Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tiền lương của người lao động tại Công ty Dịch vụ Thương Mại Thăng Long

  1PHẦN MỞ ĐẦU: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

  1.1. Tính cấp thiết của đề tài
  Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là giá cả yếu tố sức lao động mà người bán sức lao động nhận được từ người sử dụng lao động. Do vậy tiền lương luôn là đề tài mang tính thời sự và được mọi người và toàn xã hội quan tâm. Trong thực tế, nhiều lần Nhà nước đã điều chỉnh mức lương tối thiểu đã dẫn đến sự thay đổi về tiền lương, thu nhập và đời sống của người lao động.

  Việc thúc đẩy, khuyến khích người lao động hoàn thành tốt công việc, phát huy khả năng sáng tạo của họ trong công việc, nâng cao chất lượng công việc đồng thời nâng cao năng suất lao động của họ là việc mà bất kỳ doanh nghiệp nào, người quản lý nào cũng muốn thực hiện đẻ đạt được mục đích cao nhất.

  Đối với người lao động tiền lương, tiền thưởng có yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ, nó thể hiện mức sống của mỗi người và mỗi gia đình.Chính vì vậy mà doanh nghiệp cần phải đảm bảo mức lương phù hợp với hao phí sức lao động mà họ bỏ ra.

  Đối với các doanh nghiệp thì tiền lương và các khoản trích theo lương là một bộ phận quan trọng của chi phí sản xuất kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm và kết quả sản xuất kinh doanh. Để sử dụng khoản chi phí này một cách tốt nhất, nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh thì doan nghiệp cần phải có một chính sách tiền lương hợp lý không những phù hợp với đặc điểm của doan nghiệp mà còn phải đúng với quy định của Nhà nước. Các doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi phân tích tình hình thu nhập cụ thể là tiền lương của người lao động nhằm sử dụng và phân phối quỹ tiền lương cho người lao động một cách hợp lý, đảm bảo hài hòa mối quan hệ lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp.

  Bên cạnh đó thu nhập của người lao động cũng là vấn đề được Nhà nước quan tâm, thông qua các chính sách tiền lương Nhà nước bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Mặt khác, vấn đền này cũng gắn liền với lợi ích của Nhà nước bởi vì một bộ phận người lao động có thu nhập cao và các doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

  Công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long thành lập ngày 01/08/1960. Trước đây công ty là đơn vị trực thuộc Công ty Cẩm Phả, hiện nay công ty là thành viên của tập đoàn than – khoảng sản Việt Nam. Là một đơn vị kinh tế Nhà nước, Công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long có nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt mục đích tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên và thực hiện sản xuất kinh doanh có lãi. Để đạt được mục tiêu đó, một yêu cầu khách quan là Công ty phải tổ chức phân công lao động hợp lý, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm trên cơ sở đó nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống công nhân viên. Vấn đề về lao động, đặc biệt là tiền lương của người lao động luôn được sự quan tâm, chú trọng Công ty đã xác định được cơ chế trả lương tương đối hợp lý để thúc đẩy khuyến khích người lao động gắn bó và cống hiến cho công ty.

  1.2. Xác lập và tuyên bố đề tài
  Việc thống kê phân tích tiền lương của người lao động tại Công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long nói riêng và của người lao động trong nền kinh tế là vô cùng quan trọng và cần thiết mang tính cấp bách cả về lý luận và thực tiễn. Xuất phát từ quan điểm đó đồng thời qua quá trình thực tập tại Công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long dưới sự hướng dẫn giúp đỡ của các cô chú, anh chị trong phòng kế toán, đặc biệt là với sự nhiệt tình hướng dẫn của CN. Nguyễn Văn Giao nên em đã đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu và lựa chọn đề tài: “Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tiền lương của người lao động tại Công ty Dịch vụ Thương Mại Thăng Long”.

  1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  Hệ thống hóa những lý luận cơ bản và tiền lương và các phương páp nghiên cứu về tiền lương của người lao động trong doanh nghiệp, vận dụng các phương pháp đi sâu phân tích thống kê tiền lương của người lao động tại Công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long để có cái nhìn khách quan và sự đánh giá tổng quát về mức sống của người lao động tại Công ty nói riêng và trong ngành than nói chung.

  Trên cơ sở phân tích đó đánh giá cơ cấu thu nhập của Công ty, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quỹ lương của Công ty và phần nào phát hiện được những tồn tại, hạn chế trong việc quản lý và sử dụng tiền lương của Công ty. Từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý sử dụng và phân phối tiền lương của người lao động tại Công ty.

  1.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Nghiên cứu thống kê phân tích về tiền lương của người lao động tại Công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long.
  Chri tiêu dùng để phân tích là tổng tiền lương, tiền lương bình quân, tỷ suất tiền lương và một số chỉ tiêu khác có liên quan đến tiền lương tại Công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long từ năm 2006 – 2009

  1.5. Kết cấu của luận văn
  Luận văn bao gồm 4 chương:
  Phần mở đầu: Tổng quan nghiên cứu về tiền lương của người lao động
  Chương I: Một số lý luận cơ bản về tiền lương và phân tích thống kê tiền lương của người lao động trong doanh nghiệp.
  Chương II: Phương pháp nghiên cứu và phân tích thống kê thực trạng tiền lương của người lao động tại Công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long.
  Chương III: Các kết luận và đề xuất giải pháp nhằm quản lý và sử dụng quỹ tiền lương của người lao động tại Công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long.

