Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Hoàn thiện chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong SGD NHNo&PTNT VN

  LỜI MỞ ĐẦU

  Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự phát triển của mọi nền kinh tế. Đại hội IX của đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định “.. nguồn lực con người – Yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”, “…con người và nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển đất nước trong thời kì CNH-HĐH…”. Đại hội Đảng lần thứ X cũng nhấn mạnh: ”phát triển mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động khoa học và công nghệ với giáo dục và đào tạo để thực sự phát huy vai trò quốc sách hàng đầu, tạo động lực đẩy nhanh CNH-HĐH và phát triển kinh tế tri thức”. Như vậy, thời đại nào cũng cần đến nhân tài, hội nhập kinh tế thế giới càng sâu thì vấn đề phát triển nguồn nhân lực càng trở nên bức thiết.

  Thực hiện nền kinh tế theo cơ chế thị trường, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới là một xu thế tất yếu của đất nước. Trong bối cảnh phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, ngày càng nhiều các công nghệ hiện đại, các thiết bị tiên tiến và phương pháp quản lí tiến bộ được đưa vào áp dụng, không chỉ trong các doanh nghiệp nói chung mà còn cả trong các ngân hàng thương mại(NHTM) nói riêng. Tuy nhiên, không có một kỹ thuật hay phương pháp quản lý nào có thể đem lại hiệu quả nếu không đủ những con người có đủ năng lực để quản lý và thực thi nó. Nói cách khác, muốn tồn tại và phát triển trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt khi tham gia hội nhập cần phải khai thác triệt để và tận dụng nhiều nguồn lực khác nhau, trong đó, nguồn lực con người đóng vai trò quyết định. Càng quantrongj hơn khi đối với các NHTM nước ta có tiềm lực về tài chính và cơ sở vật chất còn thua kém so với các NHTM nước ngoài.

  Làm thế nào để phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng đáp ứng được yêu cầu đổi mới, Theo kịp và làm chủ được quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đang là vấn đề cấp bách có ý nghĩa sống còn không chỉ đối với toàn hệ thống ngân hàng mà còn là của từng NHTM nói riêng.

  Sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (SGD NHNo&PTNT VN) với số lượng đội ngũ cán bộ nhân viên đông đảo nhất trong các NHTM Việt Nam, với hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghệp, nông thôn-là lĩnh vực có bước tiến chậm hơn so vơi[s các ngành kinh tế khác.Tất yếu sẽ gặp nhiều khó khăn trong vấn đề đáp ứng chất lượng nguồn nhân lực với yêu cầu thực tiễn. Và vì vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của NHNo&PTNT VN là hết sức nặng nề và cấp bách khi hội nhập kinh tế quốc tế.
  Xuất phát từ lí do trên, em quyết định chọn đề tài: “ Hoàn thiện chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong SGD NHNo&PTNT VN” để làm đề tài nghiên cứu luận văn.

  Mặc dù đã rất cố gắng tìm hiểu trên sách báo, trên Internet và các phương tiện khác nhưng do kiến thức có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót.Rất mong sẽ nhận được sự góp ý chân thành của cô để bài làm của em được hoàn thiện hơn.
  Cuối cùng Em xin chân thành cảm ơn cô giáo: PGS.TS.Lê Thị Anh Vân đã hướng dẫn em rất tận tình trong suốt quá trình em nghiên cứu làm bài!

