Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 5 của 5
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  186
  Tài liệu đã gửi
  147
  Tài liệu được mua
  633
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  32,028
  Tài khoản hiện có
  915 Xu

  Phân tích tình hình lao động và kế toán tiền lương tại công ty du lịch an giang

  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :

  Trong xã hội bất kỳ ngành nghề lĩnh vực nào từ sản xuất, thương mại hay dịch vụ muốn tồn tại và phát triển đều phải có yếu tố lao động hoặc là lao động chân tay hoặc là lao động trí óc. Lao động chính là điều kiện đầu tiên, là yếu tố có tính chất quyết định nhằm biến đổi các vật thể tự nhiên thành những vật phẩm cần thiết để thoả mãn nhu cầu của xã hội. Xã hội càng phát triển thì đòi hỏi người lao động càng phải tiến bộ phát triển cao hơn, từ đó càng biểu hiện rõ tính quan trọng, cần thiết của lao động.

  Và để cho người lao động có thể tồn tại, bù đắp được những hao phí mà họ đã bỏ ra nhằm tái sản xuất sức lao động thì cần phải có yếu tố tiền lương. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động nó được xác định theo hai cơ sở chủ yếu là số lượng và chất lượng lao động.

  Bên cạnh chức năng đảm bảo cuộc sống cho người lao động, tiền lương còn được sử dụng để khuyến khích tinh thần, thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, hăng hái tích cực hơn.

  Ngoài ra tiền lương cũng được xtôi là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá trị các loại sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra, qua đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh hay lợi nhuận của doanh nghiệp. Nhưng doanh nghiệp lại không thể giảm, tiết kiệm được chi phí lương trả cho người lao động, mà phải biết cách sử dụng có hiệu quả sức lao động nhằm tiết kiệm chi phí, tăng năng suất qua đó tăng doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp, góp phần tăng tích lũy cho đơn vị và sẽ tác động trở lại làm cho thu nhập của người lao động tăng lên, đời sống được cải thiện hơn.

  Ngày nay, các doanh nghiệp đã thấy được những ảnh hưởng to lớn của tiền lương đối với người lao động, đối với doanh nghiệp và cách sử dụng nó một cách hợp lý hay chưa hay chỉ biết tìm cách giảm chi phí lương trả cho người lao động để từ đó giảm chi phí của doanh nghiệp, tăng lợi nhuận. Đó vẫn đang là vấn đề nóng bỏng chưa được giải quyết đúng đắn thỏa đáng.

  Với vấn đề cấp thiết trên là một sinh viên chuyên ngành kinh tế, bằng những kiến thức đã học ở trường và ngoài xã hội, tôi muốn trình bày những quan điểm của mình về nó thông qua tình hình thực tế, đặc biệt tại công ty Du Lịch An Giang, một doanh nghiệp Nhà Nước hoạt động kinh doanh trên cả 2 lĩnh vực vừa sản xuất vừa làm dịch vụ. Mục đích chọn đề tài là để tìm hiểu xtôi Công ty đã xây dựng được hệ thống lương hợp lý chưa, có kích thích được người lao động làm việc tốt không và có thể làm cho người lao động gắn bó với Công ty không. Đồng thời đề tài cũng tìm hiểu xtôi chi phí lương ảnh hưởng như thế nào trong tổng chi phí của hoạt động sản xuất và hoạt động dịch vụ, để từ đó có thể tìm ra được những giải pháp tốt hơn cho vấn đề tiền lương ở Công ty. Vì vậy tôi chọn đề tài nghiên cứu: “ PHÂN TÍCH TÌNH

  HÌNH LAO ĐỘNG VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG”.

  II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU :

  Luận văn tập trung nghiên cứu về một số vấn đề sau :

  − Tình hình lao động tại Công ty.

  − Cách tính lương và hình thức trả lương tại Công ty.

  − Sự biến động quỹ lương ở Công ty.

