Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  299
  Tài liệu đã gửi
  291
  Tài liệu được mua
  1,046
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  32,009
  Tài khoản hiện có
  8,609 Xu

  Đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội

  Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN KHĂN QUÀNG ĐỎ HÀ NỘI

  1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài
  Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, và trong xu thế hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp không chỉ phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước, mà khó khăn hơn là phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp nước ngoài có kinh nghiệm trên thị trường.
  Khi kinh tế phát triển, đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, nhu cầu du lịch của con người ngày càng gia tăng, kèm theo đó là những yêu cầu đáp ứng cao hơn về chất lượng dịch vụ của khách hàng. Để đạt được sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ của mình, các nhà quản trị khách sạn cần phải chú trọng đào tạo và bồi dưỡng nhân viên để tạo ra một đội ngũ lao động giỏi, chất lượng cao có thể đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng những yêu cầu được đặt ra.
  Ban lãnh đạo khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội đã quan tâm và chú trọng đến vấn đề này. Tuy nhiên, trên thực tế đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn còn nhiều hạn chế như: trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ của nhân viên chưa cao do hình thức và phương pháp đào tạo chưa đa dạng, nội dung đào tạo chưa đầy đủ,... Chính vì vậy, em đã quyết định chọn đề tài “ hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội” làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình.

  1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
  Đề tài tập trung nghiên cứu về đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội, cụ thể là nghiên cứu sâu về chương trình đào tạo và bồi dưỡng dựa trên các nội dung: xác định nhu cầu đào tạo, xác định mục tiêu đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong từng thời kỳ, xác định chính xác đối tượng đào tạo và bồi dưỡng, lựa chọn các hình thức và phương pháp đào tạo, xây dựng nội dung đào và bồi dưỡng nhân sự, xác định kinh phí đào tạo, triển khai đào tạo và đánh giá kết quả sau đào tạo. Thông qua việc nghiên cứu sâu về chương trình đào tạo và bồi dưỡng của khách sạn, tìm ra những ưu điểm, hạn chế của đào tạo và bồi dưỡng tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội.

  1.3 Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này chính là đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội. Cụ thể:
  - Làm rõ một số lý thuyết về nhân lực, về đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong khách sạn.
  - Thứ hai, phân tích thực trạng chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội.
  - Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu ở trên đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội.

  1.4 Phạm vi nghiên cứu
  Về nội dung: chuyên đề tập trung nghiên cứu về chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội.
  Về thời gian: chuyên đề sử dụng các tài liệu, số liệu về thực trạng của đào tạo và bồi dưỡng nhân lực của khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội từ năm 2009 đến năm 2010, các giải pháp và kiến nghị định hướng đến năm 2011 và các năm tiếp theo.
  Về không gian: các vấn đề liên quan đến đào tạo và bồi dưỡng nhân lực của khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội được nghiên cứu trong phạm vi tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội.

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN
  Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN KHĂN QUÀNG ĐỎ HÀ NỘI 1
  1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài 1
  1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 1
  1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1
  1.4 Phạm vi nghiên cứu 2
  1.5 Một số khái niệm và phân định nội dung về đào tạo và bồi dưỡng nhân lực 2
  1.5.1 Quản trị nhân lực trong khách sạn 2
  1.5.2 Đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong khách sạn 6

  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN KHĂN QUÀNG ĐỎ HÀ NỘI 12
  2.1 Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề 12
  2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 12
  2.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu 12
  2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội 13
  2.2.1 Giới thiệu tổng quan về khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội 13
  2.2.2 Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội 15
  2.3 Kết quả phân tích các dữ liệu thu thập về chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội 17
  2.3.1 Tình hình nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội (xem bảng 2.2) 17
  2.3.2 Nội dung đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội 18

  Chương 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN KHĂN QUÀNG ĐỎ HÀ NỘI 22
  3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 22
  3.1.1 Ưu điểm và nguyên nhân 22
  3.1.2 Hạn chế và nguyên nhân 23
  3.1.3 Vấn đề đặt ra 24
  3.2 Các đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội 25
  3.2.1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội 25
  3.2.2 Một số kiên nghị nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội 27
  KẾT LUẬN CHUNG 30
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. ?
  Refback This thread
  01-08-2013, 01:43 AM

Find us on Google+