Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,951
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,216 Xu

  Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 43

  Tiêu đề: Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 43
  Tóm tắt :
  MỤC LỤC
  Lời nói đầu ………………………………………… ……………………. 01
  CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG………………..…… 03
  1.1 KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TIỀN LƯƠNG…………………………………... ………………………...…… 03
  1.1.1. Khái niệm tiền lương……………….…………………… …………... 03
  1.1.2. Bản chất tiền lương…………………………………... ………….. 03
  1.1.3. Chức năng và vai trò của tiền lương……………………………….. 03
  1.1.3.1. Chức năng thước đo giá trị……………………………………… ... 03
  1.1.3.2. Chức năng tái sản xuất sức lao động……………………………... 04
  1.1.3.3. Chức năng kích thích sản xuất…………………………………… 04
  1.1.3.4. Chức năng tích lũy……………………………………… ..……. 04
  1.1.4. Tiền lương danh nghĩa, tiền lương thực tế………………………... 05
  1.1.5. Mức lương tối thiểu, mức lương trung bình, mức lương tối đa…… 05
  1.1.5.1. Mức lương tối thiểu…………………………………… …………. 05
  1.1.5.2. Mức lương trung bình……………………………………… ………. 06
  1.1.5.3. Mức lương tối đa……………………………..………… …………. 06
  1.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIỀN LƯƠNG…………………. 06
  1.2.1. Các yếu tố thuộc nhà nước……………………………...…… ……. 06
  1.2.2. Các yếu tố thuộc về thị trường………………………………… ….. 06
  1.2.3. Các yếu tố thuộc về tổ chức…………………………………… … 07
  1.2.4. Các yếu tố thuộc về người lao động………………………………… 07
  1.2.5. Các yếu tố thuộc về công việc…………………………………… … 08
  1.3. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG..………………………………… 08
  1.3.1. Hình thức trả lương theo sản phẩm………………………………… 08
  1.3.1.1. Phương pháp tính……………………………………… …………… 08
  1.3.1.2. Các chế độ trả lương theo sản phẩm………………………………. 08
  1.3.2. Hình thức trả lương theo thời gian………………………………….. 12
  1.3.2.1. Phương pháp tính……………………………………… ………… 12
  1.3.2.2. Phạm vi áp dụng…………………………………… …………… 13
  1.4. QUỸ LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP..……………………………… 13
  1.4.1. Khái niệm…………………………………… ……………………… 13
  1.4.2. Phân loại quỹ lương……………………………...…… …………… 13
  1.4.2.1. Căn cứ vào mức độ ổn định của các bộ phận trong quỹ lương… 13
  1.4.2.2. Căn cứ vào đối tượng trả lương……………………………………. 14
  1.4.2.3. Căn cứ vào nhóm các bộ phận hình thành………………………… 14
  1.5 SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ DOANH NGHIỆP, CÔNG TY…………………………………… 14
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 43…………………… 16
  2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN 43 …16
  2.1.1. Quá trình hình thành, các giai đoạn phát triển của công ty ……… 16
  2.1.1.1 Quá trình hình thành…………………………………… ……….. 16
  2.1.1.2 Các giai đoạn phát triển…………………………………… ………16
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty………………..........…………18
  2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức chung……………………………………… …………18
  2.1.2.2 Cơ cấu phòng tổ chức lao động……………………………………. . 24
  2.2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN 43 ……..............................………….. ……………...…..……28
  2.2.1 Quỹ lương của doanh nghiệp……..……………………...…… …….28
  2.2.2 Quy chế trả lương cho người lao động của Công ty……………….30
  2.2.3 Quá trình tính lương cho người lao động….………………………… 40
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 43……………...………………………… …………...............47
  3.1 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ..………………...46
  3.2 CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH TRẢ LƯƠNG………………………...46
  3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 43…………….………………………..… ………….....49
  3.3.1 Hoàn thiện xây dựng và sử dụng quỹ lương…………………..………49
  3.3.2 Hoàn thiện trả lương cho lao động trực tiếp………………………......50
  3.3.3 Hoàn thiện trả lương cho lao động gián tiếp………………………….51
  TỔNG KẾT……………………………………… ……………………………53
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
  NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
  PHỤ LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đối với bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp thì công tác trả lương như thế nào cho có hiệu quả là một trong những vấn đề quan trọng cần phải được quan tâm và thực hiện sao cho có thể nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, và phát huy được hết vai trò của công tác trả lương, bởi vi tiền lương chính là những chi phí, và là loại chi phí rất cần thiết, rất quan trọng.
  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 43 là một trong những doanh nghiệp nhà nước cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác trả lương. Với mục tiêu nhằm phát huy cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội của công tác trả lương, doanh nghiệp đã không ngừng đổi mới các hoạt động trong công tác nhằm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những thay đổi trên thị trường và chính sách của nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm mà doanh nghiệp đã đạt trong công tác trả lương vẫn còn tồn tại một số vấn đề còn chưa hợp lý, do đó đề tài “ Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 43” đã được chọn để làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu thực trạng của công tác trả lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 43 . Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 43.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu là công tác trả lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 43.
  Phạm vi nghiên cứu là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 43.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài sử dụng phương pháp thống kê,phân tích, tổng hợp, so sánh và sử dụng các giáo trình, tài liệu có liên quan.
  5. Kết cấu bài làm
  Chương 1: Cơ sở lý luận về tiền lương
  Chương 2: Thực trạng công tác trả lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 43
  Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 43
  ...
  Kết luận
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-28-2012, 04:27 AM

Find us on Google+