Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  841
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,470 Xu

  Giải pháp hoàn thiện công tác trả công lao động của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ

  LỜI MỞ ĐẦU
  Kể từ khi con người xuất hiện và biết hợp thành quần thể thì vấn đề Quản trị bắt đầu xuất hiện. Xã hội càng đa dạng, phức tạp, đông đảo bao nhiêu thì vai trò của nhà Quản trị càng quan trọng bấy nhiêu và một trong những vấn đề mấu chốt của Quản trị là quản trị con người. Một công ty dự cú máy móc công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh, các tài nguyên khoa học kỹ thuật tốt nhưng nếu không biết cách quản trị con người thì mọi thứ cũng trở lên vô ích. Cách quản trị con người tạo ra văn hoá, bầu không khí trong nơi làm việc, quyết định sự thành công của doanh nghiệp.
  Quản trị nhõn lực là một lĩnh vực quan trọng và khó khăn, nó bao gồm nhiều vấn đề, là một khoa học đồng thời là một nghệ thuật. Công tác trả công cho người lao động là một vấn đề quan trọng và hết sức nhạy cảm của Quản trị nhân lực, làm thế nào để có một chế độ trả lương, trả công, các chế độ đói ngộ cho người lao động đảm bảo để nhân viên nhiệt tình, an tâm công tác luôn là mong muốn của nhà lãnh đạo, chế độ trả công lao động công bằng, khoa học là nguồn động viên lớn nhất dành cho người lao động. Là động lực kích thích con người làm việc hăng hái nhưng cũng là một nguyên nhân gây ra trì trệ, bất mãn, hoặc từ bỏ doanh nghiệp ra đi, làm thế nào để vừa đảm bảo giữ chân được người giỏi, vừa phù hợp với nguồn tài chính của doanh nghiệp đã là vấn đề đặt ra cho cán bộ làm công tác Quản trị nhân lực.

  Với ý nghĩa quan trọng và tính cấp bách của việc trả công lao động em đã chọn chuyên đề” Giải pháp hoàn thiện công tác trả công lao động của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ” để làm báo cáo thực tập.

  Trong thời gian hoàn thành” Báo cáo thực tập chuyên đề” em đã được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo PGS.TS Trần Xuân Cầu cùng các anh chị phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ đó giỳp em hoàn thành báo cáo thực tập này. Mặc dự đã cố gắng rất nhiều song chắc chắn sẽ không tránh khỏi những hạn chế khuyết điểm. Em rất mong được sự góp ý, giúp đỡ của các thầy, cô giáo để bản báo cáo của em được hoàn thiện hơn.

  1. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  a. Mục tiêu
  Mục tiêu cơ bản nghiên cứu việc trả công lao động là nhằm sử dụng một cách có hiệu suất nguồn nhân lực để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp, đạt được sự phù hợp giữa lợi ích người lao động với lợi ích của doanh nghiệp.

  Trả công lao động ảnh hưởng rất lớn đến sự lựa chọn công việc, tình hình thực hiện công việc của người lao động và chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động của tổ chức. Trong quá trình thực tập nghiệp vụ trả công lao động tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ nhằm các mục tiêu sau:

  - Tìm hiểu tình hình thực hiện công tác trả công lao động của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ. Từ đó rút ra những mặt ưu điểm và những mặt còn hạn chế trong việc thực hiện công tác này. Ví dụ như phải xem xét xem hệ thống trả công của Công ty đã tuân thủ các điều khoản của Bộ luật lao động của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không, xem hệ thống trả công đủ lớn để thu hút lao động có chất lượng cao làm việc cho Công ty chưa và đặc biệt cần phải xem việc thực hiện trả công cho người lao động có công bằng không và phải đảm bảo được hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty…

  - Ngoài mục tiêu phát hiện điểm mạnh của công tác trả công lao động của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ thì quá trình thực tập nghiệp vụ này còn nhằm mục tiêu chỉ ra được những mặt hạn chế của công tác trả công lao để từ đó có những giải pháp hợp lý nhằm khắc phục những mặt hạn chế đó, giúp cho việc thu hút người lao động giỏi phù hợp với yêu cầu công việc của Công ty, tạo ra động lực để người lao động làm việc đạt hiệu quả cao.
  b. Đối tượng nghiên cứu

  Đối tượng nghiên cứu đó là các công tác trả công lao động tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ bao gồm: các hình thức trả công, khuyến khích tài chính và phúc lợi xã hội của Công ty. Do vấn đề về trả công lao động quá rộng lên bản báo cáo này chỉ đi sâu phân tích về vấn đề tiền lương, tiền công mà công ty đang thực hiện trả cho người lao động.

