Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  840
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,450 Xu

  Hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ Kiểm soát viên không lưu ở Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam

  MỞ ĐẦU
  Đào tạo - phát triển là một nội dung chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Đào tạo - phát triển nguồn nhân lực là cơ sở để doanh nghiệp tạo ra và luôn duy trì được một lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu hoạt động. Đào tạo - phát triển còn là công cụ thoả mãn nhu cầu học tập của người lao động, khuyến khích và tạo điều kiện cho họ nâng cao năng suất, hiệu quả thực hiện công việc. Do vậy, tuy đào tạo đòi hỏi chi phí khá lớn, nó vẫn được khẳng định là một hoạt động đầu tư đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. Không một doanh nghiệp, một tổ chức nào có thể tồn tại và phát triển bền vững nếu như không thực hiện tốt công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực.

  Công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực gắn liền với sự hình thành và là một yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong điều kiện nước ta hiện nay, khi mà trình độ quản lý của các nhà doanh nghiệp còn hạn chế thì việc thực hiện công tác này ở nhiều doanh nghiệp vẫn còn một số tồn tại, chưa phát huy hết những hiệu quả to lớn mà đào tạo - phát triển có thể đem lại. Chính vì vậy, phân tích thực trạng để đi tới hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển trong các doanh nghiệp là một yêu cầu mang tính bức xúc để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

  Với suy nghĩ đó, tôi chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ Kiểm soát viên không lưu ở Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam” cho luận văn tốt nghiệp của mình. Do Trung tâm là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công Ých chuyên ngành quản lý, điều hành bay và kiểm soát viên không lưu là lực lượng lao động cơ bản đặc thù của đơn vị nên các nội dung nghiên cứu trong đề tài phải bám sát các đặc điểm đặc thù của đối tượng nhưng vẫn cố gắng thể hiện sự vận dụng lý thuyết cơ bản vào thực tiễn quản lý.

  Luận văn được kết cấu gồm 3 phần chính:
  Phần 1: Cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
  Phần 2: Thực trạng công tác đào tạo đội ngũ kiểm soát viên không lưu ở Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam
  Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác đào tạo-huấn luyện KSVKL ở
  Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam

  Bằng các phương pháp phân tích, tổng hợp, mô hình hoá... dựa trên các dữ liệu thu thập được thông qua khảo sát thực tế, phỏng vấn, nghiên cứu tài liệu, tôi đã cố gắng vận dụng những kiến thức đã học để phân tích, đánh giá và đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác đào tạo-huấn luyện đội ngũ kiểm soát viên không lưu ở Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam. Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng do hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và thời gian nghiên cứu, luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và tất cả các bạn.

  MỤC LỤC

  Mở đầu 2
  Phần 1: Cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 6
  1. Khái niệm, lý do, nguyên tắc và chi phí đầu tư cho đào tạo nguồn
  nhân lực của doanh nghiệp 8
  1.1.1. Khái niệm về đào tạo nguồn nhân lực 8
  1.1.2. Lý do phải tiến hành đào tạo nguồn nhân lực 8
  1.1.3. Nguyên tắc tiến hành đào tạo nguồn nhân lực 1
  1.2. Tiến trình đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 12
  1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 12
  1.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo 15
  1.2.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 15
  1.2.4. Lựa chọn các hình thức, phương pháp đào tạo 16
  1.2.5. Lựa chọn, đào tạo giáo viên 21
  1.2.6. Dự tính chi phí đào tạo 22
  1.2.7. Đánh giá chương trình đào tạo 23
  1.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực trong các
  doanh nghiệp 25
  Phần 2: Phân tích thực trạng công tác đào tạo đội ngũ KSVKL ở Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam 26
  2.1. Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam và công tác kiểm soát không lưu 26
  2.1.1. Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam - Doanh nghiệp Nhà nước
  hoạt động công Ých chuyên ngành Quản lý bay 26
  2.1.1.1. Đôi nét về quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm 26
  2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 27
  2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy 29
  2.1.1.4. Đặc điểm quy trình hoạt động ngành Quản lý bay 29
  2.1.1.5. Dịch vụ 29
  2.1.1.6. Một số kết quả hoạt động công Ých và tình hình quản lý lao động
  của Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam 31
  2.1.2. Công tác kiểm soát không lưu và những đặc điểm ảnh hưởng tới công
  tác đào tạo đội ngũ KSVKL 34
  2.2. Thực trạng công tác đào tạo đội ngũ KSVKL ở Trung tâm Quản lý bay
  dân dụng Việt Nam 43
  2.2.1. Thực trạng đội ngũ KSVKL 43
  2.2.2. Phân cấp quản lý trong ĐT-HL đội ngũ KSVKL 47
  2.2.3. Kế hoạch hoá công tác ĐT-HL đội ngũ KSVKL 48
  2.2.4. Hệ thống cơ sở vật chất , quy mô và hình thức đào tạo KSVKL
  2.2.5. Đội ngũ huấn luyện viên 64
  2.2.6. Công tác đánh giá các chương trình đào tạo 66
  2.2.7. Tổng kết những tồn tại và nguyên nhân 67
  Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác đào tạo-huấn luyện
  KSVKL ở Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam 70
  3.1. Tăng cường hiệu quả quản lý và sự phối hợp giữa các cơ quan hữu trách
  trong quản lý ĐT - HL KSVKL 70
  3.2. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy định tiêu chuẩn, yêu cầu, chức năng,
  nhiệm vụ cho KSVKL theo từng vị trí, làm cơ sở để chuẩn hoá và xác
  định chính xác nhu cầu đào tạo 72
  3.3. Tăng cường đội ngũ huấn luyện viên KSKL 74
  3.3.1. Ban hành các văn bản nhằm chuẩn hoá đội ngũ huấn luyện viên 74
  3.3.2. Lập quy hoạch đào tạo bổ sung đội ngũ huấn luyện viên mới 75
  3.3.3. Nên chuyên môn hoá đội ngũ huấn luyện viên 76
  3.3.4. Có chính sách thu hút đối với đội ngũ huấn luyện viên 76
  3.4. Nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể về ĐT-PT KSVKL 77
  3.5. Thực hiện nghiêm túc công tác lựa chọn đối tượng đào tạo 78
  Kết luận 80
  Tài liệu tham khảo 81
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 
Find us on Google+