Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,960
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,390 Xu

  Hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính với nhân viên bán hàng ở công ty siêu thị hà nội

  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ PHI TÀI CHÍNH VỚI NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Ở CÔNG TY SIÊU THỊ HÀ NỘI

  1.1 Tính cấp thiết của đề tài
  Từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới thì sức ép đối với các công ty trong nước ngày càng tăng. Các công ty, tập đoàn nước ngoài xâm nhập vào nước ta, cạnh tranh trực tiếp với các công ty nội địa. Một vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước.Trong các cách để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty, thì lợi thế thông qua con người được xem là yếu tố căn bản. Con người được xem là nguồn lực căn bản và có tính quyết định của mọi thời đại. Nguồn lực từ con người là yếu tố bền vững và khó thay đổi nhất trong mọi tổ chức.

  Năng lực thông qua con người ở các công ty được hiểu như là khả năng của đội ngũ nhân viên trong công ty. Nguồn nhân lực đóng góp cho sự thành công của công ty trên các khía cạnh chất lượng cao, dịch vụ tuyệt hảo, khả năng đổi mới; kỹ năng trong công việc cụ thể; và năng suất của đội ngũ nhân viên. Đây là những yếu tố then chốt mang lại sự thành công của các tổ chức.
  Muốn nhân viên trong công ty phát huy hết khả năng của họ thì tạo động lực cho họ thông qua đãi ngộ thật tốt. Trước hết, phải đánh giá chính xác hiệu quả lao động, đáp ứng thu nhập xứng đáng với vị trí công việc và khả năng làm việc của người lao động. Song song với nó là phải thực hiện đãi ngộ về mặt tinh thần thông qua công việc và môi trường làm việc. Có rất nhiều công ty nước ngoài thu nhập cao nhưng nhân viên vẫn bỏ đi nơi khác có thu nhập thấp hơn. Đó là vì môi trường làm việc căng thẳng, tạo sức ép quá lớn đối với nhân viên.

  Đãi ngộ phi tài chính là một việc vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nhưng thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa đánh gia đúng mức tầm quan trọng của vấn đề này. Chính điều này đã tạo ra sức ỳ đối với sự phát triển của các công ty trong nước. Bởi lẽ, chỉ khi nào tạo được động lực cho người lao động thì họ mới phát huy được hết khả năng cống hiến cho công ty.
  Ngành nghề kinh doanh của Công ty Siêu thị Hà Nội là tham gia vào các hoạt động bán buôn, bán lẻ, phát triển mạng lưới bán hàng thông qua hệ thống kênh siêu thị và các cửa hàng tiện ích. Vì vậy, nhân viên bán hàng có vai trò rất quan trọng và quyết định đến sự phát triển của công ty. Ngày nay, xã hội không ngừng phát triển nhu cầu của con người cũng không ngừng được nâng cao. Con người làm việc không chỉ mong muốn nhận được thu nhập xứng đáng với khả năng, hiệu quả làm việc của họ mà còn muốn xã hội, mọi người xung quanh tôn trọng, biết được lợi ích mà họ đem lại. Và nhân viên bán hàng của Công ty Siêu thị Hà Nội cũng không phải là ngoại lệ. Vì thế, muốn Công ty Siêu thị Hà Nội phát triển thì phải tạo động lực cho nhân viên bán hàng.

  Tạo động lực bằng cách đãi ngộ tốt nhưng trong thời gian thực tập ở Công ty Siêu thị Hà Nội thì em nhận thấy chính sách đãi ngộ, đặc biệt là chính sách đãi ngộ phi tài chính còn nhiều hạn chế. Chính sách đãi ngộ phi tài chính của công ty chưa được xây dựng một cách cụ thể, rõ ràng và thậm chí việc thực hiện còn chưa được sát thực và chưa được chú trọng. Vì vậy mà công ty chưa thực sự tạo được động lực làm việc tốt và khai thác có hiệu quả được năng lực làm việc của nhân viên bán hàng. Vậy thì hiệu quả kinh doanh của công ty chưa phải là cao nhất, đặc biệt khi thị trường trong nước ngày càng cạnh tranh quyết liệt từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới(WTO) và khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới còn đang tiếp diễn.
  Như vậy, có thể thấy vấn đề cấp thiết mà Công ty Siêu thị Hà Nội cần làm là hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính đối với nhân viên bán hàng trong công ty.

