Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Văn phòng Tổng công ty Rau quả nông sản

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv
  DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ v
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 4
  1.1. Các khái niệm. 4
  1.1.1. Nguồn nhân lực trong tổ chức. 4
  1.1.2. Đào tạo. 4
  1.1.3. Phát triển 4
  1.2. Mục tiêu của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 5
  1.3. Nội dung công tác đào tạo nguồn nhân lực. 6
  1.3.1. Trách nhiệm của các bộ phận. 6
  1.3.2. Quy trình đào tạo. 7
  1.3.2.1. Lập kế hoạch đào tạo. 8
  1.3.2.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo. 10
  1.3.2.3. Đánh giá hiệu quả đào tạo. 15
  1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực. 18
  1.4.1. Yếu tố bên trong. 18
  1.4.2. Yếu tố bên ngoài. 20
  1.5. Sự cần thiết hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Văn phòng Tổng công ty Rau quả nông sản. 20
  PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ NÔNG SẢN GIAI ĐOẠN 2009 – 2011. 24
  2.1. Tổng quan về Tổng công ty Rau quả nông sản. 24
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Rau quả nông sản…24
  2.1.2. Kết quả hoạt động SXKD của Văn phòng Tổng công ty Rau quả nông sản giai đoạn 2008 - 2011……. 28
  2.1.3. Đặc điểm của Văn phòng Tổng công ty Rau quả nông sản. 29
  2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức. 29
  2.1.3.2. Quy trình sản xuất sản phẩm. 32
  2.1.3.3. Đặc điểm nguồn nhân lực. 34
  2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Văn phòng Tổng công ty Rau quả nông sản. 37
  2.2.1. Bộ phận chịu trách nhiệm về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Văn phòng Tổng công ty Rau quả nông sản. 38
  2.2.2. Thực trạng lập kế hoạch đào tạo tại Văn phòng Tổng công ty Rau quả nông sản. 39
  2.2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo. 39
  2.2.2.2. Tổng hợp, xem xét, phê duyệt. 41
  2.2.3. Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. 42
  2.2.3.1. Lập chương trình đào tạo. 42
  2.2.3.2. Thực hiện đào tạo. 48
  2.2.4. Đánh giá hiệu quả đào tạo. 49
  2.3. Đánh giá tình hình thực hiện công tác Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Văn phòng Tổng công ty Rau quả nông sản. 50
  2.3.1. Quy mô đào tạo. 50
  2.3.2. Chất lượng đào tạo. 52
  2.3.3. Nhận xét chung. 54
  PHẦN III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ NÔNG SẢN. 59
  3.1. Phương hướng phát triển của Tổng công ty Rau quả nông sản giai đoạn 2011 - 2015……. 59
  3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Văn phòng Tổng công ty Rau quả nông sản. 61
  3.2.1. Hoàn thiện quy trình đào tạo nguồn nhân lực. 61
  3.2.2. Đối với giai đoạn lập kế hoạch đào tạo. 62
  3.2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo. 62
  3.2.2.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo. 67
  3.2.3. Đối với giai đoạn tổ chức thực hiện đào tạo. 69
  3.2.4. Đối với giai đoạn đánh giá hiệu quả đào tạo. 71
  3.3. Các giải pháp khác. 78
  KẾT LUẬN 80
  PHỤ LỤC 81
  TÀI LIỆU THAM KHẢO. 104

  LỜI NÓI ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài:
  Bên cạnh nguồn lực về tài chính, công nghệ, thông tin, nguồn lực con người ngày càng được quan tâm, đề cao và trở thành yếu tố cạnh tranh hàng đầu của một đất nước nói chung và của doanh nghiệp nói riêng. Con người đóng vai trò trung tâm trong việc vận hành doanh nghiệp, thiếu nguồn nhân lực có chất lượng thì việc quản lý các nguồn lực khác cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn, vì suy cho cùng, mọi hoạt động từ quản lý đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đều được thực hiện bởi con người. Có thể nói, nguồn nhân lực chính là nguồn lực quý giá nhất, quyết định sự thành công hay thất bại của bất kỳ tổ chức, đơn vị nào trong tương lai. Thị trường lao động Việt Nam hiện nay tồn tại một thực tế là cung – cầu thừa mà thiếu. Nghĩa là về số lượng thì cung hoàn toàn đáp ứng cầu nhưng về chất lượng, cầu lại lơn hơn cung, hay nhu cầu có được những nhân viên có đủ kỹ năng vượt quá khả năng cung cấp của thị trường lao động. Tìm được một nhân viên am hiểu vừa môi trường kinh doanh, vừa môi trường liên quan đến vận hành công nghệ là một khao khát mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng gặp phải. Và thông thường thì mức tài chính trả cho những nhân viên như vậy cực kì cao so với mặt bằng chung. Thay vì vậy, doanh nghiệp hãy chuyển sang một hướng đi mới, chính là đầu tư nâng cao năng lực cho chính những nhân viên đang có. Điều này giải quyết được nhu cầu bức thiết về nhu cầu nhân lực, đồng thời tạo điều kiện gắn bó lâu dài giữa nhân viên và doanh nghiệp. Đó là lúc cần có sự đào tạo. Như vậy, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một vấn đề cấp thiết và mang tính thực tiễn của các doanh nghiệp nói chung và của Tổng công ty Rau quả nông sản nói riêng trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, trong quá trình tìm hiểu và thực tập, em quyết định lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Văn phòng Tổng công ty Rau quả nông sản”.

  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu: công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Văn phòng Tổng công ty Rau quả nông sản.
  Phạm vi nghiên cứu: chuyên đề chỉ tập trung nghiên cứu tại Văn phòng Tổng công ty Rau quả nông sản – Công ty mẹ trong giai đoạn 2009 – 2011, không nghiên cứu các công ty con, công ty hạch toán phụ thuộc và các công ty liên kết.

  3. Mục đích nghiên cứu:
  Đề tài nghiên cứu công tác đào tạo tại Văn phòng Tổng công ty Rau quả nông sản, qua đó nhằm:
  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
  • Gắn lý thuyết với thực tế qua đó phân tích, đánh giá chất lượng, kết quả đạt được, đồng thời làm rõ các ưu điểm, nhược điểm trong công tác Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Văn phòng Tổng công ty Rau quả nông sản.
  • Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng công tác Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Văn phòng Tổng công ty Rau quả nông sản.

  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Điều tra bảng hỏi, phân tích, đánh giá, tổng hợp các tài liệu thực tế thu thập được tại Tổng công ty Rau quả nông sản trên cơ sở các kiến thức đã học, có tham khảo một số sách về quản trị nhân lực.

  5. Kết cấu đề tài:
  Đề tài có kết cấu gồm 3 phần lớn như sau:
  Phần I: Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
  Phần II: Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Văn phòng Tổng công ty Rau quả nông sản giai đoạn 2009 - 2011.
  Phần III: Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Văn phòng Tổng công ty Rau quả nông sản.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 01-02-2013, 10:35 AM
 2. Ho
  Refback This thread
  12-31-2012, 03:25 PM

Find us on Google+