Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  841
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,470 Xu

  Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tiền lương và thưởng tại Công ty xây dựng và kinh doanh csht khu công nghiệp HÀ NỘI-ĐÀI TƯ

  Lý do chọn đề tài
  Tiền lương và tiền thưởng là một vấn đề quan trọng và phức tạp. Tiền lương có tác động qua lại với các yếu tố kinh tế- chính trị xã hội của một quốc gia. Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, tất cả đều quan tâm đến chính sách tiền lương dưới nhiều góc độ khác nhau.

  Đối với người lao động, tiền lương là phần cơ bản nhất trong thu nhập của họ, nó giúp cho họ có thể trang trải các khoản chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày. Tiền lương còn là động lực nâng cao năng suất lao động, nâng cao tính sáng tạo của người lao đông. Đối với doanh nghiệp, tiền lương là một phần quan trọng của chi phí sản xuất, là công cụ quản lý chiến lược nguồn nhân lực và ảnh hưởng tới các chức năng của quản lý nguồn nhân lực. Đối với xã hội, tiền lương cao sẽ giúp cho sức mua của người tiêu dùng cao hơn và điều đó làm tăng sự thịnh vượng của xã hội đó, nó còn đóng góp một phần đáng kể vào thu nhập quốc dân thông qua con đường thuế thu nhập và góp phần làm tăng thu nhập của Chính phủ cũng như giúp cho chính phủ điều tiết được thu nhập giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội.

  Vì vậy để quản lý tốt tiền lương, đảm bảo cho người lao động có thu nhập ổn định để đáp ứng cho cuộc sống của họ thì các nhà quản lý, các tổ chức có thẩm quyền cần phải có những biện pháp, chính sách phù hợp giúp cho tiền lương của người lao động không ngừng được cải thiện để họ có thể theo kịp sự thay đổi của nền kinh tế- chính trị xã hội trong từng thời kỳ. Để có thể thực hiện được điều này, cần có sự quan tâm của Nhà nước thông qua các chính sách vĩ mô.

  Việt Nam đang trong quá trình đổi mới, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản lý tiền lương trong doanh nghiệp. Hiện nay, hoàn thiện quản lý tiền lương đã bước đầu được các doanh nghiệp quan tâm, thực hiện, song những vướng mắc gặp phải là không nhỏ và đã làm hạn chế nhiều đến hiệu quả của vấn đề này.

  Trong một doanh nghiệp,tùy thuộc vào đặc điểm từng ngành nghề, bộ máy quản lý, cơ cấu tổ chức sản xuất khác nhau sẽ có những phương pháp cũng như cách thức trả lương khác nhau sao cho phù hợp nhất đối với doanh nghiệp. Trong quá trình thực tập tại Công ty xây dựng và kinh doanh csht khu công nghiệp HÀ NỘI-ĐÀI TƯ, em nhận thấy công tác trả lương của công ty đã được xây dựng một cách hoàn chỉnh nhưng vẫn còn đó những thiều sót, những bất cập cần được bổ sung và chỉnh sửa vì vậy em đã đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tiền lương và thưởng tại Công ty xây dựng và kinh doanh csht khu công nghiệp HÀ NỘI-ĐÀI TƯ.

  Mục đính nghiên cứu
  Việc đi sâu nghiên cứu vấn đề tiền lương tại công ty sẽ cho ta cái nhìn tổng quát về những mặt đã làm được, những mặt còn tồn tại cần được giải quyết trong việc quản lý tiền lương, từ đó kiến nghị những giải pháp, cách thức nhằm hoàn thiện công tác trả lương tại công ty tốt hơn, hoàn thiện hơn, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh tế- xã hội.

  Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp mà em sử dụng trong quá trình nghiên cứu là phương pháp duy vật biện chứng, quan sát, phân tích thống kê dựa trên các số liệu hiện tại và trong quá khứ của công ty.

  Phạm vi nghiên cứu

  Là việc áp dụng các hình thức trả lương, thưởng tại công ty xây dựng và kinh doanh csht khu công nghiệp hà nội-đài tư. Số liệu nghiên cứu được lấy trong giai đoạn 2008 – 2010 của phòng kế toán tài chính vể dự án xây dựng đường ,cống tại công ty.

  Kết cấu của bài báo cáo gồm 3 phần:
  Phần 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương.
  Phần 2: Thực trạng công tác quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty xây dựng và kinh doanh csht khu công nghiệp hà nội-đài tư.
  Phần 3: Các giả pháp nhằm hoàn thiện về công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng và kinh doanh csht khu công nghiệp hà nội-đài tư.