  Sau khi đánh giá những vấn đề này, đề tài sẽ đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống tiền lương ở Công ty, qua đó nâng cao năng suất của người lao động đồng thời tăng lợi nhuận cho Công ty.

  III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU :

  Đề tài tập trung nghiên cứu về vấn đề tiền lương, về các khoản trích, về cách hạch toán, về chi phí lương tại Công ty. Tuy nhiên nghiên cứu chủ yếu tại Công ty chứ không đi sâu, cụ thể ở các nhà máy chế biến, ở các đơn vị du lịch trực thuộc do các đơn vị trực thuộc này ở xa và ở các nơi khác nhau, tuy nhiên vẫn theo sự chỉ đạo của Công ty. Đồng thời đề tài cũng đi vào phân tích tình hình lao động và một số quy định về lao động tiền lương ở Công ty.

  IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU :

  1. Nguồn số liệu được thu thập từ:

  Những số liệu trong đề tài này được thu thập từ phòng Kế toán – Tài vụ và phòng Tổ chức- Hành chính của Công ty.

  − Bảng lương, quỹ tiền lương.
  − Bảng phân phối tiền lương.
  − Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh, bảng Cân đối kế toán.
  − Sổ chi tiết các tài khoản.
  − Sổ Cái.
  − Danh sách về lao động
  − Các nội qui, chính sách về lao động và tiền lương ở Công ty.

  2. Phương pháp phân tích:

  − Đề tài được nghiên cứu theo phương pháp thống kê, tổng hợp, đánh giá, phân tích số liệu các năm và các tháng trong năm. Năm được chọn phân tích là năm 2003.
  − Kết hợp với phương pháp so sánh, thay thế liên hoàn các số liệu giữa kế hoạch và thực hiện ở Công ty
  − Đồng thời sử dụng những kiến thức học được tại trường và thu thập qua việc đọc sách, báo, qua các cuộc hội thảo của doanh nghiệp, xtôi diễn đàn doanh nghiệp trên truyền hình. Ngoài ra còn tham khảo ý kiến của một số cán bộ liên quan đến đề tài trong cơ quan. Từ đó tạo cho bản thân có được phương pháp nghiên cứu công tác kế toán của cơ quan một cách hợp lý.

  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined.

  1.Lý do chọn đề tài: 1

  2. Mục tiêu nghiên cứu: Error! Bookmark not defined.

  3. Phạm vi nghiên cứu: Error! Bookmark not defined.

  4. Phương pháp nghiên cứu: Error! Bookmark not defined.

  4.1. Nguồn số liệu được thu thập từ: 2

  4.2. Phương pháp phân tích: 3

  PHẦN NỘI DUNG Error! Bookmark not defined.

  CHƯƠNG I.CƠ SỞ LÝ LUẬN 4

  I.KHÁI QUÁT VỀ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG Error! Bookmark not

  defined.

