Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  972
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  413 Xu

  Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 4
  I. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 4
  1. Một số khái niệm 4
  1.1 Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 4
  1.2. Phân loại đào tạo phát triển trong doanh nghiệp 5
  2. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 5
  2.1. Đào tạo trong công việc 5
  2.2. Đào tạo ngoài công việc 7
  3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển 9
  3.1 Các yếu tố thuộc về tổ chức 9
  3.2 Các yếu tố ngoài tổ chức 11
  4. Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 12
  II. CẦN THIẾT PHẢI THỰC HIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 18
  1. Sự cần thiết của đào tạo phát triển nguồn nhân lực đối với tổ chức, doanh nghiệp. 18
  2. Sự cần thiết phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại PVI. 20
  CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVI) 21
  I. Một số đặc điểm cơ bản của PVI 21
  1. Lịch sử hình thành và phát triển của PVI 21
  2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của PVI 24
  2.1 Các loại hình bảo hiểm 24
  2.2 Kinh doanh tái bảo hiểm 25
  2.3 Dịch vụ bảo hiểm khác 25
  2.4 Đầu tư 25
  3. Tình hình sản xuất kinh doanh của PVI 25
  4.Cơ cấu tổ chức bộ máy. 27
  5. Chức năng quyền hạn của các phòng ban 29
  5.1 Văn phòng 29
  5.2 Ban kế hoạch và phát triển kinh doanh 29
  5.3 Ban tài chính - kế toán 30
  5.4 Ban tổng hợp pháp chế 31
  5.5 Ban quản lý rủi ro và bồi thường 31
  5.6 Ban tin học thông tin 32
  5.7 Ban bảo hiểm năng lượng 32
  5.8 Ban bảo hiểm hàng hải 33
  5.9 Ban bảo hiểm hàng hải 33
  5.10 Ban tái bảo hiểm 34
  5.11 Ban bảo hiểm dự án 34
  5.12 Ban đầu tư 35
  III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TẠI PVI 35
  1. Bộ máy thực hiện công tác đào tạo và phát triển. 35
  2.Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển tại PVI 40
  2.1 Quy mô, cơ cấu lao động PVI 40
  2.2 Mục tiêu, kế hoạch và chiến lược phát triển của PVI 44
  2.3 Quy mô và nguồn vốn của PVI. 44
  3.Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại PVI 44
  3.1 Sơ đồ quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại PVI 44
  3.2 Phân tích quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại PVI 46
  4. Đánh giá chung công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại PVI 56
  CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 63
  ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM 63
  I. Định hướng công tác đào tạo và phát triển tại PVI 63
  1. Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của PVI 63
  2. Định hướng đào tạo phát triển trong tương lai của PVI 65
  II. Một số giải pháp hoàn thiện 66
  1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Ban TCNS, bổ sung thêm cán bộ nhân sự cho Ban TCNS và các đơn vị khác. 66
  1.1. Thực hiện đào tạo, nâng cao thêm kiến thức, kinh nghiệm về nhân sự cho các cán bộ tại Ban TCNS 67
  1.2. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng lao động 67
  1.3. Đào tạo thêm cho người lao động 67
  2. Cần xây dựng kế hoạch, chiến lược đào tạo và phát triển trong dài hạn cho PVI 69
  2.1 .Thực hiện kế hoạch hoá nguồn nhân lực cả trong ngắn hạn và dài hạn 69
  2.2. Xây dựng chiến lược cho đào và tạo phát triển nguồn nhân lực trong dài hạn 69
  3. Hoàn thiện quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực 70
  3.1 Xác định nhu cầu đào tạo 70
  3.2 Xác định mục tiêu đào tạo 71
  3.3 Xác định đối tượng đào tạo 71
  3.4 Xây dựng chương trình, lựa chọn phương pháp và giáo viên đào tạo 72
  3.5 Dự tính chi phí cho đào tạo 73
  3.6 Tổ chức thực hiện đào tạo 73
  3.7 Đánh giá chương trình và hiệu quả đào tạo 73
  4. Hoàn thiện các quy chế chính sách liên quan đến đào tạo 74
  5. Các giải pháp khác: 75
  KẾT LUẬN 76
  PHỤ LỤC
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài.
  Cạnh tranh đang diễn ra hết sức khốc liệt trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập mạnh mẽ, môi trường kinh doanh luôn biến động và thay đổi không ngừng. Các tổ chức, doanh nghiệp muốn đứng vững không còn cách nào khác là phải chấp nhận cạnh tranh và thích ứng với những điều kiện hoàn cảnh mới. Trong điều kiện đó, nguồn nhân lực đã được các doanh nghiệp xem là một tài sản quý giá, là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành bại của mình. Đối với nước ta, tuy có nguồn nhân lực dồi dào nhưng phần lớn chưa qua đào tạo, trình độ kỹ năng còn hạn chế. Số được đào tạo cũng không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn cả về số lượng, chất lượng lẫn vấn đề cập nhật kiến thức mới, công nghệ mới. Muốn đưa đất nước phát triển nhanh và tiến kịp các nước tiên tiến thi chúng ta cần phải đào tạo được một đội ngũ nhân lực có chất lượng cao và phát huy sử dụng thật tốt nguồn lực đó.

  Trong hoàn cảnh đó, các doanh nghiệp nước ta cũng gặp rất nhiều khó khăn khi không có được một nguồn nhân lực tốt nhất, không đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Do đó, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một giải pháp hiệu quả, là một yêu cầu, nhu cầu tất yếu và khẩn thiết của mọi tổ chức, doanh nghiệp nhằm xây dựng được một nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của mình. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) cũng không nằm ngoài thực trạng đó.

  Sau một thời gian thực tập và tìm hiểu tại PVI nhận thấy công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại đây còn một số vấn đề còn tồn tại cần được giải quyết. Có tầm ảnh hưởng và tác động rất lớn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh và sự phát triển của PVI nói riêng và tất cả các doanh nghiệp nói chung nên đã tập trung nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam” làm chuyên đề thực tập. Hy vọng, kết quả nghiên cứu và các giải pháp đưa ra sẽ giúp PVI hoàn thiện hơn công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đưa PVI ngày càng phát triển và là tài liệu cho các doanh nghiệp khác tham khảo và áp dụng cho mình.

  2. Mục đích nghiên cứu đề tài.
  - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức, doanh nghiệp.
  - Phân tích và đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam nhằm tìm ra các nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển tại PVI.
  - Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại PVI

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  - Đối tượng nghiên cứu là: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
  - Phạm vi nghiên cứu: Chỉ nghiên cứu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại PVI.
  4. Các phương pháp sử dụng nghiên cứu:
  - Phương pháp thống kê
  - Phương pháp phân tích tổng hợp
  - Phương pháp so sánh đánh giá
  - Phương pháp phỏng vấn và sử dụng bảng hỏi

  5. Kết cấu của chuyên đề.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề được chia làm 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận chung về đào tạo vào phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức, doanh nghiệp.
  Chương II: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam.
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam
  Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS VŨ THÀNH HƯNG (Trưởng khoa Quản lý đào tạo quốc tế) đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn, cùng các cán bộ công nhân viên tại PVI đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành được chuyên đề này.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-07-2012, 06:43 PM

Similar Threads

Find us on Google+