Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  299
  Tài liệu đã gửi
  291
  Tài liệu được mua
  1,046
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  32,009
  Tài khoản hiện có
  8,609 Xu

  Hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự tại công ty tnhh mtv than hồng thái

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MTV THAN HỒNG THÁI”

  1.1 Tính cấp thiết của nghiên cứu đề tài
  Những năm gần đây cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm cho các quốc gia luôn phải đối mặt với nó, cuộc khủng hoảng tài chính khiến toàn thế giới hy vọng bước sang năm 2010 này sẽ có những bước chuyển biến tốt đẹp hơn nhưng ngược lại nó còn kéo sang cả năm 2010 với một loạt các ngân hàng sụp đổ, sự sụt giá chứng khoán, sự mất giá của tiền tệ và hiện tượng “đói tín dụng” với quy mô lớn ở nhiều nước trên thế giới, đi cùng với cuộc khủng hoảng tài chính là vấn đề về nhân sự, nạn thất nghiệp cũng đang là vấn đề nóng trong xã hội, đại đa số các doanh nghiệp hướng tới tinh giảm biên chế, cắt giảm tối đa các khoản chi tiêu, và những biến động về nhân sự cao cấp, sự ra đi và đến của các nhân sự cấp cao.Trong nền kinh tế nhiều biến động như hiện nay thì việc tồn tại được trên thị trường là bài toán đau đầu với các doanh nghiệp. Ngày nay, các doanh nghiệp đã nhận thấy rõ được rằng không thể đạt được hiệu quả và những tiến bộ kinh tế bền vững nêu như thiếu đi sự đầu tư cho phát triển các nguồn lực con người. Việc đào tạo nhân sự, nhất là đạo tạo nhân viên trong tổ chức đã và đang trở thành nhiệm vụ được quan trọng bậc nhất của những người làm công tác quản lý.

  Đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp là hoạt động cần có nhiều thời gian, tiền bạc và công sức. Đào tạo nhân sự là một trong những điều kiện nâng cao năng suất lao động, phát triển toàn diện đội ngũ nhân sự và nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Hơn nữa, suy cho cùng mọi quản trị đều là quản trị con người, chúng ta thấy rằng máy móc dù có hiện đại đến mấy cũng không thay thế được con người. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thì phải luôn đổi mới: đổi mới về mục tiêu, đổi mới về công nghệ,… đó là tất yếu khách quan và để đạt được điều này chỉ có thể nhờ vào đào tạo nhân sự để thích ứng và nâng cao khả năng bền vững của doanh nghiệp.
  Xuất phát từ nhận thức được tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong việc trưởng thành và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.Với nhiều công tác khác, công tác này giúp công ty hoàn thành được tốt nhiệm vụ do Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam giao đồng thời giữ đứng được vị thế trên thị trường.
  Nhận thức được đào tạo nhân sự, đặc biệt là đào tạo nhân viên là một trong những nội dung quan trọng của quản trị nhân sự, hơn nữa, qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái, em thấy hiện nay công tác đào tạo nhân sự của công ty còn nhiều hạn chế các chương trình đào tạo nhân sự cho công ty chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Quy trình đào tạo nhân sự của Công ty chưa được hoàn thiện ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh nói chung và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty nói riêng.

  1.1 Xác lập và tuyên bố đề tài.
  Xuất phát từ tình hình thực tế của Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái, cùng với sự nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo nhân sự với sự tồn tại, phát triển và thành công của doanh nghiệp, em xin mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài:
  “Hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự tại Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái” cho luận văn tốt nghiệp của mình

  1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài
  Mục đích nghiên cứu đề tài là đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái. Để triển khai được mục đích nêu trên cần phải triển khai 3 nhiệm vụ cơ bản:
  - Hệ thống hoá lý luận về đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp, các hình thức đào tạo, các phương pháp đào tạo nhân viên, quy trình xây dựng chương trình đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp.
  - Nghiên cứu thực trạng thực hiện công tác đào tạo nhân viên văn phòng của Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái, những vấn đề cấp bách mà công ty TNHH MTV Than Hồng Thái đang gặp phải trong 3 năm gần đây 2007 – 2009 thông qua điều tra, phỏng vấn, thu thập và xử lý thông tin sơ cấp, thứ cấp.
  - Đề xuất một giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên văn phòng tại Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái.

