Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  May 2013
  Bài viết
  164
  Tài liệu đã gửi
  140
  Tài liệu được mua
  193
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  49,768
  Tài khoản hiện có
  937 Xu

  Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên tại tổng công ty cổ phần dệt may hà nội hanosimex

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN
  DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ HÌNH VẼ
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  CÁC TIÊU ĐỀ TRANG

  CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1
  “ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI HANOSIMEX” 1
  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN. 1
  1.3 CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 3
  1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI. 3
  1.5 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ PHÂN ĐỊNH NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN. 3
  1.5.1 Một số khái niệm và định nghĩa cở bản. 3
  1.5.1.1 Các tiếp cận về quản trị nhân sự. 3
  1.5.1.2. Các tiếp cận về đào tạo nhân viên. 4
  1.5.2. Phân định nội dung đào tạo nhân viên. 4
  1.5.2.1.Nội dung đào tạo nhân viên. 4
  1.5.2.3.Tổ chức công tác đào tạo nhân sự. 7
  1.5.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nhân viên. 10
  1.5.3.1 Nhân tố chủ quan. 10
  1.5.3.2 Nhân tố khách quan ( nhân tố môi trường ). 10

  CHƯƠNG ii : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI - HANOSIMEX 12
  2.1 PHƯƠNG PHÁP HỆ NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN. 12
  2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu. 12
  2.1.1.1 Phương pháp điều tra bản hỏi. 12
  2.1.1.2 Phương pháp phỏng vấn. 12
  2.1.1.3 Phương pháp nghiên cứu các dữ liệu thứ cấp. 12
  2.1.2 Phương pháp xử lý số liệu. 12
  2.1.2.1 Phương pháp tổng hợp và thống kê số liệu. 12
  2.1.2.2 Phương pháp phân tích, so sánh đối chiếu. 13
  2.2.1 Giới thiệu về Tổng cônng ty Cổ phần Dệt may Hà Nội - HANOSIMEX. 13
  2.2.1.1 Giới thiệu chung. 13
  2.2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển. 13
  2.2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức. 14
  2.2.1.4 Lĩnh vực kinh doanh của công ty. 16
  2.2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2007 – 2009. 16
  2.2.2 Ảnh hưởng của nhân tố môi trường tới công tác đào tạo nhân viên tại Công ty. 17
  2.2.2.1Môi trường vĩ mô 17
  2.2.2.2 Môi trường ngành. 17
  2.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC DỮ LIỆU THU THẬP. 17
  2.3.1 Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp. 17
  2.3.2 Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp. 18
  2.3.2.1 Phân tích số lượng lao động. 18
  2.3.2.2 Tình hình đào tạo nhân viên 3 năm qua của Cônng ty. 20
  2.3.2.3 Quy trình đào tạo của công ty. 23
  2.3.2.4 Hiệu quả đào tạo nhân viên tại Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội. 24

  CHƯƠNG III 25
  CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI – HANOSIMEX. 25
  3.1 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN VỀ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI – HANOSIMEX. 25
  3.1.1 Những thành công và nguyên nhân. 25
  3.1.2 Những tồn tại và nguyên nhân. 26
  3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HANOSIMEX TRONG THỜI GIAN TỚI. 27
  3.2.1 Phương hướng và mục tiêu phát triển của HANOSIMEX trong thời gian tới. 27
  3.2.1.1 Tiếp tục tiến hành tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh. 27
  3.2.1.2 Tiếp tục thực hiện chiến lược tănng tốc của Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội: “ Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, không ngừng tăng trưởng”. 27
  3.2.1.3 Một số mục tiêu cụ thể. 28
  3.2.2 Định hướng và yêu cầu đào tạo nhân viên của HANOSIMEX. 28
  3.3 CÁC ĐỀ XUẤT VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI – HANOSIMEX. 28
  3.3.1 Giải pháp tổng thể. 28
  3.3.1.1 Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên của Công ty. 29
  3.3.1.2 Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo nhân viên. 29
  3.3.1.3 Mở rộng hình thức, phương thức đào tạo nhân viên. 29
  3.3.1.4 Xây dựng phương châm, phương hướng đào tạo nhân viên hợp lý. 29
  3.3.1.5 Tổ chức lại bộ phận làm công tác đào tạo nhân viên. 30
  3.3.2 Giải pháp cụ thể. 30
  3.3.2.1 Xây dựng quy trình đào tạo nhân viên hoàn thiện hơn. 30
  3.3.2.2 Giải pháp đối với cán bộ quản lý. 32
  3.3.2.3 Giải pháp đối với nhân viên đào tạo. 32
  3.3.2.4 Giải pháp đối với cán bộ giảng dạy. 32
  3.3.2.5 Công ty cần quản lý, kiểm soát một cách chặt chẽ trong quá trình đào tạo. 33
  3.3.2.6 Công ty cần có biện pháp hữu hiệu để thu hút nhân tài. 33
  3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN EM VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI – HANOSIMEX. 34

  KẾT LUẬN 35
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Last edited by longnt; 03-17-2015 at 09:56 PM.
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-27-2012, 10:36 AM
Find us on Google+