Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  165
  Tài liệu đã gửi
  165
  Tài liệu được mua
  586
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,025
  Tài khoản hiện có
  6,305 Xu

  Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty cổ phần dịch vụ Tây Đô

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài 2
  4. Kết cấu của khóa luận 2
  PHẦN NỘI DUNG 3
  CHƯƠNG 1 NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP 3
  1.1. Những khái niệm cơ bản về tiền lương 3
  1.2. Bản chất, chức năng của tiền lương 5
  1.2.1. Bản chất của tiền lương 5
  1.2.2. Chức năng của tiền lương 5
  1.3. Những yêu cầu và nguyên tắc của tổ chức tiền lương 7
  1.3.1. Những yêu cầu của tổ chức tiền lương 7
  1.3.2. Những nguyên tắc của tổ chức tiền lương 8
  1.4. Các chế độ và hình thức trả lương 9
  1.4.1. Các chế độ trả lương 9
  1.4.1.1. Chế độ trả lương cấp bậc 9
  1.4.1.2. Chế độ tiền lương chức vụ 11
  1.4.2. Các hình thức trả lương 11
  1.4.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian 11
  1.4.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 12
  1.5. Quy chế trả lương trong doanh nghiệp 13
  1.5.1. Khái niệm về quy chế trả lương 13
  1.5.2. Căn cứ và nguyên tắc xây dựng quy chế trả lương 13
  1.5.2.1. Căn cứ xây dựng quy chế trả lương 13
  1.5.2.2. Nguyên tắc xây dựng quy chế trả lương 15
  1.5.3. Trình tự, thủ tục xây dựng quy chế trả lương 15
  1.5.4. Nội dung của quy chế trả lương. 17
  1.5.4.1. Những quy định chung. 17
  1.5.4.2. Quỹ lương và sử dụng quỹ lương 17
  1.5.4.3. Phân phối quỹ tiền lương 18
  1.5.4.4. Các chế độ khác 22
  1.5.4.5. Tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành 23
  1.5.5. Vai trò của quy chế trả lương 23
  1.5.5.1. Đối với Nhà nước 23
  1.5.5.2.Đối với Doanh nghiệp 24
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP (IETCo) 25
  2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp (IETCo) 25
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 25
  2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 26
  2.1.3. Thực trạng nguồn nhân lực của Công ty 26
  2.1.4. Phương hướng, nhiệm vụ của Công ty trong giai đoạn tiếp theo 27
  2. 2. Thực trạng quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị Công nghiệp 28
  2.2.1. Tình hình xây dựng quy chế trả lương của công ty trong những năm vừa qua 28
  2.2.2. Quy chế trả lương hiện hành của Công ty 29
  2.2.2.1. Căn cứ xây dựng quy chế trả lương 29
  2.2.2.2. Nguyên tắc trả lương tại Công ty 30
  2.2.2.3. Trình tự, thủ tục xây dựng quy chế trả lương 31
  2.2.2.4. Nội dung quy chế trả lương của Công ty 33
  2.2.3. Tổ chức thực hiện quy chế trả lương 49
  2.3. Những đánh giá chung 50
  CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 52
  3.1. Quan điểm trả lương và phương hướng của Công ty trong thời gian tới 52
  3.1.1. Quan điểm của Công ty về trả lương 52
  3.1.2. Phướng hướng của Công ty trong thời gian tới 53
  3.2. Hoàn thiện quy chế trả lương của Công ty 54
  3.2.1. Hoàn thiện công tác dự toán, sử dụng và quản lý quỹ lương 54
  3.2.1.1. Về công tác dự toán quỹ tiền lương 54
  3.3.1.2.Về sử dụng quỹ tiền lương 55
  3.2.1.3. Về quản lý quỹ tiền lương 56
  3.2.2. Hoàn thiện công tác đánh giá và xếp hệ số nhân viên 56
  3.2.2.1. Xếp hệ số chức danh cho nhân viên 56
  3.2.2.2. Xác định hệ số lương mềm (hệ số lương hiệu quả) 57
  3.2.3. Hoàn thiện cách tính lương nhân viên và các đơn vị 60
  3.2.4. Hoàn thiện chế độ dãi ngộ 62
  3.2.5. Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện 63
  3.2.6. Hoàn thiện một số yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng và thực hiện quy chế trả lương 63
  PHẦN KẾT LUẬN 65