  Khi tiến hành đánh giá tình hình hoạt động trả công lao động của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ cần xem xét về thực trạng của hoạt động này như tình hình xây dựng hệ thống trả công, các hình thức trả công thông qua các bảng số liệu đã thu thập được trong quá trình thực tập.

  c. Phạm vi nghiên cứu
  Do thời gian thực tập có hạn nên khi tiến hành nghiên cứu thực trạng về công tác trả công cho người lao động bản báo cáo này sử dụng số liệu trong vòng 3 năm trở lại đây để làm cơ sở đánh giá. Các số liệu tiền công, tiền lương sẽ được thu thập từ năm 2007 đến năm 2009 và được tổng hợp, so sánh phân tích để từ đó rút ra kết luận về thực trạng công tác trả công lao động của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ.

  2. Phương pháp nghiên cứu
  Trong quá trình nghiên cứu có rất nhiều phương pháp để nghiên cứu về vấn trả công lao động của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ. Mỗi một phương pháp có cách thức thực hiện, ưu nhược điểm riêng cần phải xem xét để lựa chọn phù hợp với từng đối tượng nghiên cứu. Trong bản báo cáo này đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu về trả công lao động như sau:
  - Phương pháp toán học: Đây là phương pháp được dùng khá nhiều lần trong bản báo cáo này. Cách thực hiện phương pháp này là dựng cỏc phép tính toán cộng, trừ, nhân, chia và sử dụng các biểu thức toán học để tính toán các số liệu đã thu thập được trong quá trình nghiên cứu.
  - Phương pháp đồ thị: Là phương pháp dùng đồ thị để biểu diễn các số liệu thu thập được. Từ đồ thị có thể chỉ ra được mối quan hệ giữa các số liệu đó và đồng thời cũng chỉ ra được sự biến động của đối tượng cần nói đến trong từng thời kỳ so sánh.
  - Phương pháp so sánh: Phương pháp này được dựng khỏ phổ biến khi cần xem xét các số liệu để tìm ra sô liệu nào lớn nhất, số liệu nào bé nhất. So sánh cũng cho ta biết được cái nào tốt, cái nào xấu để từ đó có thể có những biện pháp phù hợp khắc phục những cái xấu.
  - Phương pháp phân tích hệ thống: Là phương pháp xử lý thông tin thu thập được trong quá trình nghiên cứu nhằm làm rõ bản chất của vấn đề và đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề đó.
  - Phương pháp thống kê kế toán: Các số liệu thu thập được sẽ được tổng hợp và ghi lại vào các mục cụ thể, tổng hợp thành bảng biểu cho phù hợp để làm cơ sở tiến hành phân tích một cách thuận lợi.
  - Phương pháp điều tra: Là phương pháp tiến hành dựa trên việc xem xét một vấn đề gì đó còn chưa hiểu rõ. Việc tiến hành điều tra sẽ giúp thu thập được nhiều số liệu hơn và hiểu về vấn đề cần nghiên cứu một cách sâu sắc hơn.

  3. Kết cấu của báo cáo nghiệp vụ
  Bản báo cáo này ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo thì cũn có 2 chương chính:
  Chương I: Thực trạng công tác trả công lao động tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ.
  Chương II: Giải pháp hoàn thiện công tác trả công lao động tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ. 2
  I. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ 2
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2
  1.1. Giới thiệu chung 2
  1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty qua các thời kỳ: 2
  2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ. 2
  2.1. Sơ đồ tổ chức 2
  2.2. Chức năng, nhiệm vụ: 2
  3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 2
  4. Nguồn lực 2
  4.1. Vốn 2
  4.2. Máy móc thiết bị 2
  4.3. Lao động: 2
  II. Thực trạng công tác trả công lao động ở công ty cổ phần tư vấn thiết kế đường bộ 2
  1. Trả công lao động 2
  1.1.Hệ thống trả công 2
  1.2. Quỹ tiền lương cho các hình thức trả công 2
  1.3. Nguyên tắc trả lương 2
  1.4. Chế độ tiền lương 2
  2. Nhân tố ảnh hưởng 2
  2.1. Chính sách tuyển dụng lao động 2
  2.2. Chiến lược kinh doanh 2
  2.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh Ngành 2
  3. Các hình thức trả công lao động 2
  3.1. Hình thức trả công cho khối sản xuất 2
  3.2. Hình thức trả công cho khối quản lý và phục vụ 2
  4. Khuyến khích tài chính 2
  III. Đánh giá công tác trả công lao động tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ. 2
  1. Kết quả đạt được 2
  2. Những vấn đề còn tồn tại 2
  3. Nguyên nhân tồn tại 2
  CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ 2
  I. Phương hướng hoạt động của Công ty Cổ phần TVTK Đường bộ. 2
  1. Phương hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh 2
  2. Công tác lao động tiền lương của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ. 2
  II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả công lao động 2
  1. Nguyên tắc chung: 2
  2. Hoàn thiện về xây dựng hệ thống các chỉ tiêu xác định tiền lương mềm: 2
  3. Hoàn thiện chế độ Công tác phí 2
  3.1. Chi phí đi lại 2
  3.2. Chớ phớ lưu trú 2
  4. Một số biện pháp hoàn thiện chế độ khuyến khích 2
  5. Hoàn thiện một số chế độ phúc lợi cho người lao động. 2
  KẾT LUẬN 2
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 2
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 
Find us on Google+