Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  299
  Tài liệu đã gửi
  291
  Tài liệu được mua
  960
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  32,009
  Tài khoản hiện có
  5,846 Xu

  Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần may Bắc Hà – Youngshin

  LỜI MỞ ĐẦU 6
  1. Lý do chọn đề tài 7
  2. Mục đích nghiên cứu 7
  3. Phạm vi nghiên cứu 7
  4. Phương pháp nghiên cứu 7
  5. Nội dung nghiên cứu 7
  Chương I – Lý luận chung về tiền lương và cỏc hỡnh thức trả lương cho người lao động 9
  I – Tiền lương và các vấn đề liờn quan 9
  1. Khái niệm và bản chất của tiền lương 9
  1.1. Một số khái niệm về tiền lương 9
  1.2. Bản chất tiền lương 10
  2. Nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 10
  3. Chức năng của tiền lương 13
  3.1. Chức năng thước đo giá trị 13
  3.2. Chức năng tái sản xuất sức lao động 13
  3.3. Chức năng kích thích lợi ích vật chất đối với người lao động 13
  3.4. Chức năng bảo hiểm tích luỹ 13
  4. Vai trò của tiền lương trong Doanh nghiệp 13
  II – Cỏc hỡnh thức trả lương cho người lao động 14
  1. Hình thức trả lương theo thời gian 14
  1.1. Các chế độ trả lương theo thời gian 15
  1.1.1. Chế độ trả lương theo thời gian đơn giản 15
  1.1.2.Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng 15
  2. Hỡnh thức trả lương theo sản phẩm 16
  2.1. Các chế độ trả lương theo sản phẩm 16
  2.1.1. Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân 17
  2.1.2. Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể 18
  2.1.3. Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp 19
  2.1.4. Chế độ trả lương theo sản phẩm có thưởng 19
  2.1.5. Chế độ trả lương khoán 20
  2.1.6. Chế độ trả lương sản phẩm luỹ tiến 20
  III –Chớnh sỏch tiền lương trong doanh nghiệp 22
  1. Mục đích và yêu cầu của chính sách tiền lương trong doanh nghiệp 22
  1.1. Mục đích 22
  1.2. Yêu cầu của chính sách tiền lương 22
  2. Căn cứ xõy dựng chính sách tiền lương 22
  2.1. Những quy định của nhà nước 22
  2.2. Chiến lược phát triển của Doanh nghiệp 23
  2.3. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 23
  2.4. Thị trường lao động 23
  3. Nội dung cơ bản của chính sách tiền lương 23
  3.1. Mức lương tối thiểu 23
  3.2. Hệ thống thang bảng lương của nhà nước 24
  3.3. Quy chế trả lương trong doanh nghiệp 25

  Chương II –Phõn tích thực trạng các hình thức trả lương của công ty cổ phần may Bắc Hà – Youngshin 26
  I –Một số đặc điểm của công ty cổ phần may Bắc Hà – Young shin có ảnh hưởng đến các hình thức trả lương 26
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 26
  2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty cổ phần may Bắc Hà – Young shin 28
  3. Một số đặc điểm về Công ty Cổ phần may Bắc Hà – Youngshin 30
  3.1. Đặc điểm về loại hình sản xuất kinh doanh của Công ty 30
  3.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ 30
  3.3. Đặc điểm về máy móc thiết bị. 32
  3.4. Cơ cấu tổ chức sản xuất 34
  3.5. Đặc điểm về lao động của công ty 35
  3.6. Đặc điểm về bộ máy quản lý 38
  4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 42
  II. Thực trạng các hình thức trả lương đang được áp dụng tại công ty cổ phần may Bắc Hà – Young shin 43
  1. Các quy định trong tính lương 43
  2. Sử dụng quỹ tiền lương của công ty 44
  3. Các hình thức trả lương 46
  3.1. Trả lương theo thời gian 46
  3.2. Trả lương theo sản phẩm 52
  3.2.1. Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cho công nhân may của công ty 53
  3.2.2. Chế độ trả lương khoàn sản phẩm tập thể cho công cho công nhõn may 59
  3.2.3. Chế độ trả lương sản phẩm gián tiếp cho tổ cắt 66
  III – Nhận xét chung về việc sử dụng các hình thức trả lương tại công ty cổ phần may Bắc Hà – Youngshin 69
  1. Đối với hình thức trả lương theo thời gian 69
  2. Đối với hình thức trả lương theo sản phẩm 70
  2.1. Đối với chế độ trả lương trực tiếp cá nhân 70
  2.2. Đối với chế độ trả lương khoán sản phẩm tập thể 71
  2.3. Đối với chế độ trả lương sản phẩm gián tiếp cho tổ cắt 71

