Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,960
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,390 Xu

  Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty bay dịch vụ miền Bắc

  Tiêu đề : Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty bay dịch vụ miền Bắc
  Tóm tắt nội dung :

  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập sâu như hiện nay thì nguồn nhân lực là yếu tố cạnh tranh chủ yếu trên thị trường, các nguồn lực khác có khả năng phát huy được tác dụng hay không phụ thuộc rất lớn vào nguồn lực con người, nguồn nhân lực đang dần trở thành một công cụ cạnh tranh có hữu hiệu của các doanh nghiệp. Tiền lương là đầu vào của vốn con người, vốn nhân lực, đầu tư cho phát triển, vấn đề tiền lương nói chung và quản lý tiền lương nói riêng là một mảng lớn mà các doanh nghiệp quan tâm. Quản lý tiền lương có hiệu quả, hợp lý đúng chế độ sẽ giúp thúc đẩy, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và tạo động lực để người lao động hăng hái tham gia sản xuất. Sau một thời gian thực tập tại Công ty bay dịch vụ miền Bắc, nắm được khái quát tình hình hoạt động của phòng lao động tiền lương của Công ty em thấy nhìn chung công tác lao động ở Công ty được thực hiện khá tốt, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập cần khắc phục giải quyết, đặc biệt nổi lên trong số đó là công tác quản lý tiền lương. Chính vì lý do đó em chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty bay dịch vụ miền Bắc” làm chuyên đề khóa luận tốt nghiệp.
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Nhằm hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết về công tác quản lý tiền lương, xem xét và phân tích thực trạng quản lỹ tiền lương tại Công ty bay dịch vụ miền Bắc để rút ra những bất cập tồn tại, từ đó đưa ra một số kiến nghị giải pháp nhămg hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty.
  Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình viết chuyên đề em đã sử dụng một số phương pháp sau:
  Phương pháp khảo sát: Khảo sát các hoạt động của người lao động để lấy các dữ liệu ban đầu làm cơ sở phân tích thực trạng quản lý tiền lương của Công ty
  Phương pháp phân tích dữ liệu: Trên cơ sở các dữ liệu thu thập được tiến hành phân tích các dữ liệu để đánh giá thực trạng , rút ra những mặt được và chưa được
  Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn người lao động trong Công ty nhằm nắm được tâm tư nguyện vọng, quan điểm của người lao động về vấn đề tiền lương trong Công ty.
  Phạm vi nghiên cứu: Công ty bay dịch vụ miền Bắc, việc hình thành và quản lý quỹ tiền lương, vấn đề trả công tại Công ty.
  Chuyên đề bao gồm 3 phần:
  Phần I: Công tác quản lý tiền lương trong doanh nghiệp.
  Phần II: Phân tích và đánh giá công tác quản lý tiền lương tại Công ty bay dịch vụ miền Bắc.
  Phần III: Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty bay dịch vụ miền Bắc


  MỤC LỤC


  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Phần I:
  CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
  I. Những vấn đề chung về tiền lương. 3
  1. Khái niệm và bản chất của tiền lương 3
  a. Khái niệm 3
  b. Bản chất của tiền lương 3
  2. Các chức năng của tiền lương 4
  a. Chức năng thước đo giá trị 4
  b. Chức năng tái sản xuất sức lao động 4
  c. Chức năng kích thích sản xuất 4
  d. Chức năng tích lũy (hay để dành) 5
  3. Các nguyên tắc trả lương 5
  a. Nguyên tắc: “ Trả lương ngang nhau cho lao động như nhau” 5
  b. Nguyên tắc: “Đảm bảo tốc độ tăng tiền lương bình quân phải nhỏ hơn tốc độ tăng năng suất lao động” 5
  c. Nguyên tắc: “Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lương giữa các ngành, các vùng và giữa các đối tượng trả lương khác nhau” 5
  4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tiền lương 6
  a. Các yếu tố thuộc về xã hội và Nhà nước 6
  b. Các yếu tố thuộc về thị trường 6
  c. Các yếu tố thuộc về tổ chức 6
  d. Các yếu tố thuộc về người lao động 7
  e. Các yếu tố thuộc về công việc 7
  II. Xác định các chính sách về tiền lương 7
  1. Xác định các cơ sở để trả lương 7
  a. Chính sách của Nhà nước về tiền lương 7
  b. Quy chế trả lương của đơn vị 8

