Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  841
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,470 Xu

  Hoàn thiện chính sách đãi ngộ tài chính tại công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh

  LỜI CẢM ƠN
  Luận văn tốt nghiệp là công trình nghiên cứu quan trọng của mỗi sinh viên. Là sản phẩm khoa học của sinh viên sau quá trình học tập 4 năm dưới sự chỉ bảo, truyền đạt kiến thức cơ bản của giáo viên ở trường đại học và 3 tháng thực tập tìm hiểu thực tế tại công ty. Để hoàn thành luận văn này ngoài sự nỗ lực,cố gắng của bản thân mà còn có sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn, sự tạo điều kiện từ phía nhà trường, cũng như từ phía công ty thực tập và một điều không thể thiếu đó là sự quan tâm động viên từ gia đình.

  Trong lời mở đầu này em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám Hiệu trường đại học Thương Mại, Khoa Quản trị Doanh nghiệp thương mại, bộ môn Quản trị nguồn nhân lực đã trang bị cho em những kiến thức và tạo điều kiện tốt nhất để em hoàn thành để tài của mình.

  Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô giáo CN. Nguyễn Ngọc Diệp-người đã luôn theo sát, hướng dẫn tận tình em trong suốt quá trình viết luận văn.
  Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh đã tạo điều kiện cho em tiếp cận thực tế, thu thập tài liệu và giúp đỡ em trong thời gian em thực tập tại công ty.
  Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân đã là nguồn động viên rất lớn và giúp đỡ em trong suốt thời gian viết bài luận văn của mình.

  Em xin chân thành cảm ơn!

  MỤC LỤC

  TÓM LƯỢC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH IN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ THỊNH 1
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề cho đề tài 2
  1.3. Mục tiêu nhiên cứu 2
  1.4. Phạm vi nghiên cứu 2
  1.5. Kết cấu luận văn 2
  CHƯƠNG 2: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 4
  2.1. Một số khái niệm cơ bản 4
  2.2. Một số lý thuyết của vấn đề nâng cao chất lượng đãi ngộ tài chính 5
  2.2.1. Các lý thuyết tạo động lực người lao động 5
  2.2.1.1. Khái niệm động lực lao động và các yếu tố ảnh hưởng tới động lực lao động 5
  2.2.1.2. Mục đích, Vai trò và ý nghĩa tạo động lực lao động 7
  Đối với xã hội: 8
  2.2.2. Cách tiếp cận của các tác giả khác về tạo động lực lao động 8
  2.2.2.1. Hệ thống nhu cầu của Maslow 9
  2.2.2.2. Hệ thống 2 yếu tố của Frederick Herzgberg 10
  2.2.2.3 Học thuyết tăng cường tích cực của B.F.Skinner 11
  2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu của các công trình năm trước 12
  2.4. Phân định nội dung nghiên cứu đề tài 13
  2.4.1. Nội dung chính sách đãi ngộ tài chính 13
  2.4.1.1. Chính sách tiền lương 13
  2.4.1.2. Chính sách tiền thưởng 14
  2.4.1.3. Chính sách đãi ngộ tài chính khác 14
  2.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới chính sách đãi ngộ tài chính của doanh nghiệp 14
  2.4.2.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 14
  2.4.2.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 15
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNH PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ CỦA PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH IN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ THỊNH 16
  3.1. Phương pháp nghiên cứu các vấn đề 16
  3.1.1. Phương pháp thu thập số liệu 16
  3.1.1.1 .Phương pháp bảng câu hỏi 16
  3.1.1.2. Phương pháp phỏng vấn 16
  3.1.1.3. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 16
  3.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu 16
  3.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến chính sách đãi ngộ tài chính tại công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh 16
  3.2.1 Giới thiệu công ty 16
  3.2.2 Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách đãi ngộ tài chính tại doanh nghiệp 20
  3.2.2.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 20
  3.2.2.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 21
  3.3. Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp 22
  3.3.1. Kết quả điều tra về chính sách tiền lương của công ty 22
  3.3.2. Kết quả điều tra về chính sách tiền thưởng của công ty 25
  3.3.3. Kết quả điều tra về chính sách đãi ngộ tài chính khác của công ty 27
  3.3.4. Kết quả điều tra khác 28
  3.4. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp. 31
  3.4.1. Tình hình nhân sự 31
  3.4.1.1. Cơ cấu lao động của công ty 31
  3.4.1.2 Thu nhập bình quân của người lao động 35
  3.4.2. Chính sách đãi ngộ tài chính tại công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh 38
  3.4.2.1. Chính sách tiền lương của công ty 38
  3.4.2.2.Chính sách tiền thưởng của công ty 40
  3.4.2.3. Chính sách đãi ngộ tài chính khác của công ty 40
  CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH IN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ THỊNH 43
  4.1. Các kết luận 43
  4.1.1. Đánh giá thành công 43
  4.1.1.1. Chính sách tiền lương 43
  4.1.1.2. Chính sách tiền thưởng 44
  4.1.1.3. Chính sách đãi ngộ tài chính khác 44
  4.1.2. Đánh giá tồn tại 45
  4.1.2.1. Chính sách tiền lương 45
  4.1.2.2. Chính sách tiền thưởng 46
  4.1.2.3. Chính sách đãi ngộ tài chính khác 47
  4.1.3. Nguyên nhân 47
  4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết hoàn thiện chính sách đãi ngộ tài chính tại công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh 48
  4.2.1. Định hướng phát triển công ty 48
  4.2.2. Quan điểm giải quyết hoàn thiện chính sách đãi ngộ tài chính tại công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh 49
  4.3. Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đãi ngộ tài chính tại công ty 50
  4.3.1. Giải pháp về chính sách tiền lương 50
  4.3.2. Giải pháp về chính sách tiền thưởng 51
  4.3.3. Giải pháp về các chính sách đãi ngộ tài chính khác 53
  4.3.4. Các giải pháp khác và kiến nghị 53
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-26-2012, 10:27 PM

Find us on Google+