  1. Khái niệm về lao động và tiền lương : 4

  1.1. Khái niệm về lao động : 4

  1.2. Khái niệm và ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương: .. 4

  1.3. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 4

  2. Một số nội dung của tiền lương : 5

  2.1. Chế độ tiền lương - Phụ cấp - Tiền thưởng - Phúc lợi : 5

  2.1.1. Chế độ trả lương : 5

  2. 1.2. Tiền lương cơ bản: 5

  2.1. 3. Phụ cấp lương: 6

  2.1. 4. Tiền thưởng: 6

  2.1. 5. Phúc lợi: 6

  2.2. Quỹ tiền lương: 7

  2.3. Tiền lương chính và tiền lương phụ: 8

  2.3.1.Tiền lương chính : 8

  2.3.2. Tiền lương phụ : 8

  2.3.3. Ý nghĩa : 8

  2.4. Tính lương: 8

  2.5.Trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân sản xuất : 9

  3. Cách tính lương và các hình thức tiền lương : 9

  3.1. Nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương: 9

  3.2 Các hình thức tiền lương: 10

  3.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian: 10

  3. 2. 2. Hình thức tiền lương tính theo sản phẩm: 11

  4.Phân tích yếu tố lao động ảnh hưởng đến sản xuất : 12

  4.1. Ý nghĩa : 12

  4.2.Phân tích tình hình lao động về mặt số lượng : 13

  4.2.1.Phân tích tình hình tăng, giảm công nhân sản xuất: 13

  4.2.2.Phân tích tình hình biến động các loại lao động khác. 15

  II. Phương pháp hạch toán : 16

  1.Tổ chức hạch toán trong lao động : 16

  1.1.Hạch toán số lượng lao động : 16

  1.2. Hạch toán thời gian lao động : 16

  1.3. Hạch toán về kết quả lao động: 16

  2.Kế toán tổng hợp tiền lương : 17

  2.1.Chứng từ sử dụng : 17

  2.2. Tài khoản sử dụng : 17

  2.3. Định khoản kế toán : 17

  3. Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương : 18

  3.1. Chứng từ sử dụng : 18

  3.2. Tài khoản sử dụng : 18

  3.3. Định khoản kế toán 19

  III. Những ảnh hưởng của chi phí lương đến hoạt động kinh doanh của Doanh

  nghiệp : 20

  1. So sánh chi phí lương giữa doanh nghiệp thương mại với doanh nghiệp sản

  xuất: 20

  1. 1. Doanh nghiệp thương mại: chi phí lương bao gồm chi phí nhân viên

  bán hàng và chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp 20

  1. 2. Doanh nghiệp sản xuất: Chi phí lương bao gồm 20

  2. Phân tích chi phí tiền lương: 21

  CHƯƠNG II GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG 22

  1.Lịch sử hình thành : 22

  2.Chức năng và nhiệm vụ kinh doanh của công ty : 23

  3.Cơ cấu tổ chức bộ máy trong hệ thống công ty Du Lịch An Giang. 24

  4. Cơ cấu bộ máy kế toán của Công Ty: 29

  4.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán : 29

  4.2. Chức năng và nhiệm vụ: 29

  4.3. Hình Thức Kế Toán Của Công Ty 30

  CHƯƠNG III : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VÀ KẾ TOÁN TIỀN

  LƯƠNG TẠI CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG 33

  I. Phân tích tình hình lao động tại Công ty Du Lịch An GiangError! Bookmark

  not defined.

  1.Tình hình chung về lao động tại công ty Du Lịch An Giang : 33

  1.1.Phân loại lao động : 33

  1.2.Đánh giá sự biến động số lượng lao động 5 năm từ năm 1999 đến 2003

  33

  1.3.Đánh giá số lượng lao động của Công ty theo giới tính : 35

  1.4.Đánh giá số lượng lao động của Công ty theo trình độ : 37

  2.Phân tích tình hình lao động của Công Ty năm 2003 : 40

  2.1. Phân tích sự biến động về số lượng và năng suất lao động của công

  nhân sản xuất : 40

  2.2.Phân tích sự biến động của các loại lao động khác : 41

  3.Tổ chức hạch toán lao động của Công ty : 43

  3.1. Hạch toán số lượng lao động : 43

  3.2. Hạch toán thời gian lao động : 43

  3.3. Hạch toán kết quả lao động : 44

  II.Cách tính lương và hình thức trả lương tại công ty Du Lịch An Giang 44

  1.Hình thức tiền lương đang áp dụng tại Công ty: 44

  1.1. Lương thời gian: 44

  1.2 Lương sản phẩm (lương kế hoạch). 51

  1.2.1 Một số nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương sản phẩm: 51

  1.2.2. Cách tính lương theo sản phẩm (lương kế hoạch) 54

  3. Quy trình tính lương và cách thanh toán lương tại Công Ty Du Lịch An Giang 59

  3.1. Quy trình tính lương tại Công Ty Du Lịch An Giang: 59

  3.2. Cách thanh toán lương tại Công Ty Du Lịch An Giang: 61

  III. Kế toán tổng hợp tiền lương tại công ty Du Lịch An Giang62

  1. Tài khoản Công Ty sử dụng: 62

  2. Kế toán tổng hợp tiền lương tại công ty Du Lịch An Giang : 63

  2.1. Ở Văn Phòng Công Ty: 63

  2.2. Ở Mảng Thương Mại: 64

  2.3. Ở Mảng Du Lịch: 67

  2.Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương tại công ty Du Lịch An Giang : 70

