Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  841
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,470 Xu

  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty CPTM SFI

  LỜI NÓI ĐẦU
  Trong xu thế toàn cầu hóa và quốc tế hóa hiện nay đang diễn ra nhanh chóng và quyết liệt thì việc hội nhập vào khu vực và thế giới là một xu thế tất yếu khách quan của bất kỳ quốc gia nào. Để tồn tại và phát triển thì đất nước Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi nước ta sau bao nhiêu cố gắng nỗ lực đã được gia nhập tổ chức thương mại WTO, trước mắt chúng ta còn nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Để tồn tại và phát triển đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam một dấu hỏi, làm thế nào để hội nhập thành công và tồn tại được trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này?. Thực tiễn cho thấy, doanh nghiệp nào biết phát huy nội lực và tự hoàn thiện những mặt còn hạn chế của mình, biết nắm bắt thời cơ, thuận lợi, biết khắc phục khó khăn mới có thể tồn tại và có chỗ đứng trên thị trường.

  Là một doanh nghiệp thuộc quản lý của SỞ XÂY DỰNG TP HÀ NỘI, công ty Thương Mại Cổ Phần SFI cũng đang từng bước tự hoàn thiện mình để hội nhập vào xu thế mới. Với sự chỉ đạo sát sao của Sở Xây dựng và ban giám đốc công ty CPTM SFI, hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và công tác quản lý tiền lương,tiền thưởng nói riêng tại công ty đã có nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng của công ty được ban giám đốc thời gian qua đặc biệt quan tâm. Tuy có nhiều mặt tích cực song thực tế vẫn còn bộc lộ một số mặt hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới.

  Sau quá trình học tập về chuyên ngành quản trị kinh doanh nói chung và bộ môn quản trị nhân sự nói riêng, cùng đó là thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế tại công ty SFI, em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu cho bài chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình là: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty CPTM SFI”

  Mục đích nghiên cứu:
  Từ việc đi sâu nghiên cứu phân tích thực trạng công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng thật sự là công cụ, là đòn bẩy kinh tế to lớn nhằm hoàn thiện một công cụ quản lý lao động hữu hiệu của công ty trong điều kiện mới và phù hợp với những quy định pháp luật Nhà nước.

  Đó chính là nội dung của công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp, bao gồm: Công tác lập kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng, thực hiện quỹ tiền lương, tiền thưởng, xây dựng các chỉ tiêu, điều kiện, mức khen thưởng và việc áp dụng các hình thức tiền lương, tiền thưởng để trả lương, trả thưởng cho người lao động trong doanh nghiệp.

  Phạm vi nghiên cứu:
  Nội dung của công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp được nghiên cứu dưới hai góc độ: vi mô, vĩ mô, tức là dưới sự quản lý của doanh nghiệp và sự quản lý của Nhà nước. Trong phạm vi đề tài nghiên cứu này em chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu dưới góc độ vi mô: doanh nghiệp quản lý công tác tiền lương, công tác quản lý nhân lực trong doanh nghiệp hiện nay.

  Phương pháp nghiên cứu:
  Bài chuyên đề được nghiên cứu trên cơ sở có sử dụng các số liệu báo cáo công ty trong 3 năm gần đây( 2008, 2009,2010) và các số liệu thu thập được từ quá trình quan sát thực tế và được thực hiện bởi các phương pháp nghiên cứu như: phân tích, so sánh, đánh giá, tổng hợp các vấn đề có liên quan.

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài chuyên đề được kết cấu với 3 chương cụ thể:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp.
  Chương 2: Phân tích thực trạng công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp.
  Chương 3: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty SFI

  MỤC LỤC


  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
  1.1. Khái niệm, vai trò của tiền lương,tiền thưởng và công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng………………………………… … 3
  1.1.1. Tiền lương…….. 3
  1.1.2. Tiền thưởng…….. 5
  1.1.3. Công tác quản lý tiền lưởng, tiền thưởng và vai trò của nó đối với doanh nghiệp….. 5
  1.2. Nội dung của công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng…… 6
  1.2.1. Mục tiêu của công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp ….. 6
  1.2.2. Những yêu cầu của công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp…… 6
  1.2.3. Nội dung của công tác quản lý tiền lương… 6
  1.2.4. Nội dung của công tác quản lý tiền thưởng… 10
  1.2.5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý quỹ tiền lương, tiền thưởng……… 11
  1.3. Tầm quan trọng của hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, thưởng… 11
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG,TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KIẾN TRÚC SFI 13
  2.1. Một số đặc điểm của công ty CPTM SFI ảnh hưởng đến công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng…… 13
  2.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty CPTM SFI ……… 13
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty trong điều kiện hiện nay… 14
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty… 14
  2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong vài năm gần đây….. 17
  2.2.Thực trạng công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty Cổ Phần Thương Mại và Kiến Trúc SFI. 18
  2.2.1.Thực trạng lao động trong công ty CPTM SFI….. 18
  2.2.2. Thực trạng công tác quản lý tiền thưởng tại công ty SFI… 21
  2.2.3. Nguyên tắc phân phối tiền lương và quản lý quỹ lương tại công ty….. 24
  2.2.4. Xây dựng đơn giá tiền lương…… 25
  2.2.5. Phân phối tổng quỹ tiền lương tại công ty CPTM SFI… 26
  2.2.6. Thực trạng công tác quản lý tiền thưởng tại công ty SFI.. 31
  2.2.7. Đánh giá thực hiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty CPTM SFI…… 35
  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY CPTM SFI
  3.1. Chiến lược phát triển công ty trong thời gian tới… 41
  3.1.1. Mục tiêu chiến lược của công ty trong thời gian tới.. 41
  3.1.2. Chiến lược phát triển công tác quản lý quỹ tiền lương, tiền thưởng của công ty trong thời gian tới… 41
  3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng của công ty CPTM SFI… 42
  3.2.1. Hoàn thiện bộ máy làm công tác tiền lương…. 42
  3.2.2. Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương…. 43
  3.2.3. Hoàn thiện công tác tổ chức, quản lý lao động… 45
  3.2.4. Hoàn thiện, đổi mới chính sách khen thưởng, phụ cấp trong công ty… 46
  3.2.5. Các giải pháp mang tính hỗ trợ khác…. 48
  3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng của công ty CPTM SFI………. 52
  KẾT LUẬN…. 53
  Danh mục tài liệu tham khảo….
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. 01-11-2013, 11:45 PM
 2. 12-24-2012, 02:41 PM

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-30-2012, 03:49 PM
Find us on Google+