  1.3 Phạm vi nghiên cứu
  - Về không gian: Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái.
  - Về thời gian: Nghiên cứu dữ liệu trong 3 năm 2007-2009.
  - Về nội dung nghiên cứu: công tác đào tạo nhân viên
  - Về đối tượng nghiên cứu của đề tài: Nhân viên văn phòng của Công TNHH MTV Than Hồng Thái.

  1.4 Kết cấu luận văn tốt nghiệp
  Ngoài phần tóm lược, lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ, hình vẽ và danh mục từ viết tắt thì luận văn được cấu trúc gồm 4 chương:
  - Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài:” Hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự tại Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái”
  - Chương 2: Một số vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp.
  - Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng công tác đào tạo nhân viên văn phòng tại Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái
  - Chương 4: Các kết luận và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên văn phòng tại công ty TNHH MTV Than Hồng Thái.

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MTV THAN HỒNG THÁI” 1
  1.1 Tính cấp thiết của nghiên cứu đề tài 1
  1.1 Xác lập và tuyên bố đề tài. 2
  1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 2
  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2
  1.4 Kết cấu luận văn tốt nghiệp 2

  CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 3
  2.1 Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản của đào tạo nhân sự 3
  2.1.1 Quản trị nhân lực 3
  2.1.2 Đào tạo nhân sự 3
  2.1.3 Đào tạo nhân viên 4
  2.2 Một số lý thuyết về đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp 4
  2.2.1. Mục đích của đào tạo nhân viên 6
  2.2.2 Vai trò của đào tạo nhân viên 6
  2.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu những công trình năm trước 7
  2.4 Phân định nội dung nghiên cứu công tác đào tạo nhân viên 9
  2.4.1. Các hình thức đào tạo nhân viên 9
  2.4.2 Nội dung đào tạo nhân viên 11
  2.4.3 Tổ chức công tác đào tạo nhân viên 13
  2.4.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp. 16

  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIEN CỨU VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV THAN HỒNG THÁI 19
  3.1 Phương pháp nghiên cứu 19
  3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 19
  3.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu 21
  3.2 Đánh giá tổng quan tình hình và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nhân viên văn phòng tại Công ty TNHH MTV Than HồngThái 22
  3.2.1 Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái. 22
  3.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái từ 2007 – 2009 24
  3.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nhân viên văn phòng của Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái 26
  3.3 Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp phản ánh thực trạng công tác đào tạo nhân viên văn phòng tại Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái. 29
  3.3.1 Phân tích dữ liệu về hình thức đào tạo 29
  3.3.2 Đối với những phương pháp đào tạo 31
  3.4 Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp phản ánh thực trạng công tác đào tạo nhân viên văn phòng tại Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái 33
  3.4.1 Tình hình nhân viên văn phòng trong công ty 33
  3.4.2 Thực trạng về công tác đào tạo nhân viên văn phòng tại Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái. 35

  CHƯƠNG 4 MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV THAN HỒNG THÁI 41
  4.1 Các kết luận và phát hiện về công tác đào tạo nhân viên văn phòng tại Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái. 41
  4.1.1 Những thành công trong công tác đào tạo nhân viên văn phòng và nguyên nhân. 41
  4.1.2 Những tồn tại của công tác đào tạo nhân viên văn phòng và nguyên nhân 42
  4.2 Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết công tác đào tạo nhân viên văn phòng tại công ty TNHH MTV Than Hồng Thái. 43
  4.2.1 Dự báo triển vọng phát triển của công ty trong 5 năm tới. 43
  4.2.2 Quan điểm hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên văn phòng tại Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái 44
  4.3 Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên văn phòng tại Công ty TNHH MTV Than Hồng Thái. 45
  4.3.1 Nhóm giải pháp liên quan đến hình thức và phương pháp đào tạo 45
  4.3.2 Nhóm giải pháp liên quan đến nội dung đào tạo 47
  4.3.3 Nhóm giải pháp liên quan đến tổ chức công tác đào tạo 48
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+