  2.1.Trích lập các khoản theo lương. 70

  2.2. Kế toán tổng hợp BHXH, BHYT, KPCĐ tại công ty Du Lịch An

  Giang : 76

  IV. Phân tích quỹ lương và chi phí lương tại công ty Du Lịch An Giang :80

  1.Phân tích quỹ lương tại công ty : ................. Error! Bookmark not defined.
  1.1.Phân tích sự biến động của quỹ lương năm 2003:80

  1.2.Đánh giá sự biến động của quỹ lương và thu nhập của người lao động

  trong 3 năm từ 2001 đến 2003. . 83

  PHẦN NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ........................... Error! Bookmark not defined.
  I.Nhận xét: . 86

  1.Nhận xét chung về Công ty: 86

  1.1.Về lực lượng lao động tại Công ty: 86

  2.Nhận xét về công tác Kế toán tiền lương tai Công ty : 86

  2.1.Nhận xét về công tác kế toán: 87

  2.2.Về mặt chứng từ sử dụng: 87

  2.3.Về mặt hệ thống Tài khoản:. 88

  2.4.Về phương pháp tính lương và hình thức trả lương: 88

  2.5 Về hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương. 89

  II.Kiến nghị:. ........................89
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự

 2. #2
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  1
  Tài liệu đã gửi
  0
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  90,080
  Tài khoản hiện có
  0 Xu
  Mở Bán Căn hộ Vinhomes Central Park

  Liên Hệ hotline:
  0947796850 (Mr.Leo Vũ) - 0909808836 (Mr.Lee Hải)  Dự án căn hộ Vinhomes Central Park là khu đô thị phức hợp đầu tiên của Vingroup tại Sài Gòn . Với mục đích xây dựng một khu đô thị hiện đại , đa chức năng có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, mua sắm, y tế, giáo dục, nghỉ dưỡng... của cư dân trong dự án Vinhomes Central Park.

  Sài Gòn bao gồm tổ hợp biệt thự và toà nhà căn hộ cao cấp bao quanh bờ sông Sài Gòn tạo nên một không gian thoáng mát, mang lại cho cư dân ở đây một không gian sống thanh bình bên dòng sông Sài Gòn. Ngay tại đây, khách hàng có thể dễ bắt gặp những tiện ích đa dạng,phong phú nhằm mang đến cho cư dân một cuộc sống hiện đại nhưng đậm chất thiên nhiên ven sông Sài Thành  Vinhomes Central Park được xây dựng theo thiết kế mang đậm phong cách sống hiện tại của Châu Âu .Nằm giữa trung tâm thành phố thuộc quận Bình Thạnh là nơi có tiềm năng và đang trên đà phát triển mạnh . Bởi theo quy hoạch mới nhất của thành phố Hồ Chí Minh thì nơi này đã hình thành các khu đô thị mới với hàng loạt các dự án cao cấp đồng bộ xứng tầm với Vinhomes central park

  GIỚI THIỆU DỰ ÁN
  [hr]
  VỊ TRÍ DỰ ÁNDự án tọa lạc tại vị trí vô cùng đắc địa ngay trung tâm TP. Hồ Chí Minh, nằm trongkhu Tân Cảng và là một trong những trạm dừng của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, thuận lợi giao thông bằng cả đường bộ, đường sắt và đường thủy.
  + Mặt tiền trải dài hơn 1km bên bờ sông Sài Gòn
  + 2 phút đến tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên
  + 3 phút đến khu đô thị mới Thủ Thiêm
  + 4 phút đến trung tâm Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

