Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  841
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,470 Xu

  Hoạt động đào tạo Nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thông Minh MK

  LỜI MỞ ĐẦU
  Tính cấp thiết của đề tài
  Nguồn nhân lực được coi là tài sản quý báu của mỗi tổ chức. Chất lượng nguồn nhân lực quyết định sự thành bại của tổ chức, giúp tổ chức thực hiện được mục tiêu của mình. Trong điều kiện khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, và môi trường cạnh tranh ngày một khốc liệt, thì các tổ chức, doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ hơn về điều đó.

  Có nhiều yếu tố tác động đến chất lượng nguồn nhân lực, như quá trình tuyển dụng, các phương pháp đánh giá thực hiện công việc hiệu quả, các phương thức tạo động lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực v.v... Trong đó hoạt động đào tạo – phát triển đóng vai trò vô cùng quan trọng, quyết định trực tiếp tới chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức.

  Để thực hiện những mục tiêu ngắn hạn cũng như dài hạn của mình, ngày nay các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng như các tổ chức nói chung đều quan tâm và chú trọng tới hoạt động đào tạo và phát triển cho người lao động, cho nhân viên. Bởi những lợi ích và mục tiêu của các chương trình đào tạo đem lại có ý nghĩa cả hai chiều, cho cả người lao động và cho tổ chức.

  Qua quá trình tìm hiểu và thực tập tại phòng Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Thông Minh MK, em nhận thấy Công tác Quản trị nhân sự nói chung và hoạt động Đào tạo nguồn nhân lực được Ban lãnh đạo công ty quan tâm và dành nhiều những sự đầu tư về nguồn lực, thời gian, ngân sách v.v… Khi được tìm hiểu và thực tập sâu hơn, em nhận thấy hoạt động đào tạo của công ty có những ưu điểm, hạn chế, những thuận lợi và khó khăn nhất định. Làm thế nào để vừa phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế đó? Vì vậy, trong khuôn khổ chuyên đề tốt nghiệp của mình, em đã lựa chọn và nghiên cứu đề tài

  “Hoạt động đào tạo Nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thông Minh MK ”
  Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Vũ Hoàng Ngân đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.

  Mục tiêu nghiên cứu
  a. Xem xét thực trạng của công hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thông Minh MK
  b. Xem xét những mặt đã làm được và những điểm còn hạn chế trong qua trình triển khai thực hiện công tác đào tạo tại công ty Cổ phần Thông Minh MK
  c. Xem xét nguyên nhân của những hạn chế đó, các yếu tố ảnh hưởng, và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới hoạt động đào tạo tại Công ty Cổ phần Thông Minh MK
  d. Đưa ra một số giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo tại Công ty Cổ phần Thông Minh MK

  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu hoạt động đào tạo tại công ty cổ phần Thông Minh MK, là công ty về công nghệ hàng đầu của Việt Nam hiện nay trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng các giải pháp về thẻ và in ấn công nghệ cao. Công ty được thành lập từ năm 2003 nhưng công tác Quản trị nhân sự nói chung và hoạt động đào tạo nói riêng đã có những sự đầu tư và kết quả đạt được đáng khích lệ.

  Phương pháp nghiên cứu
  Trong khuôn khổ đề tài chuyên đề, tác giả có sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản như: phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phân tích, tổng hợp thống kê và so sánh. Trong quá trình nghiên cứu, các phương pháp này được sử dụng một cách linh hoạt, hoặc kết hợp hoặc riêng lẻ để giải quyết các vấn đề được tốt nhất.

