Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  972
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  413 Xu

  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên công ty cổ phần du lịch an giang





  TÓM TẮT

  Đề tài: “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên CTCP Du Lịch An Giang” được thực hiện với mục tiêu:
  - Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc tạo động lực cho nhân viên mà công ty đang thực hiện.
  - Phân tích các yếu tố đó trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên.
  - Đề xuất một số kiến nghị giúp công ty có thể khai thác tối đa năng suất làm việc của nhân viên.
  Trong phạm vi đề tài này tôi chỉ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên bao gồm chính sách công ty (lương, thưởng, phúc lợi, đào tạo-phát triển) và môi trường làm việc (điều kiện vật chất, công việc, quan hệ đồng nghiệp, phong cách lãnh đạo, văn hóa công ty). Đối tượng nghiên cứu là nhân viên làm việc tại văn phòng công CTCP Du Lịch An Giang.

  Nghiên cứu chủ yếu dựa trên cơ sở lý thuyết về Quản trị nhân sự. Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ tài liệu của CTCP Du Lịch An Giang, Internet, sách, giáo trình. Dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng cách tham khảo ý kiến của cán bộ lãnh đạo và phỏng vấn nhân viên làm việc tại văn phòng công ty. Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng và lấy mẫu theo hạn mức. Các dữ liệu sau khi thu thập được tổng hợp, xử lí và phân tích bằng thống kê mô tả với sự hỗ trợ của công cụ phân tích tần số.

  Kết quả nghiên cứu nhằm giải đáp các vấn đề như: chính sách và môi trường làm việc của công ty ảnh hưởng như thế nào đến động lực làm việc của nhân viên. Nhân viên hài lòng với các yếu tố đó ra sao.

  Tổng hợp kết quả cho thấy, chính sách và môi trường làm việc tại công ty có ảnh hưởng lớn đến động lực làm việc của họ, trong đó chính sách tiền lương là yếu tố ảnh hưởng quyết định nhất. Đa số nhân viên đều hài lòng với chính sách và môi trường làm việc tại công ty.

  Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin làm cơ sở cho Ban lãnh đạo công ty có thể biết được nhu cầu và mong muốn của nhân viên, xem công ty có thể đáp ứng họ ở những vấn đề gì. Từ đó có những công cụ hoặc biện pháp để tác động vào nhu cầu hoặc kì vọng của nhân viên để thúc đẩy họ hăng hái và tận tụy hơn với công việc, nhiệm vụ đảm nhận.

  MỤC LỤC
  Chương 1. MỞ ĐẦU 1
  1.1. Cơ sở hình thành 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1
  1.3. Phạm vi nghiên cứu 1
  1.4. Phương pháp nghiên cứu 1
  1.4.1. Phương pháp thu thập thông tin 1
  1.4.2. Phương pháp phân tích 2
  1.5. Kết cấu nội dung đề tài 2
  Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3
  2.1. Khái niệm động lực làm việc 3
  2.2. Lợi ích của việc tạo động lực làm việc 3
  2.3. Thuyết nhu cầu của Maslow 4
  2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 7
  2.4.1. Chính sách công ty 7
  2.4.1.1. Chính sách tiền lương 7
  2.4.1.2. Chính sách khen thưởng 8
  2.4.1.3. Phúc lợi 9
  2.4.1.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 9
  2.4.2. Môi trường làm việc 10
  2.4.2.1. Điều kiện vật chất làm việc 10
  2.4.2.2. Công việc 11
  2.4.2.3. Quan hệ đồng nghiệp 11
  2.4.2.4. Phong cách lãnh đạo 11
  2.4.2.5. Văn hóa công ty 11
  2.5. Mô hình nghiên cứu 12
  Chương 3. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CTCP DU LỊCH AN GIANG 13
  3.1. Quá trình hình thành và phát triển CTCP Du Lịch An Giang 13
  3.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty 14
  3.3. Tình hình lao động tại công ty 17


  Chương 4. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CTCP DU LỊCH AN GIANG 21
  4.1. Chính sách của công ty 21
  4.1.1.Chính sách tiền lương 21
  4.1.2. Chính sách khen thưởng 26
  4.1.3. Phúc lợi 29
  4.1.4. Đào tạo – Phát triển 33
  4.2. Môi trường làm việc 37
  4.2.1. Điều kiện làm việc 37
  4.2.2. Công việc 39
  4.2.3. Quan hệ đồng nghiệp 42
  4.2.4. Phong cách của người lãnh đạo 44
  4.2.5. Văn hóa công ty 45
  Chương 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50
  5.1. Kết luận 50
  5.2. Kiến nghị 51
  5.3. Hạn chế của đề tài: 52