  TỔNG DIỆN TÍCH DỰ ÁN43,91 ha

  LOẠI HÌNH PHÁT TRIỂN- Căn hộ/ officetel
  - Shophouse
  - Căn hộ thông tầng duplex/ penthouse
  - Biệt thự
  - Trung tâm thương mại
  - Văn phòng cho thuê

  MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TOÀN KHUKhoảng 16%

  DIỆN TÍCH CÂY XANHKhoảng 14 ha

  KHU CĂN HỘ HIỆN ĐẠI & CAO CẤPSố lượng: Bao gồm căn hộ và officetel (từ 1 - 4 phòng ngủ, diện tích từ 50m2 đến 200m2, thiết kế hiện đại)/ căn hộ thông tầng duplex/ penthouse

  KHU BIỆT THỰTổng diện tích đất: 3,65 ha
  Quy hoạch dự kiến: Hơn 60 biệt thự đơn lập, song lập

  KHU SHOPHOUSE THƯƠNG MẠITọa lạc mặt tiền các đường chính.
  Tiện kinh doanh, buôn bán và mở văn phòng giao dịch

  TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
  MUA SẮM, ẨM THỰC VÀ GIẢI TRÍRộng khoảng 59.000m2

  TÒA NHÀ 81 TẦNG
  CAO NHẤT VIỆT NAM Trung tâm thương mại, Văn phòng cho thuê, Căn hộ, căn hộ dịch vụ, Khách sạn

  TIỆN ÍCH TOÀN KHU- Trường liên cấp Vinschool Central Park
  - Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park
  - Bến du thuyền sang trọng
  - Sân băng trong nhà
  - Vinpearlland Games
  - Rạp chiếu phim
  - Khu vui chơi trẻ em ngoài trời

  TIỆN ÍCH DÀNH RIÊNG CHO
  KHU CĂN HỘ- Khu biệt lập (trừ shophouse), Lobby, Hầm gửi xe thông minh, Nhà sinh hoạt cộng đồng, Hồ bơi ngoài trời và cây xanh tại các cụm căn hộ, Hệ thống sân tập thể thao ngoài trời (sân bóng đá mini, sân tennis, sân bóng rổ), Phòng tập Gym, Sảnh lounge sang trọng, An ninh & hệ thống camera giám sát 24/7

  TIỆN ÍCH DÀNH RIÊNG CHO
  KHU BIỆT THỰKhu biệt lập, Club house, Hồ bơi, Sân tennis, Mini golf: tập putting, Chăm sóc thú cưng, Vườn cây, tiểu cảnh, An ninh & hệ thống camera giám sát 24/7

  TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT1. Hệ thống điện dự phòng: Dự phòng 100% cho căn hộ và biệt thự, bao gồm cả điều hòa
  2. Hệ thống dự phòng & lọc nước sinh hoạt: Có bể nước dự phòng, có hệ thống lọc nước đủ tiêu chuẩn nước uống

  DỊCH VỤ VINHOMES- Miễn phí dịch vụ quản lý 10 năm
  - Trung tâm dịch vụ khách hàng sẵn sàng phục vụ 24/7
  - Dịch vụ gia đình tiêu chuẩn 5 sao bao gồm: dọn nhà, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh tinh, giặt là, dịch vụ trồng/chăm sóc cây, trồng/ làm cỏ, chăm sóc sân vườn. Dịch vụ sửa chữa, bảo trì
  - Dịch vụ ẩm thực phục vụ tại nhà
  - Dịch vụ văn phòng: photocopy, in ấn, đặt vé máy bay, chuyển phát nhanh, đặt hoa…
  - Hỗ trợ cư dân cho thuê bất động sản và quản lý khách thuê thay cho chủ nhà.