  Kết cấu đề tài
  Đề tài của tác giả, ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, được kết cấu thành 3 phần như sau
  Chương 1: Cơ sở lý thuyết của hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức
  Chương 2: Thực trạng hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thông Minh MK (MK Smart JSC.)
  Chương 3: Phương hướng và biện pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Thông Minh MK

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 3
  1.1 Các khái niệm liên quan 3
  1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 3
  1.1.2 Nguồn nhân lực trong tổ chức 4
  1.1.3 Khái niệm đào tạo 4
  1.2 Tác dụng của đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức 5
  1.3 Trình tự xây dựng một chương trình đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức 6
  1.3.1 Lập kế hoạch đào tạo 8
  1.3.1.1 Xác định nhu cầu đào tạo 8
  1.3.1.2 Xác định mục tiêu đào tạo 9
  1.3.2 Tổ chức thực hiện đào tạo 10
  1.3.2.1 Lựa chọn đối tượng đào tạo 10
  1.3.2.2 Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 11
  1.3.2.3 Dự tính chi phí đào tạo 16
  1.3.2.4 Lựa chọn và đào tạo giáo viên 17
  1.3.3 Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 17
  1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức 18
  1.4.2 Nhóm các yếu tố chủ quan 18
  1.4.3 Nhóm các yếu tố khách quan 19
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG MINH MK (MK SMART JSC.) 21
  2.1 Giới thiệu tổng quát về Công ty Cổ phần Thông Minh MK (MK Smart JSC.) 21
  2.1.1 Giới thiệu chung 21
  2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 22
  2.1.3 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh và Sản phẩm, dịch vụ của MK Smart 24
  2.1.3.1 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh 24
  2.1.3.2 Giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty Cổ phần Thông minh MK 25
  2.1.4 Năng lực tài chính và báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty 27
  2.1.6 Đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Thông minh MK 32
  2.2 Thực trạng hoạt động đào tạo nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Thông Minh MK 35
  2.2.3 Quy trình đào tạo của công ty 36
  2.2.3.1 Về lập kế hoạch đào tạo: 36
  2.2.3.2 Về tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo 45
  2.2.3.3 Đánh giá chương trình đào tạo 50
  2.3 Đánh giá công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thông Minh MK 53
  2.3.1 Những điểm đã làm được: 53
  2.3.2 Những điểm còn hạn chế 54
  3.2.3 Nguyên nhân của những hạn chế 57
  3.2.3.1 Nguyên nhân chủ quan 57
  3.2.3.2 Những nguyên nhân khách quan 58
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG MINH MK 60
  3.1 Định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Thông Minh MK trong những năm tới 60
  3.1.1 Định hướng chiến lược kinh doanh của công ty 60
  3.1.1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm tới 60
  3.1.1.2 Vai trò của nguồn nhân lực trong thực hiện kế hoạch 61
  3.1.2 Phương hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty trong những năm tới 61
  3.2 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Thông Minh MK 62
  3.2.1. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo 62
  3.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo và lựa chọn đối tượng đào tạo 63
  3.2.3. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo. 64
  3.2.4. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 64
  3.2.5. Đánh giá hiệu quả đào tạo. 65
  3.2.5.1 Đánh giá sau chương trình đào tạo: 65
  3.2.5.2 Đánh giá hiệu quả của khoá đào tạo 66
  3.3 Một số đề xuất hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo tại công ty Cổ phần Thông Minh MK 67
  3.3.1 Đổi mới phương pháp và hình thức đào tạo 67
  3.3.2 Mở rộng và nâng cao chất lượng nội dung đào tạo 67
  3.3.3 Đào tạo gắn với các khuyến khích học tập 68
  3.3.4 Tổ chức thi tay nghề giỏi (cho bộ phận sản xuất) 68
  3.3.5 Kết hợp giữa hoạt động đánh giá nâng lương hàng năm với đánh giá nhu cầu đào tạo của các phòng, ban, bộ phận, cá nhân người lao động 68
  3.3.5 Sử dụng và khuyến khích lao động sau đào tạo 68
  3.3.6 Chuyên môn hóa và nâng cao chất lượng cán bộ nhân lực phụ trách mảng đào tạo 69
  KẾT LUẬN 70
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. 01-15-2013, 11:09 AM

Find us on Google+