Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  841
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,470 Xu

  Nâng cao chất lượng đãi ngộ tài chính đối với lao động phổ thông tại công ty tnhh tiến động

  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
  “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN ĐỘNG”

  1.1. Tính cấp thiết của đề tài
  1.1.1. Về mặt lý luận
  Trong môi trường kinh tế toàn cầu như hiện này, mỗi doanh nghiệp đều cố gắng tìm kiếm cho mình một lợi thế cạnh tranh để cạnh tranh trên thị trường. Những lợi thế canh tranh đó có thể là công nghệ, tiềm lực tài chính, hay con người. Với tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, và thị trường tài chính năng động như hiện nay, công nghệ hay tiềm lực tài chính không còn là yếu tố cạnh tranh mang tính bền vững. Trong khi đó, vai trò của nguồn lực con người càng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong bất cứ tổ chức nào. Do vậy, việc quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm nghiên cứu nhằm sử dụng tối ưu hiệu suất và hiệu quả của nguồn nhân lực. Trong nội dung của quản trị nhân lực nếu như tuyển dụng nhân sự đóng vai trò thu hút và chọn lựa người lao động có năng lực, phẩm chất phù hợp với vị trí cần tuyển thì đãi ngộ nhân sự đóng vai trò kích thích người lao động làm việc hết mình với công việc, tạo sự gắn bó và niềm tin giữa người lao động với doanh nghiệp. Do vậy, đãi ngộ nhân sự trong các doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng được như là một công cụ tạo động lực cho đội ngũ lao động của doanh nghiệp.

  Đãi ngộ nhân sự trong các doanh nghiệp gồm 2 nội dung chính là đãi ngộ tài chính và đãi ngộ phi tài chính. Trong khi đãi ngộ phi tài chính thực chất là quá trình chăm lo đời sống tinh thần của người lao động thông qua các công cụ không phải tiền tạc thì đãi ngộ tài chính lại mang lại thu nhập chính cho người lao động thông qua các khoản lương, thưởng, trợ cấp. phụ cấp, phúc lợi, cổ phần… Đãi ngộ tài chính là công cụ chính giúp thoả mãn những nhu cần cần thiết nhất của người lao động. Công cụ đãi ngộ tài chính không những là khoản bù đắp và ghi nhận nỗ lực của người lao động trong quá khứ mà nó còn có tác dụng tạo động lực kích thích tinh thần, nhiệt tình làm việc của người lao động, giúp giảm thiểu tỷ lệ bỏ việc và chuyển công tác, tạo sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp, giúp giảm thiểu tỷ lệ bỏ việc và chuyển công tác, tạo sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp. Với vai trò quan trọng như trên, đãi ngộ tài chính cần tiếp tục được nghiên cứu nhằm phát huy tối đa vai trò của đãi ngộ tài chính trong các doanh nghiệp.

  1.1.2. Thực tiến doanh nghiệp
  Thành lập năm 1995, cho đến nay công ty TNHH Tiến Đông đã không ngừng lớn mạnh và trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất và thương mại mặt hàng thủ công mỹ nghệ lớn nhất huyện Chương mỹ. Với nguốn nhân lực trên 700 người, khoảng 600 trong số đó là người lao động phổ thông làm việc tại các phân xưởng sản xuất, lực lượng này đóng vai trò rất quan trọng đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  Sau khủng kinh tế thế giới 2008, nền kinh tế Việt nam nói chung cũng như các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói riêng gặp ít nhiều khó khăn. Trong số các ngành xuất khẩu của Việt nam thì ngành xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan là ngành mang lại giá trị gia tăng lớn. Đối với công ty TNHH Tiến Động, sau ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế công ty đã có những thay đổi trong chiến lược kinh doanh của mình. Công ty tập trung mở rộng thị trường trong nước đồng thời duy trì các thị trường xuất khẩu chính. Do vậy, nhu cầu nguồn nhân lực tăng cao, đặc biệt là nhu cầu về lao động phổ thông phục vụ cho các đơn đặt hàng trong nước lớn. Tuy nhiên do giảm sút về thu nhập nên lực lượng lao động phổ thông tại địa phương có xu hướng giảm sút đồng thời nhiều doanh nghiệp sản xuất và thương mại khác trong khu vực phát triển nên đã làm tăng khả năng cạnh tranh về lao động phổ thông của các công ty. Tại công ty, tình trạng bỏ việc xảy ra, khó tuyển thêm lao động mới. Chính sách đãi ngộ tài chính của công ty đã không phát huy vai trò kích thích và tạo sự gắn bó, yên tâm làm việc giữa công ty và người lao động.
  Do vậy, vấn đề này cấp thiết được nghiên cứu, giải quyết trên góc độ lý thuyết và thực tiễn.

