Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  299
  Tài liệu đã gửi
  291
  Tài liệu được mua
  1,046
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  32,009
  Tài khoản hiện có
  8,609 Xu

  Hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty cổ phần chế tạo máy biến thế và vật liệu điện hà nội

  MỤC LỤC
  TÓM LƯỢC
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ PHI TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI” 1
  1.1 Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội” 1
  1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 2
  1.3 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.4 Phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
  1.5 Kết cấu luận văn tốt nghiệp 3

  CHƯƠNG II: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN 4
  VỀ ĐÃI NGỘ PHI TÀI CHÍNH 4
  2.1 Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản 4
  2.1.1 Khái niệm quản trị nhân sự. 4
  2.1.2 Khái niệm đãi ngộ nhân sự 4
  2.1.3 Khái niệm đãi ngộ phi tài chính 4
  2.2 Một số lý thuyết của của đãi ngộ phi tài chính 4
  2.2.1 Cách tiếp cận đãi ngộ nhân sự và đãi ngộ phi tài chính của Ths. Vũ Thùy Dương và TS. Hoàng Văn Hải 4
  2.2.2 Cách tiếp cận đãi ngộ phi tài chính theo thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow 5
  2.2.3 Cách tiếp cận đãi ngộ phi tài chính theo thuyết cân bằng của J.S.Adams 6
  2.3 Tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội” 7
  2.4 Phân định nội dung vấn đề đãi ngộ phi tài chính 8
  2.4.1 Các hình thức đãi ngộ phi tài chính trong doanh nghiệp 8
  2.4.1.1 Đãi ngộ phi tài chính thông qua công việc 8
  2.4.1.2 Đãi ngộ phi tài chính thông qua môi trường làm việc 9
  2.4.2 Tổ chức đãi ngộ phi tài chính trong doanh nghiệp 10
  2.4.2.1 Xây dựng chính sách đãi ngộ phi tài chính trong doanh nghiệp 10
  2.4.2.2 Triển khai thực hiện chính sách đãi ngộ phi tài chính trong doanh nghiệp 11
  2.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đãi ngộ phi tài chính 11
  2.4.3.1 Môi trường bên trong doanh nghiệp 11
  2.4.3.2 Môi trường bên ngoài doanh nghiệp 12
  2.4.3.3 Nhân tố thuộc chính bản thân nhân viên 13

  CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ PHI TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY BIÊN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI 14
  3.1 Phương pháp hệ nghiên cứu 14
  3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 14
  3.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu 15
  3.2 Đánh giá tổng quan tình hình và các nhân tố ảnh hưởng tới công tác đãi ngộ phi tài chính 15
  3.2.1 Giới thiệu về công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội. 15
  3.2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 15
  3.2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 16
  3.2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 16
  3.2.1.4 Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu 18
  3.2.2 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn từ 2007-2009 19
  3.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đãi ngộ phi tài chính tại công ty. 21
  3.2.3.1 Nhân tố thuộc môi trường bên ngoài 21
  3.2.3.2 Nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp 22
  3.2.3.3 Nhân tố đến từ chính bản thân nhân viên 23
  3.3 Kết quả điều tra về thực trạng đãi ngộ phi tài chính tại công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.. 23
  3.3.1 Công tác đãi ngộ phi tài chính thông qua công việc 23
  3.4.2.2 Công tác đãi ngộ phi tài chính thông qua môi trường làm việc tại công ty 29
  3.4 Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp về tình hình thực hiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội. 34
  3.4.1 Tình hình sử dụng và quản lý nhân sự của công ty 34
  3.4.2 Thực trạng công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội 35
  3.4.2.1 Đãi ngộ phi tài chính thông qua công việc 35
  3.4.2 Đãi ngộ phi tài chính thông qua môi trường làm việc 39
  3.4.3 Công tác tổ chức thực hiện đãi ngộ phi tài chính tại công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội. 41
  3.4.3.1 Xây dựng chính sách đãi ngộ phi tài chính 41
  3.4.3.2 Triển khai thực hiện chính sách đãi ngộ phi tài chính 43

  CHƯƠNG IV: CÁC KẾT LUẬN, THẢO LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ PHI TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI 44
  4.1 Các kết luận và phát hiện về đãi ngộ phi tài chính tại công ty 44
  4.1.1 Các kết luận đối với công tác đãi ngộ phi tài chính thông qua công việc 44
  4.1.2 Các kết luận đối với công tác đãi ngộ phi tài chính thông qua môi trường làm việc 45
  4.2 Các dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty 46
  4.2.1 Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội. 46
  4.2.1.1 Mục tiêu hoạt động của công ty 46
  4.2.1.1.1 Mục tiêu ngắn hạn 46
  4.2.1.1.2 Mục tiêu dài hạn 46
  4.2.1.2 Phương hướng hoạt động của công ty 46
  4.2.2 Quan điểm hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty 47
  4.3 Các đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội 47
  4.3.1 Một số giải pháp liên quan đến công việc. 47
  4.3.1.1 Nâng cao chất lượng công tác phân công công việc cho nhân viên: đúng người, đúng việc. 47
  4.3.1.2 Trong quá trình làm việc nhà quản lý cần quan tâm đến nhân viên, tạo động lực, khích lệ, động viên giúp nhân viên hoàn thành tốt công việc. 49
  4.3.2 Một số giải pháp liên quan đến môi trường làm việc 51
  4.3.2.1 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững, tin tưởng lẫn nhau. 51
  4.3.2.2 Rút ngắn khoảng cách nhân viên và lãnh đạo, tạo điều kiện cho nhân viên được phát biểu ý kiến. 51
  4.3.2.3 Xây dựng tinh thần đồng đội 53
  4.3.2.4 Nâng cao hơn nữa điều kiện làm việc, quan tâm đến đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân viên. 54
  4.3.2.5 Tổ chức các khóa đào tạo và huấn luyện về công tác an toàn lao động 54
  4.3.3 Một số giải pháp liên quan đến tổ chức thực hiện công tác đãi ngộ phi tài chính. 55
  4.4 Những hạn chế nghiên cứu và vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 56
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+