Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Công tác quản lý tiền lương tại Xí nghiệp giống gia súc - gia cầm - Bắc ninh

  MỞ ĐẦU

  Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần xã hội . Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là yếu tố quyết định nhất. Chi phí về lao động là một trong các yếu tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Sử dụng hợp lý lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh là tiết kiệm chi phí về lao động sống góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp và là điều kiện để cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CNV, người lao động trong doanh nghiệp.

  Tiền lương (hay tiền công) là một phần sản phẩm xã hội được Nhà nước phân phối cho người lao động một cách có kế hoạch, căn cứ vào kết quả lao động mà mỗi người cống hiến cho xã hội biểu hiện bằng tiền nó là phần thù lao lao động để tái sản xuất sức lao động bù đắp hao phí lao động của công nhân viên đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tiền lương gắn liền với thời gian và kết quả lao động mà công nhân viên đã thực hiện, tiền lương là phần thu nhập chính của công nhân viên. Trong các doanh nghiệp hiện nay việc trả lương cho công nhân viên có nhiều hình thức khác nhau, nhưng chế độ tiền lương tính theo sản phẩm đang được thực hiện ở một số doanh nghiệp là được quan tâm hơn cả. Trong nội dung làm chủ của người lao động về mặt kinh tế, vấn đề cơ bản là làm chủ trong việc phân phối sản phẩm xã hội nhằm thực hiện đúng nguyên tắc “phân phối theo lao động” . Thực hiện tốt chế độ tiền lương sản phẩm sẽ kết hợp được nghĩa vụ và quyền lợi, nêu cao ý thức trách nhiệm của cơ sở sản xuất, nhóm lao động và người lao động đối với sản phẩm mình làm ra đồng thời phát huy năng lực sáng tạo của người lao động, khắc phục khó khăn trong sản xuất và đời sống để hoàn thành kế hoạch. Trong cơ chế quản lý mới hiện nay thực hiện rộng rãi hình thức tiền lương sản phẩm trong cơ sở sản xuất kinh doanh có ý nghĩa quan trọng cho các doanh nghiệp đi vào làm ăn có lãi, kích thích sản xuất phát triển.

  Từ vai trò, ý nghĩa trên của công tác tiền lương đối với người lao động. Với kiến thức hạn hẹp của mình, em mạnh dạn nghiên cứu và trình bày chuyên đề: “Công tác quản lý tiền lương tại Xí nghiệp giống gia súc - gia cầm - Bắc ninh”.

  Trong thời gian đi thực tế để viết chuyên đề tại Xí nghiệp giống gia súc - gia cầm trực thuộc Xí nghiệp Nông sản -Bắc ninh, em được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô các chú trong xí nghiệp đặc biệt là các cô các chú phòng tổ chức lao động cùng với phòng kế toán. Bên cạnh đó, là sự hướng dẫn, tận tình có trách nhiệm của Thầy giáo Vũ Dương Hoà và sự cố gắng nỗ lực của bản thân để hoàn thành chuyên đề này.

  MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 3
  I. Khái niệm về tiền lương. 3
  II. Nguyên tắc tính lương 7
  III. Phương pháp tính lương 9
  IV. Các hình thức trả lương 11
  IV.1. Trả lương theo thời gian 11
  IV.2. Tiền lương theo sản phẩm 11
  IV.3. Tiền lương khoán 12
  PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP GIỐNG GIA SÚC - GIA CẦM - BẮC NINH 13
  I. Giới thiệu chung về xí nghiệp giống gia súc - gia cầm 13
  I.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp. 13
  I.2. Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp 15
  I.3. Tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp 16
  II. Thực trạng công tác quản lý tiền lương của xí nghiệp trong những năm gần đây 20
  II.1. Tổ chức lao động của xí nghiệp 20
  II.2. Hình thức trả lương và cơ chế tiền lương 22
  II.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian
  23
  II.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 25
  II.2.2.1. Lượng sản phẩm cá nhân trực tiếp 25
  II.2.2.2. Lương sản phẩm cá nhân gián tiếp 26
  II.2.2.3. Hình thức lương sản phẩm khoán 29
  II.2.2.4. Hình thức lương sản phẩm luỹ tiến 29
  II.2.2.5. Lượng sản phẩm có thưởng
  30
  II.2.3. Tiền thưởng 31
  PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP GIỐNG GIA SÚC - GIA CẦM - BẮC NINH 34
  I. Nhận xét chung 34
  I.1. Ưu điểm của việc thực hiện công tác tiền lương của xí nghiệp. 34
  I.1.1. Về tạo nguồn tiền lương 34
  I.1.2. Phân phối quỹ lương 35
  I.1.2.1. Đối với các bộ phận sản xuất 35
  I.1.2.2. Đối với cá nhân người lao động 35
  I.1.2.3. Đối với bộ máy gián tiếp 35
  I.2. Những mặt tồn tại 36
  I.2.1. Đơn giá cho một đơn vị sản phẩm 36
  I.2.2. Trả lương cho khối gián tiếp 36
  II. Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp giống gia súc - gia cầm - Bắc ninh 37
  II.1. Về công tác quản lý tiền lương nói chung của xí nghiệp 37
  II.2. Về chuyên đề công tác quản lý tiền lương 37
  II.3. Một số kiến nghị đề xuất 38
  KẾT LUẬN 40
  Tài liệu tham khảo 41
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+