  Chương III – Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cổ phần may Bắc Hà – Youngshin 72
  1. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 72
  2. Giải pháp hoàn thiện các hình thức trả lương 74
  2.1. Hoàn thiện các hình thức trả lương theo sản phẩm 74
  2.1.1. Hoàn thiện phương pháp xác định tiền đơn giá lương 74
  2.1.2.. Tổ chức và phục vụ tốt nơi làm việc 74
  2.1.3. Thống kê , kiểm tra nghiệm thu sản phẩm chính xác chặt chẽ 76
  2.1.4. Thường xuyên đào tạo nâng cao tay nghề, giáo dục nội quy quy chế 77
  2.1.5. Hoàn thiện cỏc hỡnh thức tính thưởng và phụ cấp 78
  2.2. Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian 78
  KẾT LUẬN 82
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Thực hiện đường lối đổi mới, chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa từ 1986 đến nay, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, thể hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao. Đặc biệt là hiện nay khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO) thì cơ hội để phát triển của đất nước ngày càng rộng mở, tạo điều kiện hội nhập vào sự phát triển chung của thế giới. Nhưng quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới đã và đang đặt ra cho các Công ty nước ta nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức mới. Đó là cơ hội thu hút vốn đầu tư, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, tiếp thu cách làm việc khoa học,năng động, có cơ hội đưa sản phẩm của mình đến nhiều nước trên thế giới.

  Mặt khác, các Công ty cũng phải đối mặt với không ít những khó khăn, phải chấp nhận sự cạnh tranh gay gắt diễn ra trên phạm vi toàn thế giới, thậm chí ngay cả trên thị trường trong nước phải khắc phục những hạn chế về năng lực quản lý,về vốn kinh doanh…Đặc biệt hiện nay sự bảo hộ của nhà nước gần như không còn, các Công ty phải tự điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, tự hạch toán, tổ chức thực hiện mọi việc một cách hiệu quả để đứng vững trên thị trường. Một trong những yếu tố giúp Công ty thành công đó là vấn đề tiền lương vì tiền lương được xem như biểu hiện mối quan hệ về lợi ích giữa người lao động và người sử dụng , tiền lương là một phần chi phí sản xuất của Công ty, đối với người lao động tiền lương là thu nhập để nuôi sống họ và gia đình họ.Tiền lương sẽ tao động lực cho người lao động làm việc khi mà mức lương được chi trả tương xứng với sự cống hiến của họ. Khi mà tiền lương được trả tương xứng với sự đóng góp của người lao động thì họ sẽ thực hiên công việc theo chức năng, năng lực của mình một cách tốt nhất, sử dụng thời gian tối đa nâng cao năng suất lao động, khi đó hiệu quả kinh doanh đạt được kết quả cao. Đõy chính là những đòi hỏi cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập, cạnh tranh gay gắt như thế này.

  Chính vì những lý do trên mà em chọn đề tài: “ Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần may Bắc Hà – Youngshin” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
  2. Mục đích nghiên cứu
  - Hệ thống lại các vấn đề lý thuyết liên quan đến các hình thức trả lương
  - Đánh giá thực trạng công tác trả lương tại Công ty Cổ phần may Bắc Hà -Youngshin
  - Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty Cổ - phần may Bắc Hà - Youngshin

  3. Phạm vi nghiên cứu
  Công tác trả lương đối với những người lao động liên quan đến ngành may trong Công ty Cổ phần may Bắc Hà - Youngshin
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Để nghiên cứu đề tài này em sử dụng các phương pháp:
  - Phương pháp phỏng vấn
  - Phương pháp thống kờ,so sỏnh
  - Phương pháp khảo sát

  5. Nội dung nghiên cứu
  Nội dung của chuyên đề được trình bày trong các phần chính sau:
  Chương I: Lý luận chung về tiền lương và các hình thức trả lương cho người lao động
  Chương II: Phân tích thực trạng các hình thức trả lương tại Công ty Cổ phần may Bắc Hà – Youngshin
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty Cổ phần may Bắc Hà – Youngshin
  Trong quá trình tìm hiểu và viết bài em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn TS. Phạm Thuý Hương, của cỏc cụ chỳ trong phòng tố chức hành chinh và ban lãnh đạo công ty cùng với sự nỗ lực của bản thân, nhưng do nhận thức và trình độ có hạn nên bài viết còn nhiều sai sót và hạn chế. Vì vậy em rất mong nhận được sự đóng góp để em có điều kiện nâng cao kiến thức của mình nhằm phục vụ cho quá trình công tác sau này.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 12-03-2012, 12:30 PM

Find us on Google+