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN THƯỞNG 3
  I. SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG 3
  1. Khái niệm tiền lương và thưởng. 3
  1.1. Tiền lương. 3
  1.1.1.Khái niệm 3
  1.1.2.Tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế 4
  1.1.3. Mức lương tối thiểu 6
  1.2. Tiền thưởng. 7
  2. Chức năng của tiền lương. 9
  3. Vai trò của tiền lương. 10
  4.Quỹ tiền lương 10
  4.1.Khái niệm về quỹ tiền lương 10
  4.2.Quản lý quỹ tiền lương 11
  II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIỀN LƯƠNG. 12
  1. Các yếu tố bên ngoài 12
  1.1. Thị trường lao động. 12
  1.2. Sự khác biệt theo vùng địa lý, điều kiện sống 12
  1.3. Tổ chức công đoàn. 12
  1.4. Luật pháp và các quy định của chính phủ. 13
  1.5. Tình trạng của nền kinh tế 13
  2. Yếu tố thuộc về tổ chức. 14
  2.1 Vị trí của ngành trong nền kinh tế. 14
  2,2. Lợi nhuận và khả năng chi trả của doanh nghiệp 14
  2.3. Quy mô và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 14
  2.4. Trình độ trang thiết bị, kỹ thuật, công nghệ mà doanh nghiệp đang sử dụng. 15
  2,5. Chính sách trả lương của doanh nghiệp. 15
  3. Yếu tố thuộc về công việc. 15
  3.1. Kỹ năng, trình độ 15
  3.2. Điều kiện và môi trường làm việc. 15
  4. Yếu tố thuộc về người lao động: 16
  4.1. Mức độ hoàn thành công việc. 16
  4.2. Thâm niên công tác và kinh nghiệm làm việc. 16
  4.3. Thành viên trung thành 16
  4.4. Tiềm năng 16
  III. QŨY TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG 17
  1. Trả lương theo thời gian 17
  1.1. Trả lương theo thời gian giản đơn 18
  1.2. Trả lương theo thời gian có thưởng 19
  2. Trả lương theo sản phẩm. 19
  2.1. Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân 20
  2.2. Chế độ trả công theo sản phẩm tập thể. 21
  2.3. Chế độ lương khoán 22
  IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG 22
  1. Mục tiêu của công tác quản lý tiền lương 23
  1.1. Giúp cho các doanh nghiệp trả lương một cách có kế hoạch, tổ chức 23
  1.2. Giúp cho các doanh nghiệp tìm được những sai sót trong quá trình trả lương 23
  1.3. Thúc đẩy hơn việc nâng cao trình độ của mỗi cán bộ tiền lương. 23
  2. Yêu cầu của công tác quản lý tiền lương 24
  3. Nguyên tắc cơ bản trong việc trả lương 25
  PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ THƯỞNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CSHT KHU CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI- ĐÀI TƯ 26
  I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CSHT KHU CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI-26 ĐÀI TƯ 26
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 26
  2. Mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh của Công ty 27
  2.1. Mục tiêu 27
  2.2. Ngành, nghề kinh doanh 27
  II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CSHT KHU CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI- ĐÀI TƯ 35
  1. Nguyên tắc phân phối tiền lương tại Công ty 36
  2. Các hình thức trả lương tại Công ty 36
  2.1. Khoán sản phẩm 36
  2.1.1. Điều kiện áp dụng hình thức trả lương khoán sản phẩm tại Công ty 37
  2.1.2. Các hình thức khoán và tỷ lệ khoán. 37
  2.1.3. Trả lương tại đội sản xuất 41
  2.2. Trả lương theo thời gian 42
  2.2.1. Nguồn hình thành quỹ tiền lương 42
  2.2.2. Phương pháp tính lương. 43
  2.2.3. Tổ chức thực hiện. 45
  2.2.4. Điều kiện áp dụng 46
  3. Hình thức thanh toán lương. 46
  4. Các hình thức thưởng 47
  5. Đánh giá công tác lương và thưởng tại công ty 48
  5.1. Ưu điểm. 48
  5.2. Nhược điểm 49
  PHẦN III. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ THƯỞNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CSHT KHU CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI- ĐÀI TƯ 51
  I. Những phương hướng hoạt động chủ yếu của Công ty trong thời gian tới có ảnh hưởng đến công tác trả lương, trả thưởng. 51
  II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại công ty. 52
  1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý. 52
  2. Hoàn thiện việc bố trí và sử dụng lao động 53
  3. Hoàn thiện công tác phụ vụ nơi làm việc 53
  4. Hoàn thiện công tác thống kê, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm 54
  5. Biện pháp hoàn thành định mức và xác định đơn giá tiền lương cho hình thức trả lương khoán sản phẩm 54
  5.1.Hoàn thiện hệ thống định mức. 54
  5.2.Hoàn thiện phương pháp chia lương cho từng công nhân trong nhóm sản xuât 55
  6.Bổ sung công tác tiền thưởng tại Công ty. 56
  III.CÁC ĐIỀU KIỆN PHỤ TRỢ KHÁC NHẰM ĐẢM BẢO CHO VIỆC TRẢ LƯƠNG. 57
  1.Tổ chức chỉ đạo. 57
  2.Về kỷ luật lao động. 57
  3. Tăng cường giáo dục tư tưởng, ý thức cho người lao động để người lao động gắn bó hơn nữa với công ty. 57
  KẾT LUẬN 59
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. 12-21-2012, 09:52 PM

Find us on Google+