TNHH Phương Đông 50
  2.2.2.6. Phân tích nguồn kinh phí dành cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Phương Đông 52
  2.3. Đánh giá về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực củaCông ty TNHH Phương Đông 61
  2.3.1. Kết quả đã đạt được 61
  2.3.2. Ưu điểm của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tạicông ty TNHH Phương Đông 63
  2.3.3. Những tồn tại cần giải quyết của công tác đào tạo và phát triểnnguồn nhân lực tại công ty TNHH Phương Đông. 65
  2.3.3.1. Công ty chưa xác định được chiến lược đào tạo dài hạn trong tương lai. 65
  2.3.3.2. Việc xác định nhu cầu đào tạo của công ty TNHH Phương Đông. 65
  2.3.3.3. Phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Phương Đông 67
  2.3.3.4. Việc sử dụng kinh phí đào tạo và tổ chức đánh giá thực hiện công tácđào tạo của công ty 68
  CHƯƠNG 3 : NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG 69
  3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Phương Đông 69
  3.1.1. Mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2008 69
  3.1.2 • Kế hoạch quản trị nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông trong năm 2008 70
  3.1.3. Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Phương Đông trong năm 2008 71
  3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triểnnguồn nhân lực tại công ty TNHH Phương Đông 72
  3.2.1. Xây dựng mục tiêu và giải pháp cho công tác đào tạo và pháttriển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược chung của công ty TNHHPhương Đông 72
  3.2.2. Hoàn thiện quá trình tổ chức thực hiện công tác đào tạo củacông ty TNHH Phương Đông 78
  3.2.2.1. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lựccủa công ty 78
  3.2.2.2. Hoàn thiện nội dung chương trình, phương pháp đào tạo tại công tyTNHH Phương Đông Hiện nay 83
  3.2.3. Các biện pháp khác nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và pháttriển nguồn nhân lực của công ty TNHH Phương Đông 89
  KẾT LUẬN 93
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94
  LỜI CẢM ƠN 95
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+