  NGÀY KHỞI CÔNG DỰ ÁN 26/7/2014

  DỰ KIẾN HOÀN THÀNHBiệt thự, Vinmec: 2015
  Khu căn hộ, Vinschool: 2016
  Toàn khu: 2017  Diện tích căn hộ Vinhomes Central Park - 53m2 - 80m2 - 83m2- 120m2 - 147m2.  Làm chủ căn hộ cao cấp tại VinHomes bạn không chỉ sở hữu về giá trị Bất Động Sản giữa trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh với hệ thống tiện ích, tiện nghi cao cấp Trung tâm mua sắm Vincom Center Đồng Khởi mà nơi đây còn cho bạn một cuộc sống sang trọng, đẳng cấp,yên bình và một bầu không khí trong lành giữa một thành phố lớn nhất Việt Nam .


  Tập đoàn Vingroup được biết đến là chủ đầu tư lớn nhất hiện này tại VN với các dự án nhà ở cao cấp nổi tiếng như Royal City,Time City …thể thiện sự khác biệt về đẳng cấp và vị thế trong ngành xây dựng . Dự án căn hộ Vinhomes Central Park được xây dựng một lần nữa khẳng định đây là một dự án lớn nhất Việt Nam .

  Vinhomes Central Park Với quyết tâm mạnh mẽ từ chủ đầu tư , khu phức hợp sẽ hứa hẹn mang đến cho cư dân Sài Gòn một môi trường sống mới . Cùng với đó , là những trải nghiệm vô cùng lý thú , những tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. tiến độ nhanh chất , chất lượng công trình tốt nhất , tích hợp nhiều tiện ích cao cấp nhất Tp HCM và là tòa nhà cao nhất Việt Nam .


  -------------------------------
  Thanks and Best Regards!
  Leo VũSale Manager
  - Tel: 0947.79.68.50 - 0919.79.30.68
  - Email: [email protected]

  website: CentralReal.vn
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự

 3. #3
  Thành viên

  Ngày tham gia
  May 2015
  Bài viết
  3
  Tài liệu đã gửi
  0
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  98,495
  Tài khoản hiện có
  0 Xu
  Chúc diễn đàn ngày càng phát triển, Chúc anh em sức khỏe thành công trong cuộc sống !
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự

 4. #4
  Thành viên

  Ngày tham gia
  May 2019
  Đang ở
  HN
  Bài viết
  11
  Tài liệu đã gửi
  1
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  153,910
  Tài khoản hiện có
  0 Xu

  Phân tích tình hình lao động và kế toán tiền lương tại công ty du lịch an giang

  Công ty du lịch ở an giang à, mình cũng ở an giang khi nào có dịp du lịch sẽ hợp tác #bảo hiểm nhân thọ uy tín daiichi
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự

 5. #5
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  148
  Tài liệu đã gửi
  2
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  153,951
  Tài khoản hiện có
  0 Xu
  Trích dẫn Gửi bởi menudep Xem bài viết
  Công ty du lịch ở an giang à, mình cũng ở an giang khi nào có dịp du lịch sẽ hợp tác
  Hotline / Zalo : 0379.835.332
  • Thương hiệu : Noni Green
  • Thành phần : 100% trái nhàu
  • Khối lượng tịnh : 500g
  • Khối lượng đóng gói : 510g
  • Kích thước (cm) : 25*9*7
  • Hạn sử dụng : 1 năm kể từ ngày sản xuất
  • Mang qua máy bay : Xách tay
  • Nguồn gốc xuất xứ : Bình Dương
  • Hạn sử dụng : 12 tháng kể từ ngày sản xuất
  • Sản phẩm có hướng dẫn sử dụng song ngữ Việt-Hàn trên bao bì.
  Bột nhàu Noni Green có tác dụng gì?

