Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  841
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,470 Xu

  Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Viễn thông Hà Nội

  Lời mở đầu

  Qua nghiên cứu, chúng ta đã nhận thấy trong quản lý kinh tế, quản lý con người là vấn đề cốt lõi nhất, cũng đồng thời là vấn đề tinh tế, phức tạp nhất. Khai thác được những tiềm năng của nguồn lực con người chính là chìa khoá để mỗi doanh nghiệp đạt được thành công trong sản xuất kinh doanh. Vì vậy, việc phân chia và kết hợp các lợi Ých phải được xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng. Các lợi Ých đó bao gồm: lợi Ých cá nhân người lao động, lợi Ých của ông chủ (hay của doanh nghiệp) và lợi Ých xã hội. Lợi Ých vật chất của cá nhân người lao động được thể hiện ở thu nhập của người đó.

  Thu nhập và tiền lương đối với người lao động là hai phạm trù kinh tế khác nhau. Tiền lương dùng để chỉ số tiền nhà nước trả cho người lao động trong khu vực nhà nước thông qua các thang, bảng lương và phụ cấp. Thu nhập bao gồm ngoài khoản tiền lương, còn tiền thưởng, tiền chia lợi nhuận và các khoản khác mà các doanh nghiệp phân phối cho người lao động theo sản lượng hay chất lượng lao động. Trong đó, tiền lương là phần thu nhập chính, chiếm tỷ trọng lớn, nó có tác dụng lớn đến việc phát triển kinh tế, ổn định và cải thiện đời sống của người lao động. Vì vậy, đối với mọi doanh nghiệp, vấn đề tiền lương trong những năm tới có vị trí quan trọng đặc biệt.
  Để tạo ra động lực to lớn, giải phóng được sức sản xuất, trước hết cần có quỹ tiền lương đủ lớn để chi trả cho người lao động. Tuy nhiên, việc quản lý, phân phối quỹ tiền lương đó theo cách thức nào sao cho công bằng, hợp lý, đúng luật pháp, kích thích tinh thần hăng say làm việc và khả năng sáng tạo của mọi người lao động, phát huy tác dụng đòn bẩy kinh tế của tiền lương trong sản xuất, đồng thời đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi, lại là một vấn đề không đơn giản đối với các doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm được một phương thức quản lý, hạch toán tiền lương phù hợp, tuân thủ quy định của Nhà nước về chính sách đãi ngộ, nhưng cũng phải có những ứng dụng sáng tạo căn cứ vào thực tế sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

  Công ty Viễn thông Hà nội là đơn vị thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đơn vị có nhiều đóng góp nỗ lực cho sự phát triển vượt bậc của ngành Bưu điện. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty Viễn thông Hà Nội đã tự khẳng định được mình trên thương trường. Công ty đã có những bước đi vững chắc, phát triển một cách toàn diện và nhanh chóng hội nhập vào mạng lưới thông tin quốc gia, quốc tế. Những thành tựu của Ngành Bưu chính Viễn thông nói chung và của Công ty Viễn thông nói riêng đã góp phần to lớn vào công cuộc xã hội hoá thông tin của đất nước .
  Là sinh viên khoa Kế toán trường Đại học Kinh tế Quốc dân, qua thời gian thực tập tại Công ty Viễn thông Hà Nội, tôi đã có điều kiện củng cố, tích luỹ, làm sáng tỏ những kiến thức tiếp thu được trong nhà trường về cách thức tổ chức, nội dung trình tự công tác kế toán trong các doanh nghiệp. Đồng thời, quá trình thực tập tốt nghiệp đã giúp tôi có thêm những kiến thức thực tế về lĩnh lực mà tôi mong muốn được tìm hiểu kỹ hơn. Đó là vấn đề hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại doanh nghiệp.

