Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Các hình thức trả lương tại Công ty công trình giao thông III - Hà Nội

  LỜI NÓI ĐẦU

  I. Lý do chọn đề tài
  Từ khi nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường với việc chuyển giao quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp đều phải xác định mục tiêu sống còn là sản xuất kinh doanh có lãi và phát triển. Tuỳ thuộc vào từng đặc điểm khác nhau mà mỗi doanh nghiệp đưa ra các chiến lược và đường lối cụ thể để phát triển của mình.

  Ngày nay trong nền kinh tế thị trường với sự thu hút đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam thì việc công nhân phải được đào tạo như thế nào để đảm bảo họ làm được tốt công việc được giao. Do vậy việc đầu tư vào con người được cho là một lĩnh vực đầu tư có hiệu quả cao nhất, phải biết phát huy triệt để nhân tố con người để khai thác tiềm năng trong mỗi người lao động.

  Thu nhập từ việc làm và đặc trưng xã hội - nghề nghiệp - kỹ năng của việc làm là mối quan tâm hàng đầu của người lao động và cũng là vấn đề trọng tâm chương trình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam khi chuyển sang giai đoạn công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Tiền lương là một phần quan trọng giúp đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình người lao động. Nếu lựa chọn cách trả lương hợp lý sẽ tạo động lực cho người lao động thực hiện tốt công việc, nhiệt tình và và phát huy hết khả năng của mình để làm việc. Còn ngược lại, người lao động sẽ thờ ơ với công việc của mình, họ chỉ làm cho xong bổn phận bởi vì tiền lương sẽ không đảm bảo cuộc sống của họ và gia đình họ. Họ sẽ quan tâm đến thu nhập ngoài tiền lương hơn là quan tâm đến tiền lương họ nhận được. Khi đó tiền lương không kích thích được họ làm việc hăng say.

  Trong thời gian thực tập tại công ty công trình giao thông III Hà Nội. Em thấy công tác trả lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty vẫn còn hạn chế, em đã chọn đề tài "Các hình thức trả lương tại Công ty công trình giao thông III - Hà Nội" làm chuyên đề tốt nghiệp.

  II. Kết cấu của chuyên đề
  Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung của luận văn được chia làm ba chương:
  Chương I: Những lý luận chung về tiền lương
  Chương II: Phân tích thực trạng các hình thức trả lương tại công ty công trình giao thông III - Hà Nội
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty công trình giao thông III.

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG
  I. Khái niệm chung về tiền lương
  1. Khái niệm chung về tiền lương
  2. Tiền lương, danh nghĩa và tiền lương thực tế
  3. Bản chất của tiền lương
  4. Chức năng của tiền lương
  5. Vai trò của tiền lương
  II.Các chế độ tiền lương
  1. Chế độ tiền lương cấp bậc
  1.1. Khái niệm
  1.2. ý nghĩa của việc áp dụng chế độ TL cấp bậc
  1.3 Nội dung của chế độ TL cấp bậc
  2. Chế độ tìên lương chức NV
  2.1. Khái niệm và điều kiện áp dụng
  2.2. Xây dựng chế độ tiền lương chức vụ
  III. Các hình thức trả lương
  1. Hình thức trả lương theo thời gian
  1.1. Chế độ trả lương theo thời gian đơn giản
  1.2. Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng
  2. Hình thức trả lương theo sản phẩm
  2.1. Chế độ trả lương theo theo sản phẩm trực tiếp cá nhân.
  2.3. Chế độ trả lương theo theo sản phẩm
  2.4. Chế độ trả lương sản phẩm khoán.
  2.5. Chế độ trả lương theo sản phẩm luỹ tiến
  IV. HÌNH THỨC TIỀN THƯỞNG
  V. CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI
  1. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc trả lương
  2. Các Yếu tố thuộc về doanh nghiệp
  VII. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác trả lưong
  CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG III - HÀ NỘI
  I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty công trình giao thông III - Hà nội
  1. Lịch sử phát triển
  2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh
  3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
  4. Đặc điểm về thị trường
  5. Kết quả sản xuất kinh doanh
  6. Cơ cấu tổ chức hệ máy quản lý tại công ty
  7. Đặc điểm lao động
  II. Thực trạng các hình thức trả lương của công ty công trình giao thông III Hà Nội
  1. Nguyên tắc trả lương của công ty công trình giao thông III Hà nội
  2. Các hình thức trả lương tại công ty
  A. Hình thức trả lương theo thời gian
  B. Hình thức trả lương theo sản phẩm
  3. Các khoản trích theo lương tại công ty công trình GT III Hà nội
  4. Các khoản phụ cấp
  5. Các hình thức tiền thưởng
  III. Đánh giá công tác trả lương tại công ty CTGT III - Hà nội
  CHƯƠNGIII: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY CÔNG TRÌNH
  I. Về tình hình lao động
  1. Đào tạo công nhân viên kỹ thuật
  2. Tăng cường quản lý, công tác kỷ luật lao đông và định mức lao động
  3. Tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo NVL
  4. Giải quyết tất và triệt để những bất bình của người lao động phát mình trong quá trình thực hiện công việc
  5. Xây dựng các quy chế
  II. Về phương pháp chia lương
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. C
  Refback This thread
  12-16-2012, 12:14 PM

Find us on Google+