Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Hoàn thiện chính sách tiền lương tại Xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài
  Qua mọi thời đại con người luôn luôn phải lao động để tồn tại và phát triển. Sự phát triển ấy thể hiện qua việc con người thoả mãn những nhu cầu vật chất và tinh thần của họ. Và kết quả của lao động cũng chính là mục đích và mục tiêu mà con người mong muốn nhận được dựa trên sự đóng góp của họ. Đó chính là tiền lương. Tiền lương là yếu tố rất quan trọng mà cả người lao động và người sử dụng lao động quan tâm đến. Về phía người lao động nó thể hiện giá trị sức lao động mà họ hao phí để có được vì vậy khi nhận được nó người lao động luôn xem xét số tiền ấy được trả có công bằng hay không, có xứng đáng với họ hay không ?. Còn về phía người sử dụng lao động, các tổ chức doanh nghiệp thì dùng tiền lương để thu hút người lao động tham gia vào tổ chức mình, để cạnh tranh với các tổ chức khác …Vì vậy mà các tổ chức, doanh nghiệp luôn phải điều chỉnh chính sách tiền lương cho phù hợp nhất với sự biến động của thị trường và đảm bảo lợi ích của người lao động.

  Xuất phát từ tầm quan trọng của chính sách tiền lương đối với mỗi tổ chức, qua thời gian thực tập tại Xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng tôi đã tìm hiểu và nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện chính sách tiền lương tại Xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng”. Qua đề tài tôi hy vọng góp một phần nhỏ bé vào việc hoàn thiện chính sách tiền lương tại Xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng để đảm bảo lợi ích của người lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Xí nghiệp.

  2. Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu chuyên đề thực tập nhằm tìm ra những nhược điểm của chính sách tiền lương tại Xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng, trên cơ sở đó phân tích và đề xuất một số biện pháp để hoàn thiện chính sách tiền lương tại Xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng.

  3. Đối tượng nghiên cứu
  Là toàn bộ các vấn đề về tiền lương và chính sách tiền lương, các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương và sự cần thiết phải nghiên cứu chính sách tiền lương.

  4. Phạm vi nghiên cứu
  Là chính sách tiền lương tại Xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng.

  5. Phương pháp nghiên cứu
  Chuyên đề vận dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá để đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách tiền lương tại Xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng

  6. Kết cấu chuyên đề
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, chuyên đề thực tập gồm 3 chương:
  Chương 1 : Cơ sở lý luận về chính sách tiền lương
  Chương 2 : Phân tích thực trạng chính sách tiền lương tại Xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng
  Chương 3 : Một số giải pháp hoàn thiện chính sách tiền lương tại Xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng

  Tôi xin chân thành cảm ơn thầy Phạm Quý Thọ cùng các anh chị trong phòng Tổ chức hành chính và các phòng ban khác trong Xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng đã nhiệt tình giúp đỡ và đưa ra những ý kiến xác đáng giúp tôi hoàn thành chuyên đề. Do thời gian và trình độ còn hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong được các thầy cô giáo, các độc giả quan tâm đến chuyên đề này đưa ra những ý kiến góp ý để chuyên đề hoàn thiện và có ý nghĩa thực tế hơn.

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG 3
  1.1. Một số khái niệm cơ bản 3
  1.1.1. Chính sách : 3
  1.1.2. Tiền lương 3
  1.1.2.1. Khái niệm: 3
  1.1.2.2. Vai trò của tiền lương : 3
  1.1.3. Chính sách tiền lương 4
  1.2. Nội dung của chính sách tiền lương 4
  1.2.1. Quy định về tiền lương tối thiểu chung 4
  1.2.1.1. Khái niệm: 4
  1.2.1.2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng mức lương
  tối thiểu: 5
  1.2.2. Quy định về hệ thống thang bảng lương 7
  1.2.2.1. Các yếu tố: 7
  1.2.2.2. Chế độ tiền lương 8
  1.2.2.3. Trình tự thiết kế thang lương 9
  1.2.3. Quy định về các hình thức trả lương 10
  1.2.3.1. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương : 10
  1.2.3.2. Hình thức trả lương theo thời gian 11
  1.2.3.3. Hình thức trả lương theo sản phẩm 12
  1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương và chính sách tiền lương 13
  1.3.1. Yếu tố bên ngoài : 13
  1.3.2. Yếu tố bên trong 14
  1.3.2.1. Yếu tố công việc 14
  1.3.2.2. Yếu tố cá nhân người lao động 15
  1.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện chính sách tiền lương 16
  CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 18
  2.1. Tổng quan về xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng 18
  2.1.1. Quá trình hình thành 18
  2.1.2. Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 18
  2.1.2.1. Tổ chức bộ máy: 18
  2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong đơn vị 19
  2.1.3. Các bộ phận trực thuộc 25
  2.1.4. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị 31
  2.1.4.1. Các ngành hoạt động của Xí nghiệp : 31
  2.1.4.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị trong
  thời gian qua : 32
  2.1.4.3. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng 34
  2.1.4.4. Công tác quản lý 34
  2.1.4.5. Về sản xuất kinh doanh 35
  2.1.4.6. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể 35
  2.1.5. Đặc điểm các yếu tố đầu vào 36
  2.1.6. Đặc điểm lao động 36
  2.2. Phân tích thực trạng chính sách tiền lương tại Xí nghiệp 38
  2.2.1. Quy định về tiền lương tối thiểu 38
  2.2.2. Phương pháp trả lương 38
  2.2.3. Tổng nguồn quỹ lương 39
  2.2.4. Hệ thống thang bảng lương 40
  2.2.5. Các hình thức trả lương 45
  2.2.5.1. Lương cấp bậc 45
  2.2.5.2. Lương điều hoà 46
  2.2.6. Chế độ nâng lương 50
  2.2.7. Chế độ phụ cấp 50
  2.3. Những hạn chế của chính sách tiền lương 52
  2.3.1. Hệ thống thang bảng lương 52
  2.3.2. Lương điều hoà 52
  2.3.3. Chế độ nâng lương 53
  2.3.4. Chế độ tiền thưởng 53
  CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 54
  3.1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách tiền lương tại Xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng. 54
  3.1.1. Xây dựng hệ thống thang bảng lương dựa trên đánh giá giá trị công việc tại Xí nghiệp. 54
  3.1.2. Minh bạch trong việc tính lương điều hoà 56
  3.1.3. Nâng lương tương xứng thực hiện công việc 56
  3.1.4. Xây dựng chế độ tiền thưởng 57
  3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách tiền lương : 59
  3.2.1. Với Xí nghiệp: 59
  3.2.1.1. Định hướng phát triển 59
  3.2.1.2. Quản trị nhân lực 59
  3.2.2. Với cơ quan Nhà nước và các bộ ngành có liên quan 62
  KẾT LUẬN 65
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-21-2012, 01:27 AM
 2. 12-13-2012, 10:44 PM

Find us on Google+