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Các thông tin về lương là một trong những yếu tố quan trọng khi tìm kiếm một công việc. Có một câu hỏi mà đa phần người lao động đều đặt ra khi bán sức lao động của mình, đó là: tiền lương anh ta sẽ kiếm được là bao nhiêu? Cũng là câu hỏi đầu tiên của những ông chủ - những người mua sức lao động, đó là: Trả công cho người lao động bao nhiêu để mà vừa đáp ứng nhu cầu của họ, vừa làm ăn có lãi? Rõ ràng trên cả khía cạnh mua và bán sức lao động thì yếu tố tiền lương luôn được đặt lên hàng đầu.
  Tiền lương chỉ thực sự có ý nghĩa và tác dụng khi nó thực hiện đúng chức năng là phân phối theo sức lao động, qua đó giúp cho người lao động nhận được đúng giá trị mà mình đã bỏ ra. Chỉ có như vậy người lao động mới chuyên tâm vào công việc của mình vì họ tin rằng mình được bù đắp xứng đáng. Một chính sách tiền lương hợp lý sẽ tạo động lực cho người lao động hăng hái làm việc, nâng cao năng suất lao động cũng như hiệu quả công việc, gia tăng lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp. Đồng thời, một cơ chế trả lương phù hợp có tác dụng giúp doanh nghiệp thu hút và duy trì được những cán bộ, nhân viên giỏi, có trách nhiệm.
  Vì vậy, mỗi DN phải không ngừng hoàn thiện quy chế trả lương của mình sao cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh nói riêng và sự phát triển của kinh tế nói chung.
  Công ty cổ phần Kinh doanh thiết bị Công nghiệp nhận thấy tầm quan trọng của tiền lương trong sản xuất, kinh doanh nên đã tiến hành xây dựng quy chế trả lương. Quy chế trả lương của Công ty xây dựng với mục đích đảm bảo tiền lương của NLĐ nhận được gắn với sức lao động mà họ bỏ ra, cũng như khuyến khích NLĐ làm việc, nâng cao năng suất. Tuy nhiên, quy chế trả lương hiện tại của Công ty đã xây dựng từ năm 1999, Công ty cũng đã sửa đổi, bổ sung nhưng vần chưa đổi mới kịp với đòi hỏi hiện nay. Một số quy định trong quy chế không còn phù hợp. Đặc biệt, phương pháp phân phối tiền lương như hiện nay ảnh hưởng nhất định đến việc duy trì, phát triển nguồn nhân lực, thu hút nguồn nhân lực từ bên ngoài, ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả làm việc của NLĐ trong Công ty.
  Đồng thời, với mong muốn hoàn thiện hiểu biết của mình về tiền lương và quy chế trả lương, nên trong thời gian thực tập tại Công ty, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu : “Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị Công nghiệp”. Rất mong nhận được sự nhận xét, đánh giá của thầy cô.
  2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
  2.1. Mục tiêu chung
  Tìm hiểu và hoàn thiện một số nội dung về quản trị nhân lực và công tác tiền lương tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị Công nghiệp.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  Đánh giá công tác quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp.
  Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến tiền lương và quy chế trả lương trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
  Đánh giá thực trạng thực hiện và hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị Công nghiệp.
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài
  Đối tượng nghiên cứu là Quy chế trả lương và công tác tiền lương tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị Công nghiệp.
  Phạm vi nghiên cứu:
  - Nội dung: Quy chế tiền lương tại Công ty
  - Không gian: Công ty cổ phần Kinh doanh Thiết bị Công nghiệp – 467 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
  - Thời gian: Năm 2008 và 2009
  4. Kết cấu của khóa luận
  Khóa luận tốt nghiệp được kết cấu thành 3 chương như sau:
  Chương 1: Những lý luận cơ bản về tiền lương và quy chế trả lương tại Doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị Công nghiệp.
  Chương 3: Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị Công nghiệp.
  Trong quá trình nghiên cứu đề tài, tôi đã nhận được sự đóng góp quý báu của Phó giám đốc Vũ Mạnh, người hướng dẫn tại công ty Nguyễn Thị Thu Hương, những thành viên khác trong Công ty cùng giáo viên hướng dẫn ThS. Đoàn Thị Yến.
  Tôi xin chân thành cảm ơn!

  PHẦN NỘI DUNG
  CHƯƠNG 1
  NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ
  QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP
  CHƯƠNG 2
  THỰC TRẠNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP (IETCo)
  CHƯƠNG 3
  HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
  Kết luận ...
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-17-2012, 12:43 PM
 2. 11-23-2012, 06:45 PM
 3. 09-03-2012, 06:44 PM

Find us on Google+