  1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
  Từ phân tích ở trên ta có thể thấy được tầm quan trọng của công tác đãi ngộ phi tài chính với nhân viên bán hàng ở Công ty Siêu thị Hà Nội. Nếu thực hiện tốt công tác này chính là lời giải cho bài toán tạo động lực cho nhân viên bán hàng để họ phát huy hết khả năng của mình đem lại sự phát triển thịnh vượng cho Công ty Siêu thị Hà Nội. Nhận thấy được điều này em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính với nhân viên bán hàng ở Công ty Siêu thị Hà Nội”.

  1.3 Các mục tiêu nghiên cứu
  Để thực hiện hoặc giải quyết tốt một vấn đề nào đó thì phải xác định rõ ràng mục tiêu. Đối với những sinh viên phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp phải xác định rõ, đúng đắn các mục tiêu của luận văn. Mục tiêu khi viết bài luận văn này trước hết là nghiên cứu tài liệu về đãi ngộ phi tài chính để hiểu rõ các lý luận cơ bản làm cơ sở để phân tích thực trạng công tác đãi ngộ phi tài chính ở Công ty Siêu thị Hà Nội và từ đó đưa ra những đề xuất, giải pháp để giải quyết vấn đề còn tồn tại.

  Các mục tiêu cụ thể mà luận văn cần làm:
  1. Tiếp cận một số lý luận cơ bản về đãi ngộ phi tài chính.
  2. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đãi ngộ phi tài chính với nhân viên bán hàng ở Công ty Siêu thị Hà Nội.
  3. Đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính với nhân viên bán hàng ở Công ty Siêu thị Hà Nội.
  1.4 Phạm vi nghiên cứu
  1. Không gian: Công ty Siêu thị Hà Nội có hệ thống bán lẻ rất rộng lớn, phức tạp và khả năng còn hạn chế của bản thân nên em chỉ tập trung nghiên cứu công tác đãi ngộ phi tài chính ở siêu thị hapro mart D2- Giảng Võ.
  2. Thời gian: trong quá trình thực tập ở Công ty Siêu thị Hà Nội em tập trung thu thập, xử lý, phân tích các thông tin, số liệu của công ty trong 3 năm 2007, 2008, 2009.

  1.5 Kết cấu luận văn
  Gồm 4 chương:
  Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính với nhân viên bán hàng ở Công ty Siêu thị Hà Nội.
  Chương 2: Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về đãi ngộ phi tài chính.
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng công tác đãi ngộ phi tài chính với nhân viên bán hàng ở Công ty Siêu thị Hà Nội.
  Chương 4: Các kết luận và đề xuất để hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính với nhân viên bán hàng ở Công ty Siêu thị Hà Nội.

  MỤC LỤC
  TÓM LƯỢC
  LỜI CẢM ƠN
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  Trang

  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ PHI TÀI CHÍNH VỚI NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY SIÊU THỊ HÀ NỘI 1
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 2
  1.3 Các mục tiêu nghiên cứu 3
  1.4 Phạm vi nghiên cứu 3
  1.5 Kết cấu luận văn 3

  CHƯƠNG 2. TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐÃI NGỘ PHI TÀI CHÍNH 5
  2.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản. 5
  2.1.1. Khái niệm quản trị nhân lực. 5
  2.1.2. Khái niệm đãi ngộ nhân sự. 5
  2.1.3. Khái niệm đãi ngộ tài chính và đãi ngộ phi tài chính. 5
  2.1.4. Khái niệm công việc và môi trường làm việc. 5
  2.2. Một số lý thuyết về đãi ngộ phi tài chính trong doanh nghiệp. 5
  2.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước. 7
  2.4. Phân định nội dung đãi ngộ phi tài chính. 8
  2.4.1. Các hình thức đãi ngộ phi tài chính. 8
  2.4.1.1. Đãi ngộ thông qua công việc 8
  2.4.1.2. Đãi ngộ thông qua môi trường làm việc. 10
  2.4.2. Tổ chức công tác đãi ngộ phi tài chính trong doanh nghiệp. 11
  2.4.2.1. Xây dựng chính sách đãi ngộ phi tài chính. 11
  2.4.2.2. Triển khai thực hiện chính sách đãi ngộ phi tài chính trong doanh nghiệp. 12
  2.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đãi ngộ phi tài chính trong doanh nghiệp. 13

  CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ PHI TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY SIÊU THỊ HÀ NỘI 15
  3.1. Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề 15
  3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 15
  3.1.2. Phương pháp xử lý dữ liệu 15
  3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của yếu tố môi trường đến hoạt động đãi ngộ phi tài chính tại Công ty Siêu thị Hà Nội. 15
  3.2.1. Đánh giá tổng quan Công ty Siêu thị Hà Nội 15
  3.2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 15
  3.2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty. 16
  3.2.1.3. Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của công ty: 18
  3.2.1.4. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty(2007- 2009) 19
  3.1.5. Phân tích tình hình sử dụng nhân viên bán hàng ở Công ty
  3.2.2. Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến hoạt động đãi ngộ phi tài chính tại công ty. 20
  3.2.2.1. Môi trường bên ngoài công ty 20
  3.2.2.2. Môi trường bên trong công ty 20
  3.3 Kết quả điều tra về thực trạng công tác đãi ngộ phi tài chính đối với nhân viên bán hàng ở Công ty Siêu thị Hà Nội. 21
  3.4. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp về tình hình thực hiện công tác đãi ngộ phi tài chính đối với NV bán hàng của công ty. 25
  3.4.1. Tình hình đãi ngộ phi tài chính đối với NV bán hàng tại Công ty Siêu thị Hà Nội. 25
  3.4.1.1. Công tác đãi ngộ phi tài chính thông qua công việc. 25
  3.4.1.2. Công tác đãi ngộ phi tài chính thông qua môi trường làm việc. 30
  3.4.2. Công tác tổ chức đãi ngộ phi tài chính đối với NV bán hàng ở Công ty Siêu thị Hà Nội. 34
  3.4.2.1. Công tác xây dựng chính sách đãi ngộ phi tài chính đối với NV bán hàng. 34
  3.4.2.2. Công tác triển khai thực hiện chính sách đãi ngộ phi tài chính tại Công ty Siêu thị Hà Nội. 35

  CHƯƠNG 4. CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ PHI TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY SIÊU THỊ HÀ NỘI 37
  4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu về công tác đãi ngộ phi tài chính đối với nhân viên bán hàng tại Công ty Siêu thị Hà Nội. 37
  4.1.1. Thành công và nguyên nhân 37
  4.1.2. Hạn chế và nguyên nhân 37
  4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề đãi ngộ phi tài chính đối với nhân viên bán hàng tại Công ty Siêu thị Hà Nội. 39
  4.2.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới. 39
  4.2.2. Quan điểm giải quyết hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính đối với nhân viên bán hàng ở Công ty Siêu thị Hà Nội. 40
  4.3. Một số đề xuất và kiến nghị để hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính đối với nhân viên bán hàng ở Công ty Siêu thị Hà Nội. 41
  4.3.1. Hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính đối với nhân viên bán hàng thông qua công việc. 41
  4.3.1.1. Phân công đúng người, đúng việc 41
  4.3.1.2. Đem lại thu nhập xứng đáng với vị trí công việc và khả năng 42
  4.3.1.3. Thăng chức hoặc trao thêm quyền hạn 43
  4.3.1.4. Chương trình biểu dương thành tích trao bằng khen 44
  4.3.1.5. Làm giàu nội dung công việc 45
  4.3.2. Hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính đối với nhân viên bán hàng thông qua môi trường làm việc. 46
  4.3.2.1. Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động 46
  4.3.2.2. Tạo một quĩ thời gian làm việc linh hoạt 47
  4.3.2.3. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể trong công ty 48
  4.3.2.4. Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp 49
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-25-2012, 11:05 AM

Find us on Google+