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1
  1.1.Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực NHTM: 1
  1.1.1.Khái niệm, chức năng và vai trò của NHTM trong nên kinh tế thị trường: 1
  1.1.2. Nguồn nhân lực NHTM: 2
  1.1.2.1. Khái niệm nguồn nhân lực ngân hàng thương mại: 2
  1.1.2.2. Đặc điểm nguồn nhân lực NHTM: 4
  1.1.2.3.Các loại nhân lực của NHTM: 6
  1.1.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực NHTM 8
  1.1.3.1.Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 8
  1.1.3.2.Vai trò đào tạo và phát triển nguồn nhân lực NHTM. 12
  1.2. Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực NHTM: 15
  1.2.1. Khái niệm chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực NHTM: 15
  1.2.2. Mục tiêu, vai trò của chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực NHTM: 16
  1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực NHTM. 17
  1.2.4. Nội dung của chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực NHTM: 22
  1.2.4.1. Nội dung chính sách đào tạo nguồn nhân lực NHTM: 22
  1.2.4.2. Nội dung của chính sách phát triển nguồn nhân lực NHTM: 23
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SGD NGÂN HÀNG NNo&PTNT VN. 25
  2.1.Hệ thống tổ chức, mô hình bộ máy quản lí điều hành của SGD NHNo&PTNT Việt Nam: 25
  2.1.1. Giới thiệu khái quát về SGD NHNo & PTNN VN. 25
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của SGD NHNo & PTNN VN. 25
  2.1.2.1.Chức năng: 25
  2.1.2.2. Nhiệm vụ: 25
  2.1.3. Tổ chức bộ máy và điều hành. 27
  2.1.4. Tình hình hoạt động của SGD NHNo & PTNN VN. 41
  2.1.4.1. Tình hình kinh doanh chung. 41
  2.1.4.2.Tinh hình số lượng, chất lượng nguồn nhân lực của SGD: 44
  2.1.4.2.1.Tình hình sử dụng nguồn nhân lực của SGD 44
  2.1.4.2.2.Tình hình chất lượng nguồn nhân lực của SGD 46
  2.1. Thực trạng chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực SGD NHNo&PTNT VN: 48
  2.2.1. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách đào tạo và phát triển của SGD: 48
  2.2.1.1. Chính sách đào tạo của NHNNo&PTNT trung ương 48
  2.2.1.2. Nguồn nhân lực: 49
  2.2.1.2.1.Đặc điểm nguồn nhân lực của sở giao dịch theo tuổi đời và giới tính: 50
  2.2.1.2.2. Đặc điểm nguồn nhân lực trong sở giao dịch theo trình độ chuyên môn: 51
  2.2.1.3.Đặc điểm kinh doanh của SGD NHNNo&PTNT Việt Nam: 52
  2.2.1.4.Quan điểm về đào tạo của ban lãnh đạo SGD: 53
  2.2.1.5. Các nhân tố khác: 53
  2.2.2. Thực trạng các chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của SGD NHNo&PTNT VN 55
  2.2.2.1.Chính sách về chương trình đào tạo : 55
  2.2.2.1.1.Chính sách đa dạng hóa loại hình và phương pháp đào tạo: 55
  2.2.2.1.2. Chính sách chú trọng đào tạo nước ngoài và đào tạo theo các dự án: 56
  2.2.2.2. Chính sách lựa chọn cán bộ cử đi đào tạo: 57
  2.2.2.2.1.Tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ đi đào tạo: 57
  2.2.2.2.2. Điều kiện đối với những cán bộ được cử đi đào tạo: 57
  2.2.2.3. Các chính sách đối với cán bộ được cử đi đào tạo: 59
  2.2.2.3.1. Chính sách về quyền lợi của cán bộ được cử đi đào tạo 59
  2.2.2.3.2. Chính sách quy định trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ được cử đi đào tạo: 60
  2.2.2.4. Chính sách đối với giảng viên tham gia đào tạo: 62
  2.3. Đánh giá thực trạng áp dụng chính sách đào tạo và phát triển NNL của SGD NHNNo&PTNT VN. 63
  2.3.1. Kết quả đào tạo nguồn nhân lực của SGD: 63
  2.3.2. Đánh giá về hiệu quả chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của SGD NHNo&PTNT Việt Nam: 70
  2.3.2.1. Những ưu điểm đạt được: 70
  2.3.2.2. Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân: 72
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SGD NHNo & PTNN VN NNo&PTNT VN . 75
  3.1. Định hướng hoạt động của SGD NHNo&PTNT Việt Nam năm 2009: 75
  3.1.1. Định hướng chung: 75
  3.1.2. Định hướng cụ thể: 76
  3.1.3. Định hướng đào tạo nguồn nhân lực của SGD NHNo & PTNN VN: 78
  3.2.Giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 78
  3.3.Một số kiến nghị hoàn thiện chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 79
  3.3.1.Kiến nghị với Lãnh đạo SGD NHNo&PTNT VN: 79
  3.3.2.Kiến nghị với NHNO&PTNT VN 80
  3.3.3.Kiến nghị với Chính Phủ và ngân hàng nhà nước. 81
  3.3.3.1.Kiến nghị với Chính Phủ: 81
  3.3.3.2. Kiến nghị với NHNN Việt Nam: 84
  KẾT LUẬN 85
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-30-2012, 06:23 PM
 2. Ho
  Refback This thread
  12-18-2012, 03:10 PM

Similar Threads

Find us on Google+