Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  971
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  412 Xu

  Hoàn Thiện hình thức trả lương thời gian cho lao động quản lý tại công ty cổ phần Đại Kim

  Tiêu đề : Hoàn Thiện hình thức trả lương thời gian cho lao động quản lý tại công ty cổ phần Đại Kim
  Tóm tắt nội dung :
  MỤC LỤC

  BẢN CAM ĐOAN
  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Chương 1 - Cơ sở lý luận về hình thức trả lương theo thời gian. 3
  1.1 Tiền lương: Khái niệm, vai trò và nguyên tắc tiền lương. 3
  1.1.1 Khái niệm về tiền lương: 3
  1.1.2 Chức năng của tiền lương 4
  1.1.2.1 Tiền lương là thước đo giá trị sức lao động. 4
  1.1.2.2 Tiền lương nhằm tái sản xuất sức lao động. 4
  1.1.2.3 Tiền lương tạo động lực cho sản xuất. 4
  1.1.2.4 Tiền lương có vai trò tích luỹ. 4
  1.1.3 Nguyên tắc tiền lương của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 5
  1.1.3.1 Tiền lương phải thể hiện sự công bằng. 5
  1.1.3.2 Tiền lương phải đảm bảo tính cạnh tranh. 5
  1.1.3.3 Tiền lương phải đảm bảo nguyên tắc cân bằng tài chính. 5
  1.2. Hình thức trả lương theo thời gian. 6
  1.2.1 Khái niệm. 6
  1.2.2 Công thức tính. 6
  1.2.3 Đối tượng áp dụng. 7
  1.2.4 Ưu nhược điểm. 7
  1.3. Trình tự xây dựng hệ thống trả lương của doanh nghiệp. 8
  1.4 Nội dung của xây dựng hệ thống trả lương theo thời gian. 9
  1.4.1 Xác định hệ số lương cấp bậc công việc. 9
  1.4.1.1 Phân tích công việc. 10
  1.4.1.2 Đánh giá công việc. 14
  1.4.1.3 Kết quả của phân tích công việc và đánh giá công việc. 15
  1.4.2 Xác định tiền lương tối thiểu của doanh nghiệp. 16
  1.4.2.1 Khái niệm: 16
  1.4.2.2 Yêu cầu của tiền lương tối thiểu: 16
  1.4.2.3 Cơ cấu của tiền lương tối thiểu 16
  1.4.2.4 Phương pháp xác đinh tiền lương tối thiểu: 16
  1.4.3 Xác định thời gian làm việc thực tế của người lao động. 18
  1.4.4 Đánh giá thực hiện công việc làm căn cứ trả thưởng cho người lao động 18
  1.4.4.1 Khái niệm: 18
  1.4.4.2 Mục đích: 18
  1.4.4.3 Trình tự đánh giá tình hình thực hiện công việc. 19
  1.5 Mức lương bình quân trên thị trường cho lao động quản lý hiện nay. 22
  1.6 Tiêu thức đánh giá tính phù hợp của hình thức trả lương theo thời gian. 22
  1.6.1 Tính phù hợp về đối tượng áp dụng. 22
  1.6.2 Tính chính xác trong xác định hệ số công việc. 23
  1.6.3 Tính chính xác trong việc chấm công cho người lao động. 23
  1.7 Lao động quản lý 23
  1.7.1 Khái niệm. 23
  1.7.2 Vai trò. 23
  1.7.3 Phân loại. 23
  1.8 Vận dụng hình thức trả lương thời gian cho lao đông quản lý. 24
  Chương 2: Phân tích thực trạng trả lương theo thời gian cho lao động quản lý tại công ty cổ phần Đại Kim. 26
  2.1.Giới thiệu khái quát về công ty. 26
  2.1.1 Tổng quan về công ty. 26
  2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển. 26
  2.1.3 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 27
  2.1.3.1 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 27
  2.1.3.2 Sản phẩm chủ yếu. 27
  2.1.4 Giới thiệu quy trình công nghệ sản xuất mút xốp. 28
  2.1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy. 29
  2.1.5.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy. 29
  2.1.5.2 Chức năng, nhiệm vụ. 30
  2.2 Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh. 33
  2.2.1 Phân tích bảng kết quả về lợi nhuận. 33
  2.2.2 Phân tích bảng cân đối kế toán. 35
  2.2.3 Phân tích các chỉ số tài chính. 37
  2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng lao động. 39
  2.3.1 Quy mô, cơ cấu lao động của công ty. 39
  2.3.2 Hiệu quả sử dụng lao động. 41
  2.4 Phân tích thực trạng trả lương theo thời gian cho lao động quản lý tại Công ty Cổ phần Đại Kim. 42
  2.4.1 Căn cứ pháp lý xây dựng quy chế trả lương của công ty. 42
  2.4.2 Tỷ trọng áp dụng các hình thức trả lương. 42
  2.4.2.1 Tỷ trọng về số lao động 42
  2.4.2.2 Tỷ trọng về quỹ lương. 43
  2.4.3 Thực trạng trả lương theo thời gian cho lao động quản lý của công ty. 44
  2.4.3.1 Cách trả lương cho lao động quản lý tại công ty. 44
  2.4.3.2 Thực tế về trình tự và nội dung của hệ thống trả lương thời gian cho lao động quản lý tại công ty. 45
  2.4.3.3 Nhận xét chung về thực trạng áp dụng hình thức trả lương thời gian cho lao động quản lý tại công ty cổ phần Đại Kim. 55
  Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương thời gian cho lao động quản lý tại công ty cổ phần Đại Kim 58
  3.1 Hoàn thiện xây dựng hệ số cấp bậc công việc. 58
  3.1.1 Hoàn thiện công tác phân tích công việc. 58
  3.2 Xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc để làm căn cứ thưởng cho người lao động. 64
  KẾT LUẬN 69
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70
  LỜI MỞ ĐẦU