  Nội dung bản Báo cáo thực tập tốt nghiệp này ngoài lời mở đầu và kết luận bao gồm 3 chương:
  Chương I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp.
  Chương II. Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Viễn thông Hà Nội.
  Chương III. Phương hướng hoàn thiện hạch toán tiền lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động.

  Vì lĩnh vực nghiên cứu này còn mới mẻ đối với bản thân tôi cho nên bản báo cáo này không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự chỉ bảo, hướng

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu 1
  CHƯƠNG I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lương
  và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp 3
  I. Tổ chức hạch toán tiền lương: 3
  1. Nguồn gốc, bản chất của tiền lương: 3
  2. Qũy tiền lương và thành phần của qũy tiền lương: 3
  3. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp (chế độ tiền lương) 4
  a. Hình thức trả lương theo thời gian 4
  b. Hình thức trả lương theo sản phẩm 4
  c. Lương khoán 7
  4. Nội dung hạch toán tiền lương: 7
  a. Nhiệm vụ hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp: 7
  b. Tài khoản sử dụng: 8
  c. Trình tự và phương pháp hạch toán: 8
  II. Tổ chức hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ: 10
  1. Khái niệm, nhiệm vụ hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ: 10
  2. Sự hình thành và sử dụng qũy BHXH, BHYT, KPCĐ: 11
  3. Nội dung hạch toán: 12
  III. Hạch toán các khoản thu nhập khác của người lao động: 14
  IV. Chứng từ , sổ sách dùng để hạch toán tiền lương,
  BHXH, BHYT, KPCĐ: 14
  1. Chứng từ dùng để hạch toán: 14
  a. Bảng chấm công 15
  b. Bảng thanh toán tiền lương 15
  c. Phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội 15
  d. Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội 16
  e. Bảng thanh toán tiền thưởng 16
  f. Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 16
  g. Phiếu báo làm thêm giờ 16
  h. Hợp đồng giao khoán: 17
  i. Biên bản điều tra tai nạn lao động 17
  2. Sổ sách dùng để hạch toán: 17
  CHƯƠNG II: Thực trạng hạch toán tiền lương và
  các khoản trích theo lương tại công ty viễn thông Hà nội 22
  I. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của Công ty
  ảnh hưởng đến công tác kế toán: 22
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 22
  2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 23
  3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: 27

  II. Thực trạng lao động, phân phối tiền lương tại Công ty: 29
  1. Các loại lao động trong công ty 29
  2. Các hình thức trả lương hiện nay ở công ty: 30
  3. Thực trạng phân phối tiền lương tại Công ty trong ba năm gần đây: 30
  III. Hạch toán tiền lương chính sách: 32
  IV. Hạch toán tiền lương khoán: 35
  V. Hạch toán BHXH phải trả cho người lao động
  và các khoản tiền thưởng, trợ cấp cho người lao động: 41
  VI. Hạch toán các khoản trích theo lương 42
  1. Trích lập các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 42
  2. Các tài khoản sử dụng để hạch toán các khoản trích theo lương 43
  3. Hạch toán các khoản trích theo lương : 43
  VII.Trình tự hạch toán lương: (Lương chính sách và lương khoán) 47
  1. Tính ra tiền lương phải trả CNV 47
  2. Tạm ứng lương 49
  CHƯƠNG III
  Phương hướng hoàn thiện tiền lương
  với việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 59
  I. Đánh giá chung về tình hình hạch toán tiền lương
  và các khoản trích theo lương 59
  1. Ưu điểm 60
  2. Nhược điểm: 60
  II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương
  tại Công ty viễn thông Hà nội 62
  1. Tạo nguồn tiền lương 62
  2. Xây dựng và thực hiện các hình thức trả lương hợp lý 63
  3. Công tác ghi sổ kế toán cần chi tiết và kịp thời hơn nữa 64
  4. Tổ chức tốt công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ lương 65
  III. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động: 65
  Kết luận 67
  Danh mục tài liệu tham khảo 68
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 
Find us on Google+