Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  972
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  413 Xu

  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội

  LỜI NÓI ĐẦU

  NNL là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự phát triển của mọi nền kinh tế. Trước đây khi xã hội chưa phát triển, khoa học kỹ thuật còn lạc hậu thì con người đã đóng vai trò trung tâm, bằng sức lao động của mình làm ra mọi của cải vật chất nuôi sống bản thân và đáp ứng nhu cầu của xã hội. Trường phái NNL từ những thập niên 50 của thế kỷ 20 đã cho rằng: “ NNL là nguồn lực dồi dào, có tiềm năng vô hạn”. Nay khi xã hội phát triển, khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại, vị thế của con người trong xã hội càng được củng cố, đồng thời năng lực học tập của con người cũng không ngừng được nâng cao. Tại Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “…nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển và tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững ”, “ …con người và NNL là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hoá…”. Đại hội Đảng lần X cũng nhấn mạnh: “ phát triển mạnh kết hợp chặt giữa hoạt động khoa học và công nghệ với giáo dục và đào tạo để thực sự phát huy vai trò quốc sách hàng đầu, tạo động lực thúc đẩy nhanh công nghiệp hoá hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức ”. Như vậy, thời nào cũng cần đến nhân tài, hội nhập kinh tế thế giới càng sâu thì vấn đề phát triển NNL càng trở nên cấp thiết. Do đó, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục và đào tạo, coi đó là nhiệm vụ hàng đầu để phát triển tiềm lực con người. Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay khi thế giới biến đổi không ngừng, nền kinh tế thế giới ngày càng thịnh vượng, khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão thì vấn đề ĐT và PT NNL càng trở nên cấp thiết.

  Sau một thời gian thực tập tại Công ty CPDVDLĐSHN, qua tìm hiểu phân tích thực trạng của Công ty, nhận thấy công tác ĐT và PT NNL của Công ty còn tồn tại nhiều vấn đề nên tôi đã quyết định lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội ”.

  Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu thực trạng công tác ĐT & PT NNL của Công ty từ đội ngũ cán bộ làm công tác ĐT, việc xây dựng và thực hiện chương trình ĐT đến việc bố trí và sử dụng NNL trước và sau ĐT. Từ đó tôi đã tổng kết những thành tựu và vấn đề còn tồn tại trong công tác ĐT & PT NNL của Công ty kết hợp với nghiên cứu cơ sở lý luận về ĐT & PT để đưa ra những kiến nghị và giải pháp để Công ty tham khảo nhằm hoàn thiện công tác ĐT & PT NNL trong tương lai.

  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác ĐT & PT NNL.
  Phạm vi nghiên cứu là CT CPDVDLĐSHN.
  Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tài liệu lý thuyết, tổng hợp, thống kê những tài liệu của Công ty, phân tích, đánh giá, lập bảng hỏi.

  Nội dung đề tài ngoài lời mở đầu và kết luận gồm có 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về ĐT & PT NNL trong tổ chức
  Chương 2: Thực trạng công tác ĐT & PT NNL trong CTCPDVDL ĐSHN.
  Chương 3: Một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ĐT & PT NNL tại CTCPDVDL ĐSHN.