  I.Sự cần thiết của đề tài.
  Như chúng ta đã biết lao động quản lý là những lao động không trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Chính vì thế mà vấn đề làm thế nào thu hút được 1 đội ngũ lao động quản lý có năng lực để đưa công ty ngày càng phát triển vẫn luôn là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của mọi doanh nghiệp. Có rất nhiều chính sách nhằm thu hút được một đội ngũ lao động quản lý giỏi và tiền lương cũng là một trong những chính sách giúp doanh nghiệp có thể thu hút và giữ chân đựơc người tài cho doanh nghiệp. Tiền lương cao chỉ là một phần nhưng lại đóng vai trò khá quan trọng trong việc giữ chân người lao động ở lại gắn bó và cống hiến cho doanh nghiệp. Vì vậy muốn phát huy được vai trò của tiền lương thì doanh nghiệp cần phải xây dựng một chính sách tiền lương hợp lý,công bằng và đảm bảo được tính cạnh tranh trên thị trường.
  Nhận thức được vai trò của tiền lương và trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ Phần Đại Kim từ ngày 7/1/2009 đến nay tác giả đã nghiên cứu và nhận thấy hình thức trả lương theo thời gian cho lao động quản lý ở công ty còn nhiều bất cập, chưa phát huy được vai trò của tiền lương.
  Với những lý do đã đề cập ở trên, tác giả đã chọn đề tài:“ Hoàn thiện hình thức trả lươngtheo thời gian cho lao động quản lý tại Công Ty Cổ Phần đại Kim”làm đề tài nghiên cứu của mình.
  II.Mục đích nghiên cứu
  Tác giả nghiên cứu chuyên đề này nhằm hoàn thiện hình thức trả lương thời gian cho lao động quản lý tại công ty Cổ Phần Đại Kim dựa trên nguyên tắc trả lương của doanh nghiệp trong nền kinh tế . Từ đó giúp doanh nghiệp có thể thu hút, giữ chân lao động giỏi cũng như tạo động lực cho người lao động thông qua các chính sách về lương.

  III.Phạm vi nghiên cứu.
  Chuyên đề này tập trung nghiên cứu thực trạng trả lương theo thời gian cho lao động quản lý tại công ty cổ phần Đại Kim giai đoạn 2005-2008 ở các các phòng ban thực hiện áp dụng chế độ trả lương theo thời gian.
  IV. Phương pháp nghiên cứu
  Trong chuyên đề này tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu sau:
  - Phương pháp thu thập thông tin (quan sát , phỏng vấn người lao động, tra cứu tài liệu)
  - Phương pháp xử lý (phương pháp phân tích - tổng hợp)
  V. Kết cấu đề tài.
  Ngoài Lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo thì chuyên đề được chia thành ba chương sau:
  Chương 1 - Cơ sở lý luận về hình thức trả lương theo thời gian.
  Chương 2: Phân tích thực trạng trả lương theo thời gian cho lao động quản lý tại công ty cổ phần Đại Kim.
  Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian cho lao động quản lý tại công ty cổ phần Đại Kim.
  Trong quá trình nghiên cứu tác giả xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Đức Kiên và các cô, chú, anh, chị trong công ty nói chung và trong phòng Tổ chức hành chính nói riêng đã giúp tác giả hoàn thiện chuyên đề này.
  Mặc dù tác giả đã cố gắng nhưng do khoảng tời gian thực tập không nhiều và bản thân tác giả còn nhiều hạn chế về chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế nên trong chuyên đề này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giả để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.
  KẾT LUẬN
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 12-21-2012, 12:15 PM
 2. Ho
  Refback This thread
  12-18-2012, 12:54 AM

Find us on Google+