  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  PHẦN MỞ ĐẦU: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 1
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2. Xác lập và tuyên bố đề tài 2
  1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3
  1.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
  1.5. Kết cấu của luận văn 3
  CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 4
  1.1. Một số lý luận cơ bản về tiền lương của người lao động 4
  1.1.1. Khái niệm, vai trò, bản chất và chức năng của tiền lương 4
  1.1.1.1. Khái niệm về tiền lương 4
  1.1.1.2. Vai trò, bản chất và chức năng của tiền lương 6
  1.1.2. Các hình thức trả lương 9
  1.1.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian 9
  1.1.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 10
  1.1.2.3. Hình thức trả lương hỗn hợp 10
  1.1.2.4. Hình thức khoán thu nhập 11
  1.1.3. Hệ thống chỉ tiêu thống kê phân tích tiền lương của người lao động 11
  1.1.3.1. Tổng tiền lương của người lao động 11
  1.1.3.2. Chỉ tiêu tiền lương bình quân 11
  1.1.3.3. Chi tiêu tỷ suất tiền lương của người lao động 12
  1.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu tiền lương của người lao động 13
  1.3.1. Những kết quả đạt được 13
  1.3.2. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết 13
  1.4 Nội dung nghiên cứu về tiền lương của người lao động tại công ty dịch vụ thương mại thăng long. 14
  1.4.1. Ý nghĩa của việc phân tích thống kê tiền lương của người lao động trong doanh nghiệp. 14
  1.4.2.Nội dung nghiên cứu về tiền lương của người lao động tại công ty DV - TM Thăng Long 14
  CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ THỰC TRẠNG TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY. 16
  2.1.Phương pháp nghiên cứu về tiền lương của người lao động 16
  2.1.1. Phương pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu 16
  2.1.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 16
  2.1.1.2. Phương pháp tổng hợp dữ liệu 17
  2.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 17
  2.1.2.1. Phương pháp phân tích mức độ của hiện tượng nghiên cứu 17
  2.1.2.2. Phương pháp dãy số thời gian 18
  2.1.2.3 Phương pháp số chỉ 19
  2.2. Tổng quan về công ty và ảnh hưởng của môi trường đến tiền lương của người lao động. 19
  2.2.1. Tổng quan về công ty DVTM Thăng Long 19
  2.2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 19
  2.2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty 20
  2.2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 21
  2.2.2. Ảnh hưởng của môi trường đến tiền lương 24
  2.2.2.1. Môi trường bên ngoài 24
  2.2.2.2. Môi trường bên ngoài 24
  2.3 Phân tích tiền lương của người lao động tại công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long 25
  2.3.1. Phân tích chung tình hình thu nhập của người lao động tại Công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long 25
  2.3.2. Phân tích tiền lương bình quân 1 lao động của Công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long 26
  2.3.3 Phân tích tổng tiền lương tại Công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long. 31
  2.3.3.1. Phân tích biến động tổng tiền lương 31
  2.3.3.2. Phân tích sự biến động của tổng tiền lương do ảnh hưởng của tiền lương bình quân 1 lao động và số lao động bình quân 32
  2.3.3.3 Phân tích sự biến động của tổng tiền lương do ảnh hưởng của tỷ suất tiền lương (X’) và tổng doanh thu (M) 33
  2.3.4 Phân tích tổng hợp tình hình sử dụng lao động và tiền lương của người lao động tại Công ty Dịch vụ thương mại Thăng Long 34
  CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TM DỊCH VỤ THĂNG LONG 36
  3.1 Đánh giá chung về tiền lương của người lao động tại Công ty TM Dịch vụ Thăng Long 36
  3.1.1 Kết quả đạt được 36
  3.1.2 Những tồn tại và vấn đề đặt ra 37
  3.2 Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty TM Dịch vụ Thăng Long. 37
  4.2.1 Mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty 37
  4.2.2 Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty 38
  3.3 Một số giải pháp nhằm quản lý và sử dụng quỹ lương của người lao động tại Công ty TM Dịch vụ Thăng Long 39
  3.3.1 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng quỹ tiền lương 39
  3.3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương của người lao động tại Công ty TM Dịch vụ Thăng Long 40
  3.3.2.1 Xây dựng định mức cho người lao động phù hợp với tính chất công việc 40
  3.3.2.2 Xây dựng kế hoạch lao động phù hợp với định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty 41
  3.3.2.3 Thường xuyên phân tích quỹ lương 41
  3.3.2.4 Hoàn thiện chế độ về tiền lương 41
  3.3.3 Một số kiến nghị 42
  3.3.3.1 Kiến nghị đối với doanh nghiệp 43
  3.3.3.2 Kiến nghị đối với Nhà nước 44
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+