Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 1

  LỜI MỞ ĐẦU

  Điện lực là một ngành đặc thù bởi quá trình sản xuất và tiêu thụ diễn ra đồng thời, đòi hỏi cần phải tổ chức ăn khớp, nhịp nhàng, chính xác và khoa học. Bên cạnh đó điện năng là một hàng hoá công cộng ảnh hưởng lớn đến đời sống của toàn xã hội. Việc sản xuất kinh doanh điện năng không chỉ vì mục đích lợi nhuận mà còn là sự phát triển kinh tế của xã hội. Truyền tải điện năng là khâu nối liền giữa sản xuất và phân phối mà Nhà Nước vẫn nắm độc quyền.

  Ngày nay, trên thế giới và khu vực Đông Nam Á, các quốc gia đang tập trung phát triển kinh tế trong nước nhằm đáp ứng xu hướng phát triển kinh tế- xã hội trong tình hình mới. Để Việt Nam có thể hội nhập với nhịp độ phát triển kinh tế đó thì Đảng và Nhà Nước chủ trương nhanh chóng phát triển kinh tế, ổn định xã hội, có những bước đi vững chắc nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp Công Nghiệp Hoá - Hiện Đại Hoá đất nước.

  Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp và nền kinh tế còn rất nhiều khó khăn, doanh nghiệp Nhà Nước phải vượt qua rất nhiều thử thách để có thể đứng vững và ngày càng không ngừng phát triển hơn góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên doanh nghiệp Nhà Nước vẫn còn những hạn chế, yếu kém như: quy mô nhỏ, cơ cấu còn nhiều bất hợp lý, trình độ quản lý kém, kết quả sản xuất chưa cao. Doanh nghiệp nhà nước đang đứng trước những thách thức gay gắt, yêu cầu đặt ra cần phải đổi mới để có thể phát triển nhanh, mạnh, vững chắc hơn nữa nhằm đuổi kịp các nước trong khu vực và chủ động hội nhập kinh tế thế giới.
  Biện chứng của quá trình phát triển, các học thuyết quản lý đã chỉ ra rằng con người là trung tâm, là nguồn lực cơ bản có khả năng quyết định sự phát triển của tổ chức. Do vậy cần phải nâng cao chất lượng nhân lực trong các doanh nghiệp, đây là một hoạt động cần có nhiều thời gian, tiền bạc và công sức. Mặt khác chất lượng nguồn nhân lực là một điều kiện để nâng cao năng suất lao động, phát triển toàn diện đội ngũ lao động và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

  Công ty truyền tải điện 1- Tổng công ty điện lực Việt Nam đã sớm nhận thấy vai trò của chất lượng nguồn nhân lực trong sự trưởng thành và thúc đẩy sự phát triển của Công ty. Điều đó đã góp phần không nhỏ giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổng công ty Điện lực Việt Nam đã giao. Trong những năm qua Công ty đã không ngừng vươn tới sự hoàn thiện về mọi lĩnh vực trong sản xuất kinh doanh mặc dù vậy chất lượng nhân lực vẫn chưa cao, còn có nhiều hạn chế ảnh hưởng tới sự phát triển của Công ty. Chính vì vậy đề tài: “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 1” đã được thực hiện để góp phần giải quyết vấn đề trên.

  Chuyên đề gồm 3 phần:
  CHƯƠNG I: Lý luận chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp.
  CHƯƠNG II: Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 1.
  CHƯƠNG III: Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 1.

  Dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo TS. Phạm Thuý Hương và sự giúp đỡ của Phòng tổ chức cán bộ- đào tạo của công ty truyền tải điện 1 đã tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 2
  CHƯƠNG I:
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP 6
  1.1. Một số khái niệm. 6
  1.1.1. Nguồn nhân lực. 6
  1.1.2. Đào tạo. 6
  1.1.3. Phát triển. 6
  1.1.4. Quan hệ giữa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 7
  1.2. Nội dung công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 7
  1.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo. 7
  1.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 8
  1.2.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo. 9
  1.2.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo. 10
  1.2.5.Dự tính chi phí đào tạo. 16
  1.2.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên. 16
  1.2.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo. 17
  1.3. Các loại hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 18
  1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 19
  1.4.1. Nhân tố chủ quan. 19
  1.4.1.1. Nhân tố con người. 19
  1.4.1.2. Triết lý quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp. 20
  1.4.2. Nhân tố khách quan. 20
  1.4.2.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật. 20
  1.4.2.2. Kinh phí dành cho đào tạo. 20
  1.4.2.3. Thị trường lao động. 21
  1.4.2.4. Các chương trình đào tạo đội ngũ giảng viên, giáo viên. 21
  1.5. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 21
  1.5.1.Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 21
  1.5.2. Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 22
  1.5.3. Lý do đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 23
  1.5.4. Tính cấp thiết của việc hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 24
  CHƯƠNG II:
  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN I. 25
  2.1. Những đặc điểm cơ bản ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 1. 25
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty truyền tải điện 25
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 26
  2.1.3. Đặc điểm về sản phẩm của công ty truyền tải điện 1. 26
  2.1.4. Đặc điểm về nguồn nhân lực ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 1. 27
  2.1.5 Cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty. 31
  2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh. 36
  2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 1. 37
  2.2.1. Khái quát về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty. 37
  2.2.2. Xác định nhu cầu đào tạo. 39
  2.2.3. Mục tiêu đào tạo và phát triển tại công ty. 43
  2.2.4. Lựa chọn đối tượng đào tạo. 44
  2.2.5.Các hình thức đào tạo. 46
  2.2.6. Xây dựng chương trình đào tạo. 47
  2.2.6. Thực trạng chi phí cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 48
  2.2.7. Các khoá đào tạo tại công ty. 49
  2.2.7.1. Công tác bồi huấn thường xuyên và bồi huấn nâng bậc. 49
  2.2.7.2. Đào tạo tại chức. 52
  2.2.7.3. Các khóa huấn luyện chuyên đề. 53
  2.2.7.4. Đi học tại các trường ở nước ngoài. 53
  2.3. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo. 53
  2.4. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới đào tạo – phát triển nguồn nhân lực của công ty truyền tải điện 1. 54
  2.4.1. Nhân tố chủ quan. 54
  2.4.2. Nhân tố khách quan. 55
  2.5. Đánh giá chung về công tác đào tạo tại công ty. 56
  2.5.1. Những kết quả đạt được. 56
  2.5.2. Những khó khăn còn tồn tại. 57
  CHƯƠNG: III
  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN I. 59
  3.1. Phương hướng phát triển của ngành điện lực Việt Nam và của công ty truyền tải điện 1. 59
  3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty. 60
  3.2.1. Tăng cường tính chủ động trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 60
  3.2.2. Đánh giá toàn diện khả năng hoàn thành nhiệm vụ của người lao động làm cơ sở cho việc đào tạo lại người lao động. 61
  3.2.3. Xây dựng lại chương trình đào tạo bồi huấn thường xuyên và bồi huấn nâng bậc, chú trọng nâng cao kỹ năng thực hành cho người lao động. 62
  3.2.4. Bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ chuyên gia làm công tác đào tạo tại các đơn vị, bộ phận thuộc công ty. 63
  KẾT LUẬN 64
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65
  DANH MỤC CÁC BẢNG 66
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-18-2012, 03:08 PM

Find us on Google+