Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  165
  Tài liệu đã gửi
  165
  Tài liệu được mua
  586
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,025
  Tài khoản hiện có
  6,305 Xu

  Một số biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật tại Công ty Cổ phần thương mại Đà Lạt

  Tiêu đề : Một số biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật tại Công ty Cổ phần thương mại Đà Lạt

  LỜI MỞ ĐẦU

  Đào tạo và phát triển là nhu cầu không thể thiếu được đối với bất cứ tổ chức, doanh nghiệp nào trong xã hội, nó quyết định rất lớn đến sự thành công cũng như thất bại của tổ chức, doanh nghiệp đó. Trong một công ty sản xuất đội ngũ CNKT giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Họ là những người quyết định rất lớn đến kết quả sản xuất của công ty cũng như sự tồn tại và phát triển của công ty bởi họ chính là những người đứng máy, những người trực tiếp tạo ra sản phẩm. Đặc biệt, tay nghề của đội ngũ công nhân kỹ thuật quyết định rất lớn đến chất lượng sản phẩm. Chính vì thế việc đào tạo và phát triển tay nghề của đội ngũ công nhân kỹ thuật đã và đang là một vấn đề được rất nhiều các doanh nghiệp quan tâm, nhất là đối với những doanh nghiệp sản xuất.
  Công ty Cổ phần thương mại Đà Lạt là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực dệt len với số lượng công nhân lớn. Nhận thức được vai trò của đội ngũ công nhân kỹ thuật Công ty cũng không ngừng tìm kiếm các biện pháp nhằm phát triển tay nghề của đội ngũ công nhân kỹ thuật của công ty mình. Sau thời gian thực tập tại Công ty, tôi đã có dịp tìm hiểu tình hình thực tế của Công ty hiện nay để thấy được các vấn đề Công ty đang gặp phải. Chính vì thế, tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật tại Công ty Cổ phần thương mại Đà Lạt” làm đề tài nghiên cứu với mục đích đưa ra những giải pháp thích hợp để công tác đào tạo và phát triển tại Công ty được hoàn thiện hơn.
  Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu đề tài này giúp tôi hiểu các lý thuyết về đào tạo và phát triển để thấy được vai trò của đào tạo và phát triển đối với đội ngũ CNKT và doanh nghiệp. Trên cơ sở phân tích, đánh giá công tác đào tạo và phát triển CNKT từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển CNKT tại Công ty Cổ phần Thương mại Đà Lạt.
  Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm toàn bộ đội ngũ CNKT những công nhân chính (họ là những công nhân trực tiếp đứng máy dệt hoặc trực tiếp tham gia dây chuyền sản xuất sản phẩm).
  Phạm vi nghiên cứu
  Việc nghiên cứu công tác đào tạo và phát triển đội ngũ CNKT tại Công ty Cổ phần thương mại Đà Lạt bao gồm tất cả các loại hình đào tạo và phát triển áp dụng cho đội ngũ công nhân chính, công nhân trực tiếp đứng máy.
  Không gian nghiên cứu: nghiên cứu tại phân xưởng dệt, phân xưởng hoàn thiện tại Công ty Cổ phần Thương mại Đà Lạt tại Hà Đông – Hà Nội.
  Thời gian nghiên cứu: từ khi Công ty thành lập (năm 1999) đến nay.
  Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp quan sát
  Phương pháp phỏng vấn
  Phương pháp tính toán
  Phương pháp so sánh
  Phương pháp đánh giá
  Kết cấu đề tài gồm có ba phần
  Phần I: Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển đội ngũ CNKT trong doanh nghiệp
  Phần II: Phân tích và đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển đội ngũ CNKT tại Công ty Cổ phần Thương mại Đà Lạt
  Phần III: Một số biện pháp hoàn thiện và phát triển đội ngũ CNKT tại Công ty Cổ phần Thương mại Đà Lạt

