Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty CP Bao Khang

  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì năng xuất, chất lượng và hiệu quả luôn là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp dùng rất nhiều các biện pháp, chính sách để đạt được mục tiêu đó.Trong đó tiền lương được coi là một trong những chính sách quan trọng,nó là nhân tố kích thích người lao động hăng hái làm việc nhằm đạt hiểu quả kinh tế cao trong quá trình sản xuất kinh doanh.

  Tiền lương đối với người lao động là phần thu nhập chủ yếu, là nguồn sống, là điều kiện để người lao động tái sản xuất sức lao động mà họ đã hao phí. Đối với doanh nghiệp thì tiền lương được coi là một khoản chi phí trong quá trình sản xuất và được tính vào giá thành sản phẩm.

  Thực tế đã chứng minh rằng ở doanh nghiệp nào có chính sách tiền lương đúng đắn, tiền lương mà người lao động nhận được xứng đáng với công sức mà họ đã bỏ ra thì người lao động trong doanh nghiệp đó sẽ hăng hái lao động, tích cực cải tiến kỹ thuật, sáng tạo... đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao. Ngược lại nếu doanh nghiệp không có chính sách tiền lương tốt, người lao động được trả lương không xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra hoặc không công bằng trong việc trả lương thì sẽ không kích thích được người lao động thậm chí họ sẽ bỏ việc.

  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiền lương, sau quá trình học tập tại trường Đại học Kinh tê Quốc Dân và thời gian thực tập tại Công ty Cô Phan Bao Khang,em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty CP Bao Khang”làm chuyên đề thực tập em hy vọng qua chuyên đề này sẽ nghiên cứu sâu hơn về vấn đề tiền lương tại Công ty Cp Bao Khang và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn công tác quản lý quỹ tiền lương.

  Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương:
  CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG.
  CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP BẢO KHANG
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO KHANG

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 3
  I/ KHÁI QUÁT VỀ TIỀN LƯƠNG. 3
  1. Khái niệm tiền lương 3
  2.Bản chất, chức năng của tiền lương. 4
  2.1. Bản chất của tiền lương . 4
  2.2. Chức năng của tiền lương. 6
  2.2.1. Chức năng thước đo giá trị của sức lao động. 7
  2.2.2. Chức năng duy trì và mở rộng sức lao động . 7
  2.2.3. Chức năng động lực đối với người lao động . 7
  2.2.4. Chức năng kích thích và thúc đẩy phân công lao động xã hội . 7
  3.Các nguyên tắc trả lương trong doanh nghiệp. 8
  II/ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIÊP 9
  1. Xây dựng quỹ tiền lương 9
  2. Quản lý quỹ lương 13
  3.Sự cần thiết phải cải tiến công tác quản lý tiên lương trong doanh nghiệp 16
  III/ CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP. 18
  1. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp hiện nay. 19
  a) Trả lương theo thời gian: 19
  b) Trả lương sản phẩm: 20
  3.Vai trò, ý nghĩa của tiền lương đối với người lao động trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 26
  CHƯƠNG II:TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO KHANG 29
  A/ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG CUA CÔNG TY 29
  I) Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Bảo Khang 29
  II. Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý của Công ty 30
  1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, ngành nghề kinh doanh. 30
  1.1- Cơ cấu tổ chức sản xuất: 30
  2. Tổ chức bộ máy của Công ty 31
  3. Đặc điểm về lao động 32
  B/tình hình quản lý tiền lương ở công ty cổ phần bảo khang 34
  I. Xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương 34
  1. Xây dựng quỹ lương cho bộ phận lao động gián tiếp 34
  2. Xác định quỹ lương cho bộ phận lao động trực tiếp 36
  II. Tình hình thanh toán tiền lương trong tháng ở công ty CP Bao Khang 38
  III . BHXH và BHYT 41
  Iii. ĐáNH giá hiệu quả công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương ở công Ty CP Bảo Khang 43
  1. So sánh tiền lương bình quân giữa lao động trực tiếp và lao động gián tiếp 43
  2. Tình hình sử dụng thời gian lao động 44
  CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO KHANG 47
  1. Giải pháp về xây dựng quỹ tiền lương 47
  KẾT LUẬN 50
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 51
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  01-17-2013, 02:30 PM

Find us on Google+