Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  317
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  2,210 Xu

  Hoàn thiện quản lý tiền lương tại công ty cổ phần xây dựng số 21

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 5
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG 6
  I KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA TIỀN LƯƠNG 6
  1 Các khái niệm về tiền lương 6
  1.1 Khái niệm về tiền lương 6
  1.2 Khái niệm tiền lương tối thiểu 6
  1.3 Tiền lương thực tế và tiền lương danh nghĩa: 7
  1.4 Phân biệt tiền lương và thu nhập của người lao động 7
  1.5 Các loại tiền lương 7
  2 Bản chất của tiền lương: 7
  3 Vai trò của tiền lương : 8
  3.1 Là động lực đối với người lao động, đồng thời thúc đẩy sự phát triển mạnh hơn của ngành doanh nghiệp: 8
  3.2 Tạo ra sự công bằng cho xã hội: có làm, có hưởng 8
  3.3 Là đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế xã hội 9
  II QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG 9
  1 Khái niệm 9
  2.1Quản lý tiền lương giúp cho các doanh nghiệp trả lương một cách có kế hoạch,có tổ chức. 10
  2.2 Quản lý tiền lương khiến cho các doanh nghiệp tìm được những sai sót trong quá trình trả lương, từ đó sẽ có các phương pháp điều chỉnh . 10
  2.3. Quản lý tiền lương sẽ thúc đẩy hơn việc nâng cao trình độ của mỗi cán bộ tiền lương. 10
  3 Nguyên tắc khi quản lý tiền lương: 11
  3.1 Nguyên tắc 1: Tốc độ tăng năng suất lao động tăng nhanh hơn tốc độ tăng tiền lương bình quân. 11
  3.2 Nguyên tắc 2: Đảm bảo quy luật phân phối theo lao động trả lương ngang nhau cho các lao động như nhau: 11
  3.3 Đảm bảo sự hợp lý và thống nhất giữa tiền lương của các lao động làm các ngành nghề khác nhau trong nền kinh tế xã hội 11
  4 Nội dung quản lý tiền lương: 12
  4.1 Quản lý định mức lao động 12
  4.1.1 Khái niệm định mức lao động 12
  4.1.2 Các dạng định mức 12
  4.1.3 Nội dung quản lý định mức lao động 12
  3.2 Quản lý đơn giá tiền lương 16
  3.2.1 Khái niệm đơn giản tiền lương: 16
  3.2.2 Các nội dung quản lý đơn giá tiền lương 16
  3.3 Xây dựng tổng quỹ tiền lương: 19
  3.3.1 Khái niệm tổng quỹ tiền lương: 19
  3.3.2 Các loại tổng quỹ tiền lương 20
  3.4 Phân phối và trả lương 20
  3.4.1 Các hình thức trả lương 20
  3.4.2 Phân phối tiền lương: 22
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 21 23
  I.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 23
  1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 23
  2. Cơ cấu tổ chức của công ty 25
  3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2005 và các hoạt động XH khác: 27
  3.1 Kết quả chỉ tiêu chính: 27
  3.2 Xây dựng và hoàn thiện quy chế quản lý: 30
  3.3 Công tác quản lý chất lượng: 30
  3.4 Công tác quản lý hợp đồng kinh tế: 31
  3.5 Công tác quản lý tài chính: 31
  3.6 Công tác quản lý vật tư thiết bị: 31
  3.7 Công Tác an toàn lao động: 32
  3.8 Công tác đầu tư: 32
  3.9 Việc làm, đời sống cán bộ công nhân viên: 33
  II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 21. 33
  1 Thực trạng các nội dung quản lý tiền lương 33
  1.1 Vấn đề định mức lao động tại công ty 33
  1.1.1 Bê tông đá dăm 34
  1.2 Tình hình thực tế đơn giá tiền lương tại công ty 38
  1.3 Tổng quỹ tiền lương tại công ty. 39
  1.4 phân phối và trả lương: 41
  1.4.1 các hình thức trả lương tại công ty cổ phần xây dựng số 21 41
  1.4.2 Phân phối tiền lương cho từng bộ phận cụ thể: 43
  2.Đánh giá thực trạng quản lý tiền lương tại công ty cổ phần xây dựng số 21. 46
  2.1 Ưu điểm: 46
  2.2 Những tồn tại 48
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 21. 50
  I.QUAN ĐIỂM VỀ TIỀN LƯƠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC 50
  1. Quan điểm 50
  2. Giải pháp giải quyết vấn đề tiền lương trong tương lai: 53
  2.1 Thu thuế đối với người có thu nhập(lương) cao. 53
  2.2 Ban hành luật lao động có chỉnh sửa mới, về tiền lương của người lao động. 53
  2.3 Thiết lập lại trật tự quản lý tiền lương và thu nhập: 54
  II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 21: 54
  2, Hoàn thiện các điều kiện để quản lý tiền lương: 55
  KẾT LUẬN 61
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững và ngày càng phát triển, đòi hỏi phải có một khả năng quản lý hợp lý trên tất cả các lĩnh vực để tiền hành sản xuất kinh doanh và cạnh tranh có hiệu quả. Mặt khác, theo đà phát triển của n?n kinh tế, các vấn đề quản lý ngày càng trở nên mới mẻ, phong phú và đa dạng.

  Vì vậy, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải thường xuyên tiến hành đổi mới các vấn đề quản lý đó và không ngừng hoàn thiện vấn đề này, trên cơ sở đó, định hướng cho các quyết định nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện vấn đề quản lý tiền lương của doanh nghiệp. Thực tiễn đã cho thấy, nếu các nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm đúng mức tới vấn đề quản lý tiền lương thì họ sẽ có những quyết định đúng đắn và thành đạt trong kinh doanh, ngược lại họ sẽ khó tránh khỏi những sai lầm và thất bại.

  Việt Nam đang trong quá trình đổi mới, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản lý tiền lương trong doanh nghiệp. Hiện nay, hoàn thiện quản lý tiền lương đã bước đầu được các doanh nghiệp quan tâm, thực hiện, song những vướng mắc gặp phải là không nhỏ và đã làm hạn chế nhiều đến hiệu quả của vấn đề này.

  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, qua một thời gian nghiên cứu, thực tập tại Công ty cổ phần xõy dựng số 21, với sự giúp đỡ của ban giám đốc, cỏc bác, cỏc cụ chỳ, anh chị trong công ty em đã lựa chọn đề tài: "Hoàn thiện quản lý tiền lương tại công ty cổ phần xây dựng số 21".
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  01-10-2013, 08:48 AM

Find us on Google+