  1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
  Trong quá trình thực tập tổng hợp tại phòng tổ chức hành chính, công ty TNHH Tiến Động, bằng phương pháp phiếu điều tra và phỏng vấn, em thấy vấn đề đặt ra trên bình diện chung về quản trị của doanh nghiệp là:
  - Khó khăn trong việc tuyển dụng lao động phổ thông
  - Tình trạng bỏ việc, nhảy việc của lao động phổ thông, công ty phải tuyển dụng lao động ở các tỉnh xa
  - Chính sách lương đối với lao động phổ thông thấp, ít đãi ngộ
  Đồng thời, đánh giá về chính sách lương của công ty, nhiều ý kiến cho rằng chính sách lương chưa kích thích động viên tối đa người lao động, chính sách lương đối với đối tượng lao động phổ thông so với các doanh nghiệp khác trong khu vực ở mức trung bình.

  Từ những nhận xét trên, em nhận thấy vấn đề nâng cao chất lượng đãi ngộ tài chính đối với lao động phổ thông tại công ty TNHH Tiến Động rất cần thiết với doanh nghiệp. Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu những công trình nghiên cứu năm trước, em thấy chưa có luận văn nào nghiên cứu vấn đề nâng cao chất lượng đãi ngộ tài chính đối với lao động phổ thông tại công ty TNHH Tiến Động
  Nhận thức được tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiến, em quyết định chọn đề tài luận văn “Nâng cao chất lượng đãi ngộ tài chính đối với lao động phổ thông tại công ty TNHH Tiến Động”. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đãi ngộ tài chính đối với lao động phổ thông tại công ty là rất cần thiết, nhằm khắc phục các vấn đề cấp thiết đặt ra về quản trị và đáp ứng kịp thời nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty.

  Với hướng đề tài đã chọn, em tiến hành nghiên cứu thực trạng chính sách đãi ngộ tài chính đối với lao động phổ thông tại công ty và các nhân tố ảnh hưởng. Từ đó, rút ra những ưu điểm và hạn chế của chính sách đó làm cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đãi ngộ tài chính đối với lao động phổ thông của công ty.

  1.3. Mục tiêu nghiên cứu
  Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề đãi ngộ tài chính đối với lao động phổ thông tại công ty TNHH Tiến Động. Đề tài hướng tới đạt được những mục tiêu:
  - Hệ thống hoá một số lý thuyết cơ bản về đãi ngộ nhân sự, đãi ngộ tài chính đối với lao động phổ thông trong doanh nghiệp.
  - Phân tích, đánh giá công tác đãi ngộ tài chính của công ty TNHH Tiến Động hiện nay.
  - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính đối với lao động phổ thông tại công ty TNHH Tiến Động.

  1.4. Phạm vi nghiên cứu .
  - Thời gian : Nghiên cứu chế độ đãi ngộ tài chính của Công ty TNHH Tiến Động trong vòng 3 năm 2007-2009
  - Không gian : Nghiên cứu tại công ty TNHH Tiến Động, bộ phận sản xuất, và một số điều tra so sánh với một số doanh nghiệp sản xuất trong khu vực khu công nghiệp Phú Nghĩa.
  - Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng chủ yếu phương pháp duy vật biện chứng để xem xét, nhận định các vấn đề trong mối quan hệ với các vấn đề khác một cách tổng thể, toàn diện. Ngoài ra, phương pháp duy vật lịch sử cũng được áp dụng để có những đánh giá về công tác đãi ngộ tài chính đối với lao động phổ thông tại công ty TNHH Tiến Động ở thời điểm hiện tại, nhưng trong mối quan hệ với các năm trước đó, với quá trình hình thành và phát triển của công ty.

  1.5. Kết cấu luận văn tốt nghiệp
  Ngoài phần tóm lược, lời cảm ơn, danh mục từ viết tắt, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, nôi dung bài luận văn của em gồm 4 chương như sau:
  Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài “Nâng cao chất lượng đãi ngộ tài chính đối với lao động phổ thông tại công ty TNHH Tiến Động”
  Chương 2: Một số vấn đề lý luận cơ bản về đãi ngộ tài chính đối với lao động phổ thông trong các doanh nghiệp.
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng đãi ngộ tài chính đối với lao động phổ thông tại công ty TNHH Tiến Động
  Chương 4: Kết luận và đề xuất hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính đối với lao động phổ thông tại công ty TNHH Tiến Động
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. N
  Refback This thread
  12-21-2012, 11:00 AM

Find us on Google+