  [replacer_img]  Bột nhàu Noni Green được bào chế từ 100% quả nhàu tươi nên đảm bảo hầu hết các công dụng của loại quả tuyệt vời này. Theo đông y, quả nhàu có tác dụng nhuận tràng làm thuốc phòng trị một số chứng bệnh như ho cảm, hen, phù thũng, tiểu đường, đau gân, bệnh lỵ, chống viêm và hỗ trợ, tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, loại quả này cũng giải quyết nhiều chứng bệnh ở chị em phụ nữ như kinh nguyệt không đều, băng huyết, bạch đới….

  Theo cuốn Dược thảo toàn thư của Andrewchevallier Finmh do Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh phát hành năm 2006 thì từ cuối năm 1990 những công dụng làm thuốc của cây nhàu (còn gọi là cây noni) đã được nghiên cứu, chứng minh. Chỉ vài năm sau, cây đã được dùng làm thuốc ở dạng thức ăn với những hiệu quả bất ngờ. Trong đó có thể kể đến các công dụng chính như giảm béo, ổn định bệnh tiểu đường, phòng ngừa ung thư, giảm đau nhức, giải quyết tình trạng suy giảm khả năng miễn dịch, ổn định huyết áp, phòng chống bệnh tim và chứng suy nhược….


  Tuy nhiên, bước đầu các nghiên cứu đã tìm ra, quả và nước ép của cây noni gần như không gây hại. Chúng có thể giải quyết nhiều chứng bệnh mãn tính như tình trạng đau nhức kéo dài, các bệnh nhiễm trùng như viêm khớp, bệnh tim mạch, nhóm các bệnh về hệ tuần hoàn và ung thư…. Cuốn sách cũng đã tổng hợp và đánh giá rằng các cuộc nghiên cứu về cây nhàu còn hạn chế. Tuy nhiên, quả nhàu có tiềm năng làm thuốc rất lớn.

  Hotline / Zalo : 0379.835.332

  Các công dụng khác của bột nhàu Noni Green

  Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng quả để làm bột nhàu có đặc tính giảm đau, kích thích hệ miễn dịch và phòng chống bệnh ung thư hiệu quả. Cũng có nghiên cứu cho thấy cây nhàu chứa lượng Proxeronine hợp lý mà cơ thể chúng ta cần để sản xuất ra Xeronine. Đây vốn là chất hoạt động trong các tế bào cơ thể để cơ thể có thể chống lại nhiễm trùng, nhanh chóng làm lành và hỗ trợ hoạt động của tế bào. Khi bị căng hay nhiễm trùng thì nhu cầu về Xeronine sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, nhiều người đang thiếu Proxeronin để có thể duy trì đủ lượng xeronine cần thiết. Rất may, chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung chất hữu ích này bằng cách dùng bột nhàu Noni Green.

  Ưu điểm của bột nhàu Noni Green

  Bột trái nhàu Noni Green có rất nhiều ưu điểm nổi trội. Trong đó không thể không nhắc đến:

  – Sản phẩm được làm từ 100% trái nhàu tươi nguyên chất. Mỗi trái nhàu nhàu đều được tuyển chọn kỹ lưỡng.

  – Sản phẩm có mẫu mã đẹp, bắt mắt, thích hợp làm quà tặng. Hơn nữa, bột nhàu Noni Green được đóng trong túi giấy chất lượng cao nên khách hàng hoàn toàn không lo bị xô, méo vỏ.

  – Với khách là người Hàn Quốc, khách muốn mang sản phẩm ra nước ngoài thì bột nhàu Noni Green được đóng gói trong túi sẽ nhẹ hơn. Giảm trọng lượng hành lý khi bay.

  – Đặc biệt, dù là túi giấy nhưng bao bì của bột trái nhàu Noni Green là túi chất lượng cao có lớp bạc cách nhiệt. Loại túi này giúp bảo vệ sản phẩm tối đa. Khi mua hàng, khách hàng còn được tăng nẹp túi để dễ dàng sử dụng, bảo quản....

  Chi tiết về bột nhàu Noni Green 500g xin liên hệ hotline tư vấn: 0379.835.332.
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+