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 0
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CNKT TRONG DOANH NGHIỆP 2
  1. Sự cần thiết của đào tạo và phát triển đội ngũ CNKT trong doanh nghiệp 2
  1.1. Một số khái niệm 2
  1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển đội ngũ CNKT trong doanh nghiệp 3
  1.2.1. Yếu tố bên trong doanh nghiệp 3
  1.2.2. Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 4
  1.3. Tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển đội ngũ CNKT 5
  1.3.1. Đối với cá nhân người lao động 5
  1.3.2. Đối với doanh nghiệp 5
  2. Các phương pháp đào tạo và phát triển đội ngũ CNKT 6
  2.1. Phương pháp đào tạo trong công việc 6
  2.1.1. Kèm cặp trực tiếp trong sản xuất 6
  2.1.2. Đào tạo theo kiểu học nghề 7
  2.2. Phương pháp đào tạo ngoài công việc 8
  2.2.1. Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp 8
  2.2.2. Cử đi học tại các trường dạy nghề chính quy 9
  3. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo và phát triển CNKT 11
  3.1. Xác định nhu cầu đào tạo 11
  3.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo tổng thể 13
  3.3. Thực hiện chương trình đào tạo 14
  4. Đánh giá hiệu quả đào tạo 15
  PHẦN II 16
  PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CNKT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 16
  ĐÀ LẠT 16
  1. Tổng quan về Công ty cổ phần thương mại Đà Lạt 16
  1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 16
  1.2. Hệ thống bộ máy tổ chức 17
  1.3.Đặc điểm sản xuất kinh doanh 19
  1.3.1. Đặc điểm về sản phẩm 19
  1.3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh 19
  1.3.3. Quy mô lao động 21
  1.4. Đặc trưng công nghệ và sản xuất sản phẩm 24
  1.4.1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 24
  1.4.2. Các đặc trưng của quá trình sản xuất 27
  1.4.3. Mức độ chuyên môn hóa lao động 27
  1.6. Đặc điểm về đội ngũ công nhân kỹ thuật 29
  1.6.1. Cơ cấu lao động CNKT theo nghề 29
  1.6.2. Cơ cấu lao động CNKT theo giới tính 31
  1.6.3. Cơ cấu lao động CNKT theo độ tuổi 32
  1.6.4. Cơ cấu lao động CNKT theo thâm niên 33
  2.4. Đội ngũ giáo viên dành cho đào tạo 49
  2.5. Các văn bản Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật 50
  2.5.2. Sử dụng TCCBKT vào đào tạo tại Công ty hiện nay 51
  2.6. Đánh giá chính sách đào tạo, quy chế đào tạo, quy trình đào tạo của doanh nghiệp 53
  2.7. Đánh giá kết quả hoạt động đào tạo CNKT của Công ty 54
  2.7.1. Tỷ lệ công nhân đáp ứng tay nghề sau đào tạo 54
  2.7.2. Tác động của công tác đào tạo đối với sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 56
  3. Phân tích và đánh giá công tác phát triển nghề nghiệp cho CNKT tại Công ty 57
  3.1. Đánh giá công tác nâng bậc cho CNKT tại Công ty 57
  PHẦN BA: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐÀ LẠT 64
  1. Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ CNKT tại Công ty Cổ phần Thương mại Đà Lạt 64
  1.1. Đối với giai đoạn xác định nhu cầu đào tạo 64
  1.2. Đối với tổ chức và thực hiện chương trình đào tạo 66
  1.3. Đánh giá hiệu quả đào tạo 70
  1.4. Một số những giải pháp hoàn thiện khác 73
  2. Một số kiến nghị nhằm cải tiến công tác đào tạo và phát triển đội ngũ CNKT của Công ty trong thời gian tới 74
  2.1. Các kiến nghị về hoạt động quản lý NNL nhằm hỗ trợ công tác đào tạo và phát triển đội ngũ CNKT 74
  2.2. Kiến nghị đối với người lao động 76
  KẾT LUẬN 78
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79
  PHỤ LỤC 80
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-01-2012, 09:43 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-28-2012, 12:01 PM
Find us on Google+