  Mục lục

  DANH MỤC BẢNG BIÊU
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 3
  1.1. Các khái niệm 3
  1.1.1. Nguồn nhân lực trong tổ chức 3
  1.1.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3
  1.1.3. Các chính sách bố trí, sử dụng NNL trong doanh nghiệp 4
  1.1.4. Các chính sách duy trì NNL 5
  1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển NNL 6
  1.2.1. Nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp 6
  1.2.1.1. Quan điểm của lãnh đạo về công tác ĐT và PT NNL 6
  1.2.1.2. Chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 6
  1.2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 6
  1.2.1.4. Nguồn nhân lực của doanh nghiệp 6
  1.2.2. Nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp 7
  1.2.2.1. Nhân tố thuộc thị trường lao động 7
  1.2.2.2. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ 7
  1.3. Tiến trình đào tạo và phát triển NNL 8
  1.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo 8
  1.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo 9
  1.3.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 9
  1.3.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 9
  1.3.4.1. Đào tạo trong công việc (O.J.T – On the Job training ) 10
  1.3.4.2. Đào tạo ngoài công việc 11
  1.3.5. Dự tính chi phí đào tạo và phát triển 13
  1.3.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 13
  1.3.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 14
  1.4. Sự cần thiết hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển NNL trong doanh nghiệp 16
  1.4.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển NNL trong doanh nghiệp 16
  1.4.2. Sự cần thiết hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội 16
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI 18
  2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty CPDVDLĐSHN 18
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CPDVDLĐSHN 18
  2.1.1.1. Những thông tin chung 18
  2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 19
  2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và các hoạt động chủ yếu: 19
  2.1.2.1. Chức năng: 19
  2.1.2.2. Nhiệm vụ: 19
  2.1.2.3. Các hoạt động chủ yếu: 20
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: 20
  2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức: 20
  2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: 21
  2.1.4. Đặc điểm và kết quả sản xuất kinh doanh: 23
  2.1.4.1. Đặc điểm về sản phẩm: 23
  2.1.4.2. Đặc điểm về thị trường: 23
  2.1.4.3. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật 24
  2.1.4.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 24
  2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển NNL của Công ty CPDVDLĐSHN 25
  2.2.1. Các nhân tố bên trong Công ty 25
  2.2.1.1. Quan điểm của lãnh đạo Công ty về công tác ĐT và PT NNL 25
  2.2.1.2. Chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty 26
  2.2.1.3. Đặc điểm về lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty 26
  2.2.1.4. Đặc điểm NNL của Công ty 27
  2.2.2. Các nhân tố bên ngoài Công ty 29
  2.2.2.1. Thực trạng thị trường lao động Việt Nam 29
  2.2.2.2. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ 30
  2.3. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển NNL của Công ty CPDVDLĐSHN 30
  2.3.1. Bộ máy thực hiện công tác ĐT và PT NNL 30
  2.3.2. Thực trạng xây dựng và thực hiện chương trình ĐT & PT NNL 32
  2.3.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo: 33
  2.3.2.2. Việc xác định mục tiêu ĐT: 35
  2.3.2.3. Việc lựa chọn đối tượng đào tạo: 36
  2.3.2.4. Việc xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp ĐT: 37
  2.3.2.5. Việc dự tính chi phí ĐT: 42
  2.3.2.6. CSVC và đội ngũ giáo viên giảng dạy phục vụ cho công tác ĐT 43
  2.3.2.7. Đánh giá chương trình đào tạo 43
  2.3.3. Bố trí, sử dụng lao động 46
  2.3.3.1. Bố trí, sử dụng lao động trước đào tạo 46
  2.3.3.2. Chế độ, chính sách khuyến khích cho người lao động đi đào tạo 51
  2.3.3.3. Bố trí, sử dụng lao động sau đào tạo 52
  2.3.4. Chính sách duy trì nguồn nhân lực tại Công ty 53
  2.3.4.1. Chính sách về tiền lương 53
  2.3.4.2. Các khuyến khích 53
  2.3.4.3. Các phúc lợi 55
  2.4. Tổng hợp công tác ĐT & PT NNL của Công ty CPDVDLĐSHN giai đoạn 2002-2007 56
  2.4.1. Thành tựu đạt được 56
  2.4.2. Hạn chế 57
  2.4.3. Nguyên nhân 59
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI 61
  3.1. Định hướng đào tạo và phát triển NNL của Công ty CPDVDLĐSHN 61
  3.1.1. Chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty 61
  3.1.1.1. Giai đoạn 2005 – 2010 61
  3.1.1.2. Trước mắt nhiệm vụ năm 2007 62
  3.1.2. Phương hướng đào tạo và phát triển NNL 62
  3.2. Kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và phát triển NNL của Công ty CPDVDLĐSHN 63
  3.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo nhân lực 64
  3.2.2. Cụ thể hoá mục tiêu đào tạo 67
  3.2.3. Xác định đối tượng đào tạo 68
  3.2.4. Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển 69
  3.2.4.1. Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển dài hạn 69
  3.2.4.2. Cụ thể hoá kế hoạch đào tạo và phát triển từng năm 71
  3.2.5. Hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả đào tạo 74
  3.2.6. Các biện pháp khác 77
  3.2.6.1. Sử dụng lao động hợp lý 77
  3.2.6.2. Tuyển chọn nhân lực đối với một số vị trí 78
  3.2.6.3. Khác 80
  KẾT LUẬN 82
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 12-20-2012, 08:55 PM

Find us on Google+