  2. Các chính sách ưu đãi đối với người lao động 8
  a. Các chính sách về phụ cấp đối với người lao động 8
  b. Các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động 8
  c. Các chế độ trợ cấp 8
  III. Quản lý quỹ tiền lương 9
  1. Các căn cứ để lập quỹ tiền lương 9
  a. Căn cứ quy định của Nhà nước, của ngành và của doanh nghiệp 9
  b. Phân tích thực hiện quỹ tiền lương 9
  2. Các phương pháp lập quỹ tiền lương 10
  a. Phương pháp dựa vào tổng thu trừ đi tổng chi 10
  b. Phương pháp dựa vào mức lương thịnh hành trên thị trường lao động 11
  c. Phương pháp dựa vào chi phí (đơn giá) tiền lương cho một đơn vị hàng hóa tiêu thụ 11
  d. Xây dựng quỹ lương kế hoạch theo thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5 tháng 1 năm 2005 của Bộ lao động TBXH 12
  IV. Quản lý công tác trả công lao động 13
  1. Các căn cứ trả công lao động 13
  2. Các hình thức trả công lao động 13
  a. Các hình thức tiền lương thời gian 13
  b. Các hình thức tiền lương sản phẩm 14
  3. Đánh giá kết quả trả lương 18
  a. Tiền lương đối với đời sống của người lao động 18
  b. Tiền lương và hiệu quả SXKD 18
  c. Tiền lương và tâm tư nguyện vọng của người lao động 18

  Phần II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY BAY DỊCH VỤ MIỀN BẮC
  I. Những đặc điểm cơ bản của Công ty có ảnh hưởng đến công tác quản lý tiền lương 19
  1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 19
  a. Sự hình thành và phát triển của Công ty 19
  b. Giới thiệu sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty 20
  c. Kết quả sản xuất kinh doanh trong thời gian gần đây 24
  2. Những đặc điểm về lao động có ảnh hưởng đến công tác quản lý tiền lương 25
  a. Biên chế lao động của các bộ phận 25
  b. Chất lượng lao động 26
  3. Công tác định mức lao động có ảnh hưởng đến công tác quản lý tiền lương 29
  a. Số lượng mức 29
  b- Chất lượng mức 30
  II. Phân tích công tác quản lý quỹ tiền lương 32
  1. Phân tích và đánh giá phương pháp lập quỹ tiền lương 32
  a. Quỹ tiền lương để tính đơn giá 32
  b. Quỹ tiền lương ngoài đơn giá 37
  c. Quỹ tiền lương phụ cấp 38
  2. Phân tích về sử dụng quỹ tiền lương 44
  III. Phân tích công tác trả lương lao động 47
  1. Công tác trả lương sản phẩm 47
  2. Cơ sở trả lương thời gian 51
  3. Hiệu quả của trả lương 52
  a. Tiền lương và mức sống của người lao động 52
  b. Trả lương và hiệu quả SXKD 53
  c. Công tác trả lương đối với tâm tư nguyện vọng của người lao động 55
  d. Tiền lương ảnh hưởng đến kết quả sử dụng thời gian lao động 55

  Phần III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG

  1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 57
  2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý quỹ tiền lương 57
  a. Hoàn thiện công tác xây dựng đơn giá tiền lương 58
  b. Đa dạng hóa các hình thức trả công lao động 60
  c. Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian 63
  d. Hoàn thiện công tác quản lý quỹ tiền lương. 65
  e. Tăng cường tính tự chủ của doanh nghiệp trong công tác trả lương 66

  KẾT LUẬN
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-25-2012, 01:46 AM

Find us on Google+