Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  972
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  413 Xu

  Hoàn thiện quy trình đào tạo Nguồn nhân lực tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội

  Tiêu đề : Hoàn thiện quy trình đào tạo Nguồn nhân lực tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội
  Tóm tắt nội dung :
  LỜI MỞ ĐẦU 3
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 6
  1.1 Đào tạo nguồn nhân lực 6
  1.1.1 Khái niệm 6
  1.1.2 Mục tiêu và vai trò của đào tạo NNL 7
  1.2 Mối quan hệ giữa đào tạo NNL với các hoạt động QTNL khác trong tổ chức 7
  1.3 Xây dựng quy trình đào tạo 10
  1.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo 11
  1.3.1.1 Định nghĩa và mục đích xác định nhu cầu đào tạo 11
  1.3.1.2 Căn cứ xác định nhu cầu 12
  1.3.1.3 Nguồn dữ liệu để phân tích nhu cầu đào tạo 14
  1.3.1.4 Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo 16
  1.3.2 Thiết kế và thực hiện quy trình đào tạo 17
  1.3.2.1 Xác định mục tiêu đào tạo 17
  1.3.2.2 Lựa chọn giáo viện đào tạo 18
  1.3.2.3 Xây dựng chương trình khung 18
  1.3.2.4 Lựa chọn phương pháp giảng dạy 19
  1.3.2.5 Chuẩn bị cơ sở vật chất, thông tin đào tạo 19
  1.3.2.6 Ấn định lịch học và thời gian 20
  1.3.2.7 Thực hiện chương trình đào tạo 20
  1.3.3 Đánh giá hiệu quả đào tạo 22
  1.3.3.1 Lựa chọn tiêu chuẩn đánh giá 22
  1.3.3.2 Thiết kế việc đánh giá 25
  1.3.3.3 Lựa chọn phương pháp đánh giá 26
  1.3.3.4 Phân tích đánh giá định lượng hiệu quả của việc đào tạo 27
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NLL TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 30
  2.1 Tổng quan về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh hà Nội 30
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 30
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức 33
  2.2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo NNL ở ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà nội 34
  2.2.1 Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 34
  2.2.2 Các nhân tố thuộc môi trường bên trong tổ chức 36
  2.3 Thực trạng đào tạo trong giai đoạn 2006- 2008 40
  2.3.1 Quy mô đào tạo 40
  2.3.2 Cơ cấu đào tạo 41
  2.3.3 Ngân sách cho đào tạo 43
  2.3.4 Nội dung chương trình đào tạo 43
  2.4 Quy trình đào tạo 45
  2.4.1 Xác định nhu cầu 48
  2.4.2 Thiết kế và thực hiện chương trình 50
  2.4.2.1 Cán bộ nhân sự thiết kế chương trình đào tạo 50
  2.4.2.2 Tổ chức khóa đào tạo 53
  2.4.3 Đánh giá chương trình đào tạo 54
  2.5 Nhận xét chung về quy trình đào tạo 55
  2.5.1 Ưu điểm 55
  2.5.2 Nhược điểm và nguyên nhân 56
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÀO TẠO 58
  3.1 Định hướng phát triển của công ty 58
  3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh 58
  3.1.2 Chiến lược về hoạt động nhân sự 58
  3.2 Các kiến nghị nhằm hoàn thiện các bước trong quy trình đào tạo 60
  3.2.1 Mở rộng trách nhiệm các bên trong công tác đào tạo 60
  3.2.2 Hoàn thiện khâu xác định nhu cầu đào tạo 62
  3.2.3 Xây dựng khung chương trình đào tạo cho từng đối tượng cán bộ quản lý , nhân viên, nhân viên mới vào 67
  3.2.4 Hoàn thiện khâu đánh giá kết quản đào tạo 71
  3.2.5 Bổ sung việc chuẩn bị áp dụng nội dung học tập vào công việc thực tế 76
  KẾT LUẬN 78
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
  1.1 Khái niệm đào tạo NNL
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NLL TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI
  2.1 Tổng quan về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh hà Nội
  2.2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo NNL ở ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà nội
  2.3 Thực trạng đào tạo trong giai đoạn 2006- 2008
  2.4 Quy trình đào tạo
  2.5 Nhận xét chung về quy trình đào tạo

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÀO TẠO
  3.1 Định hướng phát triển của công ty
  3.2 Các kiến nghị nhằm hoàn thiện các bước trong quy trình đào tạo
  KẾT LUẬN
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+