  MỞ ĐẦU
  1.1. Cơ sở hình thành
  Ngày nay, trong điều kiện khắc nghiệt của thương trường, cạnh tranh về nguồn nhân lực luôn là vấn đề nóng bỏng tại các công ty. Nhiều công ty đã nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực, họ chính là tài sản, huyết mạch của công ty. Một công ty có thể có công nghệ hiện đại, chất lượng dịch vụ tốt, cơ sở hạ tầng vững chãi nhưng nếu thiếu lực lương lao động làm việc có hiệu quả thì công ty đó khó có thể tồn tại lâu dài và tạo dựng được lợi thế cạnh tranh. Làm thế nào để khai thác tốt nguồn lực ấy để phục vụ phát triển công ty cũng như tận dụng tối đa nguồn lực ấy để phát triển xã hội là một vấn đề đặt ra mang tính cấp thiết đối với các nhà quản lý nói chung và nhà quản trị nhân lực nói riêng. Để quản lý có hiệu quả nguồn lực quan trọng ấy điều đầu tiên phải hiểu và hiểu rõ về con người, coi con người là yếu tố trung tâm của sự phát triển. Đồng thời tạo điều kiện để phát huy hết khả năng tiềm ẩn ở trong mỗi con người. Có như thế sẽ không bị lãng phí nguồn lực và tạo động lực thúc đẩy hoàn thiện cá nhân và phát triển tổ chức.
  CTCP Du Lịch An là một công ty vừa họat động trên lĩnh vực thương mại vừa hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ, việc tạo động lực để khuyến khích nhân viên làm việc năng động, tích cực là rất cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nên tôi chọn “Các yếu tố thúc đẩy nhân viên làm việc tại CTCP Du Lịch An Giang” làm đề tài nghiên cứu.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  Đề tài được nghiên cứu với các mục tiêu như sau:
  - Tìm hiểu các yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên mà công ty đang thực hiện.
  - Phân tích các yếu tố đó trong việc thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên.
  - Đưa ra một số kiến nghị giúp công ty có thể khai thác tối đa năng suất làm việc của nhân viên.
  1.3. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài này chỉ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên bao gồm: chính sách công ty (lương, thưởng, phúc lợi, đào tạo và phát triển) và môi trường làm việc (điều kiện vật chất, công việc, quan hệ đồng nghiệp, phong cách lãnh đạo, văn hóa công ty). Đối tượng nghiên cứu là 20 nhân viên (nằm trong biên chế) làm việc tại văn phòng CTCP Du Lịch An Giang.
  Nghiên cứu sử dụng số liệu trong 3 năm từ năm 2005- 2007.
  1.4. Phương pháp nghiên cứu
  1.4.1. Phương pháp thu thập thông tin
  Thông tin sơ cấp được thu thập bằng cách:
  - Quan sát
  - Tham khảo ý kiến của một số cán bộ lãnh đạo và nhân viên của công ty
  - Phỏng vấn nhân viên văn phòng công ty thông qua bảng câu hỏi
  Thông tin thứ cấp được thu thập thông qua:
  - Các báo cáo, tài liệu của CTCP Du Lịch An Giang
  - Thông tin trên báo chí, Internet
  - Sách, giáo trình, luận văn
  Phương pháp chọn mẫu và cỡ mẫu:
  Chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên với cỡ mẫu là 20, tổng số mẫu chia theo hạn mức cho 5 phòng, mỗi phòng phỏng vấn 5 nhân viên. Bao gồm: phòng nghiệp vụ- phát triển du lịch, phòng tổ chức-hành chính, phòng kế toán-tài vụ, phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, đội xe.
  1.4.2. Phương pháp phân tích
  Thông tin thu thập được đưa vào phân tích dựa trên phương pháp thống kê mô tả với công cụ là phân tích tần số. Đồng thời sử dụng những kiến thức học được tại trường và thu thập qua việc đọc sách, báo, kết hợp với tham khảo ý kiến của một số cán bộ có liên quan đến đề tài trong công ty để phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên.
  1.5. Kết cấu nội dung đề tài
  Đề tài được chia thành các phần chính sau:
  Chương 1: Mở đầu
  Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và bố cục của đề tài.
  Chương 2: Cơ sở lý thuyết
  Chương này đề cập cơ sở lý thuyết có liên quan đến đề tài để người đọc có thể theo dõi và hiểu rõ nội dung của đề tài, bao gồm: thuyết nhu cầu của Maslow, các khái niệm cơ bản về các yếu tố tạo động lực làm việc.
  Chương 3: Giới thiệu về CTCP Du Lịch An Giang.
  Chương này giới thiệu khái quát về các hoạt động kinh doanh của công ty, lịch sử hình thành và phát triển công ty với kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm (2005, 2006, 2007).
  Chương 4: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại CTCP Du Lịch An Giang.
  Chương 5: Kết luận và kiến nghị.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ph
  Refback This thread
  12-21-2012, 06:14 PM

Find us on Google+